donderdag 15 juli 2010

Ook bibliotheek dommeldal biedt ondersteuning aan laaggeletterden. Wat kunnen we hiermee?

Zes overheidsorganisaties onderzoeken hoe ze digibeten kunnen helpen.

Nederland telt 1,6 miljoen volwassenen die onvoldoende in staat zijn gebruik te maken van computer en internet. Zij kunnen niet volwaardig meedoen aan de maatschappij en lopen hierdoor kansen mis. Voor deze ‘digibeten’ is bijvoorbeeld betalen via internet, online reageren op een vacature of online je belastingaangifte doen vrijwel onmogelijk. In het project ‘E-loket op 1’ gaan zes overheidsorganisaties in een proef, begeleid door onderzoeksbureau Novay, op zoek naar hoe zij deze ‘digibeten’ het beste op weg kunnen helpen naar meer digivaardigheid. Overheidsorganisaties hebben immers regelmatig klanten aan hun balies die niet goed overweg kunnen met computer en internet. Bovendien willen zij het gebruik van hun elektronische loketten stimuleren.

In het project ‘E-loket op 1’ verwijzen baliemedewerkers in een proef bij de zes deelnemende overheidsorganisaties hun klanten naar ‘Klik & Tik. Het internet op’. Klik & Tik is een gratis online oefenmodule waarop mensen aan de hand van instructiefilmpjes en oefeningen, leren werken met internet. Parallel hieraan voert het onderzoeksinstituut Novay een onderzoek uit naar de ervaringen van burgers en deelnemende organisaties met het herkennen en doorverwijzen van digibeten. De resultaten van dit onderzoek moeten leiden tot aanbevelingen voor inpassing in de dagelijkse werkroutines van baliemedewerkers of tot verbeteringen van de aanpak van signaleren en doorverwijzen van digibeten. De proef is gestart op 1 juli en loopt door tot half oktober, waarna de resultaten geanalyseerd worden.

Sinds dit voorjaar doet UWV reeds ervaring op met het herkennen en doorverwijzen van digibeten. Manon Fretz, senior bedrijfsadviseur van UWV, vindt deelname aan de proef van groot belang: “Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker voor het verkrijgen en behouden van werk. Voor steeds meer banen zijn basale digitale vaardigheden vereist. Wij zien dan ook voor UWV WERKbedrijf een taak om onder de werkzoekenden die zich bij ons melden de digibeten te herkennen en hen aan te sporen zich de basale digitale vaardigheden eigen te maken. Dan wordt voor de betreffende werkzoekende het perspectief op het vinden van (ander) werk groter en tegelijkertijd neemt voor de werkgever het aanbod van digivaardige werkzoekenden toe. Ik verwacht dat ‘E-loket op 1’ inzicht gaat geven in welke methode beperkt arbeidsintensief is en tegelijkertijd een effectieve methode is om digibeten te herkennen en door te verwijzen.”

‘E-loket op 1’ is een samenwerkingsproject in consortiumverband, waaraan de volgende overheidsorganisaties deelnemen: Belastingdienst, Gemeente Amsterdam, Gemeente Rotterdam, Gemeente Tilburg, Stichting het Juridisch Loket en UWV. De begeleiding van de pilots en het onderzoek is in handen van Novay. ‘E-loket op 1’ wordt mede mogelijk gemaakt door het programma Digivaardig & Digibewust, waarin bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties er samen voor willen zorgen dat iedereen mee kan in de digitale ontwikkeling van onze samenleving.


bron: bibliotheek 2.0

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Blogarchief