donderdag 15 juli 2010

Nationale Bibliotheekcatalogus via Google

Via Nationale Bibliotheekcatalogus worden collecties ook beter vindbaar in Google.

Er komt één grote catalogus op internet waarin het bezit te vinden is van alle publieke bibliotheken in Nederland: de openbare bibliotheken, de universiteitsbibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek en de Digitale bibliotheek der Nederlandse letteren. Deze Nationale Bibliotheekcatalogus (NBC) moet vóór het einde van het jaar online komen. De software voor de catalogus wordt gebouwd door OCLC.

Vandaag worden in Den Haag de handtekeningen gezet onder het contract voor het bouwen van deze collectieve catalogus. "Zoeken in bibliotheekcollecties wordt makkelijker en leuker dan ooit", zegt Bas Eenhoorn, voorzitter van de stichting Bibliotheek.nl, de gezamenlijke innovatieclub van de openbare bibliotheken in Nederland. "Iedere zoekopdracht levert betere resultaten op, uit meer collecties."

Via de Nationale Bibliotheekcatalogus zullen de collecties ook beter vindbaar worden in Google. Daar zijn de bibliotheken, met alles wat ze te bieden hebben, nu nog nauwelijks zichtbaar. De uitgebreide informatie die bibliotheken kunnen bieden rondom de titels is nu niet snel genoeg naar boven te halen. Bovendien zullen gebruikers ook commentaar en tags kunnen toevoegen aan bepaalde bronnen. De nieuwe catalogus zal op verschillende manieren te benaderen zijn. Via de websites van de lokale bibliotheken, via de site bibliotheek.nl, en via widgets, kleine bouwsteentjes die mensen ook op hun eigen website kunnen zetten.

Veel afzonderlijke instellingen hebben hun eigen catalogus al via het internet beschikbaar gemaakt. Indien de catalogi van de Koninklijke Bibliotheek en de 14 grootste openbare bibliotheken worden gecombineerd, dan kan al 80 procent van alle zoekvragen gehonoreerd worden. Daarnaast zijn er natuurlijk nog de catalogi van de grote universiteitsbibliotheken. De ambitie met de NBC is om de gebruiker Één zoekingang op al dit materiaal aan te bieden, zodat men niet meer hoeft na te denken over de vraag in welke collectie een boek eventueel aanwezig zou kunnen zijn.

Er is voor gekozen om werkendeweg een nieuwe infrastructuur op te bouwen en zo de bibliotheken en hun leden geleidelijk te overtuigen van de kwaliteit ervan, aldus Eenhoorn. "De catalogus wordt weliswaar gezamenlijk, maar we komen niet aan het beheer over de eigen, lokale collecties. Dat blijft de verantwoordelijkheid van de individuele bibliotheken. Die kunnen bijvoorbeeld eigen informatie toevoegen aan de collectieve catalogus."

De totstandkoming van een vrij toegankelijke, landelijke catalogus geniet brede politieke steun. Daarnaast dient het ook een ideëel doel van de sector zelf, getuige de herhaalde roep door de jaren heen om een vrij toegankelijke nationale catalogus.Bron: Informatie Professional

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Blogarchief