maandag 18 mei 2009

Bibliotheekschool


Bibliotheekschool

Waarom een nieuwe Bibliotheekschool?

Door de opmars van de informatietechnologie, veranderend gedrag van bibliotheekgebruikers en toenemende diversiteit in de samenleving, is voor bibliotheken permanente innovatie nodig.

De VOB is daarom bezig om een nieuwe opleiding te ontwerpen: de Bibliotheekschool.

De Bibliotheekschool streeft naar

· Het leveren van goed opgeleide en geïnspireerde bibliothecarissen, die de rol van innovator op zich nemen, weten wat permanent innoveren betekent en de benodigde kennis en vaardigheden introduceren in hun eigen bibliotheek.

· Een verbetering van de kwaliteit van innovatieve projecten, door een serieuze, wetenschappelijke reflectie op innovatie en het verbinden van de innovatieve projecten in een brede context.

· Een aanlokkelijk perspectief voor (toekomstige) bibliothecarissen omdat een aantrekkelijke baan gecombineerd wordt met een uitdagende leeromgeving.

Wat is de Bibliotheekschool?

Het is een postdoc opleiding waarbij een mastertitel kan worden behaald.

Het plan is om jaarlijks 15 tot 20 studenten op te leiden tot ‘bibliothecaris nieuwe stijl’ en de studieduur bedraagt 1,5 tot 2 jaar.


Voor wie is de Bibliotheekschool?

De School richt zich op medewerkers die een kaderfunctie vervullen in de openbare bibliotheek. Zij hebben doorgaans een opleiding aan hogeschool of universiteit afgerond en willen zich ontwikkelen tot innovator in het openbare bibliotheekwerk.

De studenten nemen een innovatief project mee uit de eigen bibliotheek, inclusief minimaal drie collega’s die bereid zijn om in het lokale innovatieve project mee te leren.

Aanpak en inhoud

De VOB zocht een samenwerkingspartner die een passend concept kon bieden.

CELSTEC (Centre for Learning Sciences and Technologies), het onderwijsexpertisecentrum van de Open Universiteit kwam als meest geschikte partner naar voren. De aanpak van CELSTEC is gebaseerd op het concept van leernetwerken. Een leernetwerk is een knooppunt van bestaande en nieuwe expertise en voorzieningen op het web. Dit concept maakt het mogelijk de opleidings- en professionaliseringstrajecten in de school af te stemmen op de concrete leerbehoeftes en de werkcontext van de lerende professional en diens organisatie.

Leren, reflecteren en innoveren staan centraal in het curriculum van de opleiding. Het programma omvat verplichte vakken, zoals bibliotheek- en literatuurwetenschappen en maatschappelijke en culturele oriëntatie.

Verder wordt elk jaar een gezamenlijk thema of onderwerp onder de loep genomen waarop de studenten zich gezamenlijk richten.

Daarnaast is er ruimte voor de studievragen die voortkomen uit het innovatieve project van de student. Zij leren er ook wat innovatie inhoudt en hoe de kwaliteit van innovatieprojecten verhoogd kan worden. Daarbij benut de School de kennis van studenten, docenten, specialisten én collega’s en legt zij een directe relatie met de bibliotheekpraktijk.

Planning

18 juni 2009

In maart is begonnen met consultatie van enkele sleutelfiguren uit de branche en de volledige plannen voor de school zullen – inclusief een businessplan – gepresenteerd worden tijdens de VOB ledenvergadering van 18 juni.

September 2009

In september 2009 gaat een eerste pilotgroep van start om de nieuwe manier van leren en innoveren in de sector uit te testen. Op basis van deze pilot wordt bekeken welke aanpassingen en verbeteringen nodig zijn.

2010

Vanaf 2010 kan er dan geprofiteerd worden van de inzichten, werkwijzen en netwerken die opgebouwd zijn gedurende de eerste fase van de School.
Link:dingen 13 en 14

Rondgeneusd op google docs. Wat een mogelijkheden. Heb een document opgeslagen dat ik uit een nieuwsbrief heb gehaald (nieuwe bibliotheekschool opgericht door VOB, collega's die ambities hebben, grijp de kans!). Wat ik er mee kan doen ga ik nog ontdekken.

Blogarchief