maandag 31 mei 2010

Even iets anders

Zojuist 2 plaatsen gereserveerd voor een concert in de Tolhuistuin op 28 augustus in Amsterdam van Milow.

Alvast een voorproefje:

Reacties op TNO rapport over eBooks

Voor het hele rapport zie mijn blogbijdrage van 30 april j.l.

Francising en Formuleorganisatie

Maandagochtend, eigenlijk een ochtend om de weekendrommel in huis op te ruimen. Maar op bibliotheek 2.0 kom ik zoals gewoonlijk zoveel wetenswaardigheden tegen dat ik tijd te kort kom. Zo kwam ik een nieuwsbrief tegen van Wim Keizer die zoveel nieuws bevat over veel interessante dingen (Special franchising en Formuleorganisatie,
Nationale informatie-infra-structuur: hoe is de stand?,reactie op TNO-onderzoek naar eBooks,nog meer over eBooks, functiewaardering, HRM,over het beleidsplan van het sectorinstituut enz. enz.) die nu spelen in bibliotheekland dat ik de link doorgeef via deze blogbijdrage. Voor wie alles wil lezen: klik op de groene hoofdtitel.

Spotify in de bibliotheek?

Dit blog kwam ik tegen op bibliotheek 2.0.Wordt streaming de toekomst?
Omdat het nieuwe deuren opent zet ik het om te onthouden in mijn blog.

Muziek & de bibliotheekSpotify in de bibliotheek?
Spotify in de bibliotheek!
Gepost in Spotify, muziekweb, streaming door Jeroen de Boer op mei 6, 2010


Als het aan mij ligt is het een retorische vraag, Spotify in de bibliotheek? De dienst wordt 18 mei in Nederland gelanceerd, waarmee de internationale rechtenbarriere eindelijk opgeheven lijkt. Bibliotheken zouden hun aanbod van streaming muziek gigantisch kunnen uitbreiden wanneer zij een samenwerking met Spotify aangaan. Zij zouden wat mij betreft een overeenkomst moeten sluiten waarmee zij voor haar leden een premiumaccount beschikbaar heeft. Omdat een relatief klein deel van de Spotify-gebruikers heeft gekozen voor deze betaalde variant kan de bibliotheek zich hiermee onderscheiden. En aangezien bibliotheken zich de taak hebben toegeeigend burgers de weg te wijzen in het digitale oerwoud behoort een introductie tot streaming muziekdiensten daar ook toe. Voor Spotify betekent het dat zij haar luisteraarspotentieel eenvoudig kan uitbreiden.

Het streamingaanbod zou zowel voor thuis- als bibliotheekgebruik beschikbaar moeten zijn. Ik zou het laatste prefereren, al was het alleen maar omdat het bibliotheken dwingt na te denken over het inrichten van prettige luisterplekken, wat weer aansluit bij het beleefconcept. De Spotify-catalogus zou, waar nodig, aangevuld moeten worden met de gedigitaliseerde collectie van de Centrale Discotheek Rotterdam, of in ieder geval met verwijzingen naar het te lenen exemplaar. Datzelfde geldt voor de collecties bij de afzonderlijke bibliotheken. Een klant die luistert naar een bepaald album krijgt, mits toepasselijk, informatie over waar het betreffende album te downloaden cq te lenen is. Via de Aquabrowsers functioneert dit overigens al waar het de collecties van locale bibliotheken en de CDR betreft, bijvoorbeeld bij mijn bibliotheek.

In technisch opzicht lijkt er dus geen blokkade te liggen. Het enige wat er zou moeten gebeuren is dat de bibliotheken met Spotify om tafel gaan om afspraken te maken. Een inkopper als het aan mij ligt, maar misschien ben ik wel naief.

maandag 24 mei 2010

Verkiezingsbijeenkomst over auteursrecht, internet, privacy en informatievrijheid.

Uit InformatieProfessional

Op donderdag 27 mei a.s. wordt in De Balie in Amsterdam van 15 tot 17 uur een verkiezingsdebat georganiseerd over auteursrecht, internet, privacy en informatievrijheid door Boek9.nl, Webwereld en 3VOOR12.

Aanleiding is het plan om downloaden uit illegale bron te verbieden en de Thuiskopieheffing op blanco cd's en dvd's af te schaffen. Is handhaving van zo'n verbod mogelijk en wenselijk? Of moet juist ook al het filesharen en uploaden op internet worden vrijgelaten? En moeten er juist meer heffingen komen, bijvoorbeeld op MP3-spelers en op internetabonnementen? Auteursrecht op internet: wordt het 'heffen' of 'handhaven', of allebei, of geen van beide? Wat willen de belanghebbenden? Wat wil de politiek? Wat kan internationaal-juridisch? 3VOOR12 doet live verslag van het debat, onder meer in de vorm van een live stream.

Toegang
De toegang is vrij toegankelijk, mits vooraf is ingeschreven via info@delex.nl. Dit in verband met het aantal plaatsen en de catering. Voor wie zich wel aanmeldt en vervolgens niet komt opdagen geldt een naheffing van minimaal € 50,00 voor gemaakte kosten. Het Grote Downloaddebat wordt onder meer mogelijk gemaakt door: XS4ALL, Universiteit Leiden, Brein en CC Proof.

Vanaf 14.30
Inloop

15.00 - 15.50
Opening

• Ot van Daalen (Bits of Freedom)
• Tim Kuik (Brein)
• Leah Postma (Consumentenbond)
• Erwin Angad Gaur (Platform Makers)
• Niels Aalberts (EHPO, voorheen manager van Kyteman)

Juridische reality check door Bernt Hugenholtz (hoogleraar informatierecht UvA

15.50 - 16.60
Reacties in woord en beeld van kunstenaars schrijvers, tekenaars, acteurs en andere artiesten

16.00 - 17.00
Politici panel

• Fred Teeven (VVD)
• Nicolien van Vroonhoven (CDA)
• Mariko Peters (GroenLinks)
• Arda Gerkens (SP)
• Samir Allioui (Piratenpartij)
• Judith Swinkels (D66)
• vertegenwoordigers van PvdA en PVV

Debat en discussie met de zaal.

17.00
Afsluiting

zaterdag 22 mei 2010

Opmars van de eReader: nog even wachten

Volgens een berichtje in NRCBoeken.nl laat de opmars van de eReader, die al een aantal jaren wordt voorspeld, nog op zich wachten.

"Toch zou volgens een onderzoek de verkoop ervan nu echt binnen afzienbare tijd explosief kunnen groeien. Uit een onderzoek onder 13.000 lezers blijkt dat 49 procent er binnen drie jaar verwacht een te hebben. Duurder dan 200 euro mag het ding niet zijn. Je moet er ook kranten en e-mail op kunnenlezen, en men wil niet gebonden zijn aan één winkel. Voor Apples iPad en Amazons Kindle kun je alleen op de respectievelijke websites terecht"

Als ik mijn omgeving en mezelf naga klopt dit bericht. Veel mensen overwegen een eReader te kopen. En inderdaad als de iPad niet aan Apple zou zijn gebonden zou ik er ook voor gaan: eBooks, internet en e-mail in één.

Dus uitgevers: wees gewaarschuwd

British Library en digitalisering: 40 miljoen krantenpagina's

Nederland loop wat dit betreft niet achter ook de Koninklijke Bibliotheek heeft al veel kranten en tijdschriften gedigitaliseerd.zie: http://www.kb.nl/hrd/digi/ddd/index.html

En wat te denken van de kranten- en tijdschriftenbank die raadpleegbaar is in alle Nederlandse bibliotheken. Vanaf 1991 zijn artikelen gedigitaliseerd.
zie:
http://zoeken.bibliotheek.nl/?exact=Krantenbank

En de Literom die recensies biedt vanaf 1946

Artikel:
20 mei 2010 door Hans Cottyn
British Library digitaliseert 40 miljoen krantenpagina's
De British Library zal de komende tien jaar 40 miljoen krantenpagina's digitaliseren, zo maakte de instelling bekend. Het gaat om bladzijden uit zo'n 52.000 lokale, nationale en internationale kranten van de afgelopen drie eeuwen. Voor de massale operatie werkt de British Library samen met het internetbedrijf Brightsolid. De artikels zullen tegen betaling online te doorzoeken zijn.
Op dit moment is het merendeel van de 750 miljoen pagina's in de British Library (de grootste verzameling ter wereld) alleen beschikbaar op microfiche of in dikke ingebonden delen. Zo'n 30.000 onderzoekers komen ze jaarlijks raadplegen in een archiefgebouw ten noorden van Londen.
"Kranten worden gemaakt om één keer te worden gelezen en vervolgens te worden weggegooid, dus ze zijn heel kwetsbaar", verklaarde woordvoerder Ben Sanderson. "Dit is de grootste digitaliseringsoperatie van historische kranten die ons land ooit heeft gezien." De British Library zei speciale aandacht te zullen geven aan kranten waarin historische gebeurtenissen uit de negentiende eeuw worden beschreven, zoals de Krimoorlog en de Boerenoorlog.

De kosten van het project zijn nog niet helemaal duidelijk. Jaarlijks moeten 4 miljoen pagina's worden gedigitaliseerd. Volgens Sanderson kost het digitaliseren van een pagina, van het schoonmaken tot het maken van een digitaal bestand, ongeveer één pond. Brightsolid, die de kosten voor eigen rekening zal nemen, hoopt op de grote Britse gemeenschap van stamboomonderzoekers om het project rendabel te maken. (Illustratie: John Everett Millais, Peace Concluded, 1856: een gewonde soldaat leest in The Times over het einde van de Krimoorlog)

dinsdag 18 mei 2010

eReader nieuwtje Kindle

Marie-José Klaver


Amazon bedient ook toekomstige bezitters van een tabletcomputer van Google.

Amazon vergroot zijn markt door de ebooks voor de Kindle ereader ook geschikt te maken voor het besturingssysteem Android. De ebooks die Amazon verkoopt, zijn niet geschikt voor ereaders van andere merken zoals Sony of Bebook. Het Kindle-systeem is echter wel compatibel met Windows, Mac, Blackberry, de iPod Touch, iPhone en iPad. Na de zomer kunnen ook gebruikers van een mobiele telefoon met Android digitale boeken kopen bij Amazon.

De Kindle-applicatie voor Android biedt gebruikers toegang tot hun reeds aangeschafte boeken bij Amazon. Gebruikers kunnen ook synchroniseren tussen Android-telefoon, Kindle, iPad, iPhone, BlackBerry en Mac. Zo kunnen ze op elk apparaat bijhouden op welke pagina ze gebleven waren.

Een Kindle-applicatie voor Android wordt nog aantrekkelijker als Google een eigen tablet met Android als bsturingssysteem op de markt brengt. De iPad zorgt nu al voor groei in de verkoop van ebooks. Als Amazon en Android compatibel zijn, hebben de aanstaande eigenaren van een Google-tablet straks de keuze uit de ebookwinkel van Amazon en die van Google zelf.

woensdag 12 mei 2010

Hopelijk hebben acties en reacties succes

Voor de eerste (re)actie klik op de hoofdtitel

Provincie uit voornemen subsidie bibliotheekwerk per 2015 te beëindigen

Op 27 april heeft Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Brabant het voornemen medegedeeld om de provinciale subsidie van het bibliotheekwerk met ingang van 2015 te beëindigen. De provincie heeft bij het opstellen van de bezuinigingsvoorstellen een aantal keuzes gemaakt, waarbij vooral is gekeken naar de vraag op welke vlakken de provincie een taak voor zichzelf weggelegd ziet. De uitkomst van de gemaakte afweging: het Brabantse bibliotheekwerk is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Tot en met 2014 wordt de huidige subsidie gehandhaafd. De keuze van de provincie heeft grote effecten voor de Brabantse Netwerkbibliotheek en daarmee voor de Brabantse burger, bibliotheken en gemeenten. De Brabantse bibliotheekdirecteuren zijn zeer onaangenaam verrast door dit voorstel en zijn bezig met een tegenreactie.

Verslag van bijeenkomst die ik bijwoonde op 15 april in Den Bosch

Verslag Kenniscirkel 15 april: Leven Lang Leren - laaggeletterdheid
De Kenniscirkel Leven Lang Leren die op 15 april werd gehouden had als thema laaggeletterdheid bij autochtone Nederlanders (NT1).

Algemene inleiding
De kenniscirkel startte met een algemene inleiding over de omvang en de aard van de problematiek. Nederland telt ongeveer 1 ½ miljoen laaggeletterden van wie ongeveer 1 miljoen autochtone Nederlanders. Bibliotheken hebben een belangrijke rol bij de preventie en de bestrijding van laaggeletterdheid. Goede voorbeelden zijn onder meer projecten als Boekstart, Rode Draad Werkzat (toeleiding naar werk), de inrichting van Lees-en-Schrijfpleinen (informeel leren) en Leesclubs (leesbevordering). Goede samenwerking met onderwijsaanbieders, zoals ROC, particuliere aanbieders van inburgeringsonderwijs, vmbo en mbo, is een voorwaarde voor succes. Hij sloot zijn presentatie af met de aanbeveling uit het onderzoeksrapport De Leerfunctie van Bibliotheken (SIOB, 2009) “Inzetten van structurele financiële middelen om de leerfunctie van bibliotheken met name op het gebied van laaggeletterdheid en anderstaligen, overal op peil te krijgen en stevig te verankeren in de lokale samenleving.”

Ervaringen van alfabetiseringsambassadeurs
Karel Sluijter vertelde dat hij als kind heel lang in het ziekenhuis had gelegen en op die manier een grote onderwijsachterstand opliep. In zijn jeugd waren er nog geen speciale onderwijsprogramma’s voor zieke kinderen. Toen hij veertien was, ging hij van school om in een schoenenfabriek te werken. In die tijd was dat normaal. Op latere leeftijd ging hij de handel in, maar dat hij niet kon lezen en schrijven hield hij verborgen. Zelfs zijn kinderen wisten van niets. Hij kon wel rekenen, maar schrijf- en leestaken besteedde hij uit aan anderen. Pas op zijn zestigste ging hij naar het ROC voor een cursus. Hij is alfabetiseringsambassadeur geworden, omdat hij anderen wil helpen om hun schaamte te overwinnen en dat zij naar een cursus gaan.
Elly van de Oord berichtte dat zij in haar jeugd wèl goed had leren schrijven en lezen. De vaardigheden waren enigszins weggezakt en vanwege haar werk besloot ze een opfriscursus Nederlands bij het ROC te volgen.

Portret van lees-en schrijfonderwijs
Bernadet Wubben, docent NT1 bij het Koning Willem I college, belichtte de onderwijspraktijk van het lees- en schrijfonderwijs. Uitgangspunten waren onder meer: persoonlijke benadering, het creëren van een veilige leeromgeving, positieve feedback, uitgaan van wat de deelnemer wel kan i.p.v. uitgaan van wat de deelnemer niet kan, functionele lees- en schrijftaken (omgaan met formulieren e.d.) en betekenisvolle contexten (deelnemers nemen bijvoorbeeld brieven en formulieren mee naar school) en maatwerk.
Een belangrijk zorgpunt is de werving van deelnemers. Voor veel deelnemers is het ROC een hoge drempel. Voorts berichtte zij over de goede samenwerking met bibliotheek Helftheuvel waar afgelopen jaar een Makkelijk Leespunt is gerealiseerd.
Jet Wijnen, van bibliotheek Helftheuvel beklemtoonde dat een actieve opstelling van de bibliotheek belangrijk is. Deelnemers moeten zich in de bibliotheek thuis voelen. Een vertrouwd aanspreekpunt is bij deze groep noodzakelijk. Voor deelnemers worden in de regel drie groepsbezoeken georganiseerd, dit is nodig om deelnemers in beweging te krijgen.

Netnieuws VE
Pieter de Graaf gaf een demonstratie van Netnieuws VE. Dit is een website met vereenvoudigde teksten en bijpassende oefeningen rond actuele onderwerpen. Voor het jaar 2010 heeft Cubiss een collectief abonnement afgesloten voor alle Brabantse bibliotheken.

Reizende Tentoonstelling ‘LeeS’
Tijdens de lunch kon in de foyer een voorbeeldpaneel van de reizende tentoonstelling ‘LeeS’ bezichtigd worden. Afgelopen jaar was in het museum Scryption in Tilburg de expositie LeeS te zien. Deze tentoonstelling was zo’n groot succes, dat besloten is om van deze tentoonstelling een reizende tentoonstelling te maken. De tentoonstelling reist rond langs de bibliotheken in Noord Brabant vanaf de zomer 2010 tot voorjaar 2011. De tentoonstelling verblijft steeds voor een periode van drie weken in een bibliotheek.

Workshop Taaldrukwerkplaats
Thony van Gerwen hield een workshop over de Taaldrukwerkplaats. Dit is een werkplaats waar men in staat wordt gesteld de eigen gevoelens, ervaringen, gedachten, verlangens en vragen onder woorden te brengen en te verveelvoudigen. De deelnemers kregen de opdracht om in kleine groepjes een kort tekstje te maken over hun motivatie ten aanzien van de bestrijding van laaggeletterdheid. Daarna konden ze creatief aan de slag om het tekstje op ambachtelijke manier op een kaart te drukken. Het leverde mooie resultaten op. Enkele deelnemers waren al zo enthousiast dat ze Thony meteen wilden boeken voor een workshop tijdens de Week van de alfabetisering en het Festival van het leren (in de eerste helft van september). In het kader van het project LLL worden overigens zes gratis workshops beschikbaar gesteld. Het streven is om deze workshops zoveel mogelijk over geheel Brabant te spreiden.

Lezing van Marjan Berk
Het hoogtepunt van de bijeenkomst was een sprankelende lezing van Marjan Berk. Zij vertelde over haar eigen leven. Ze begon als cabaretière in de shows van Wim Sonneveld en Wim Kan. Pas op haar 45e begon ze met schrijven, dat was op het moment dat haar vader overleed. Sindsdien is ze altijd met schrijven bezig geweest. Ze schrijft columns voor ondermeer het AD en deze maand verschijnt er weer een nieuw boek. Voorts sprak zij over haar betrokkenheid met het onderwerp. Ze was indertijd erg geschrokken van de omvang van de problematiek. Er valt nog heel veel werk te doen. Zij schreef voor de serie Leeslicht het boek Een goede truc. Het gaat over een jongen die ontdekt dat hij door middel van het schrijven van een dagboek zijn saaie ouders kan manipuleren. De stelling van Marjan Berk is dat schrijven leuk is – en iedereen kan het - ook als je er moeite mee hebt. Inmiddels heeft zij al diverse lezingen voor laaggeletterden en inburgeraars gehouden, onder meer in Etten-Leur, Enschede en Hardenberg. Telkens is er een grote opkomst en het publiek is steeds enthousiast. In het kader van het project LLL ontvangen alle basisbibliotheken een tegoedbon voor een schrijversbezoek voor een leesclub. Bibliotheken kunnen dus dit jaar Marjan Berk uitnodigen, of een andere schrijver die affiniteit heeft met de doelgroep.

Presentatie Leeslicht
Marianne Verhallen van de uitgeverij Eenvoudig Communiceren, gaf een toelichting op de boekenserie Leeslicht. Deze serie maakt bekende auteurs en bekende verhalen toegankelijk voor volwassenen die moeite hebben met lezen.

Informatiepakket
Na afloop ontvingen alle deelnemers een waardevol informatiepakket met daarin ondermeer:
- tegoedbon voor een schrijversbezoek
- belangstellingsformulier voor een workshop van de taaldrukwerkplaats
- belangstellingsformulier voor de reizende tentoonstelling ‘Lees’
- Een goed truc van Marjan Berk
- Het Handboek NT1 voor opleiders en docenten
- Een informatiefolder van de Plakplaats

Verslag Petra van Oosterhout
Cubiss

donderdag 6 mei 2010

Google en eBooks. Kan de bibliotheekwereld hiervan iets leren?

Tekst: Marie-José Klaver

Zoekbedrijf gaat concurrentie met Amazon aan.
Over enkele maanden begint Google met de verkoop van digitale boeken. De ebooks van Google, die worden uitgegeven onder de naam Google Editions, zullen te lezen zijn op ereaders en mobiele apparaten met een internetverbinding, zoals de iPhone en de iPad van Apple.

De toetreding van Google op de ebook-markt kan een serieuze bedreiging vormen voor Amazon. De Amerikaanse webwinkel is momenteel de grootste verkoper van elektronische boeken. Volgens de New York Times zijn uitgevers blij met de komst van Google op de eboekenmarkt omdat Amazon strenge eisen stelt. De komst van een tweede grote speler zal naar verwachting voor meer openheid zorgen.

Ook voor Apple vormt Google een concurrent. Apple heeft onlangs een eigen ebookwinkel geopend, de iBook Store, waar boeken voor de iPad verkocht worden. Verwacht wordt dat de iPad, waarvan er binnen 28 dagen één miljoen verkocht zijn, de verkoop van elektronische boeken onder jongere lezers zal stimuleren.

Om deel te kunnen nemen aan het verkoopprogramma van Google, moeten uitgevers hun digitale bestanden aan het internetbedrijf geven. Lezers kunnen de digitale boeken bij Google kopen en de winst wordt tussen de uitgever en het zoekbedrijf verdeeld. De prijs voor ebooks wordt bepaald in overleg tussen Google en de uitgevers. Amazon dwingt uitgevers om nieuwe boeken voor 9,99 dollar te verkopen waardoor de aanschaf van een papieren hardcoverboek, dat aanzienlijk duurder is, minder aantrekkelijk wordt.

Blogarchief