vrijdag 1 oktober 2010

Rijksbegroting. Nu nog even afwachten wat het nieuwe kabinet gaat doen met die 18 miljard. Klik voor de complete nieuwsbrief op deze link

Miljoenennota 2011

In de rijksbegroting zoals die op Prinsjesdag is gepresenteerd, blijven de budgetten voor openbare bibliotheken in stand. De rijksbegroting voor openbare bibliotheken bedraagt € 32.652.00. Voor bibliotheekvernieuwing wordt € 20.012.000 gereserveerd. Voor leesbevordering € 3.000.000 en voor de leesvoorziening voor leesgehandicapten wordt € 9.640.000 uitgetrokken. Bibliotheekvernieuwing groeit ten opzichte van 2010 met ca. € 600.000, het budget leesbevordering blijft gelijk, en de begroting voor leesgehandicapten krimpt met ca. € 800.000.



In de beleidsartikelen van de OCW-begroting wordt dit budget voor de volgende zaken ingezet.

“Het innovatiebeleid concentreert zich in 2011 op:

•de ontwikkeling van digitale diensten, content en infrastructuur;

•het collectiebeleid (centraal waar het moet, decentraal waar het kan);

•het HRM-beleid (nieuwe opleiding en verdere professionalisering van de sector);

•een betere marketing. Vanuit de gedachte dat vernieuwing ook en vooral vanuit de sector zelf moet komen, zullen in 2011 de eerste «innovatienetwerken» worden.”



Met de formatie van een nieuw kabinet zal deze rijksbegroting aan wijzigingen onderhevig zijn. De ambities van het kabinet dat nu geformeerd wordt om 18 miljard te bezuinigen zullen zeker wijzigingen opleveren in deze beleidsarme rijksbegroting.

Voor meer informatie Francien van Bohemen bohemen@debibliotheken.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Blogarchief