donderdag 15 juli 2010

Ook bibliotheek dommeldal biedt ondersteuning aan laaggeletterden. Wat kunnen we hiermee?

Zes overheidsorganisaties onderzoeken hoe ze digibeten kunnen helpen.

Nederland telt 1,6 miljoen volwassenen die onvoldoende in staat zijn gebruik te maken van computer en internet. Zij kunnen niet volwaardig meedoen aan de maatschappij en lopen hierdoor kansen mis. Voor deze ‘digibeten’ is bijvoorbeeld betalen via internet, online reageren op een vacature of online je belastingaangifte doen vrijwel onmogelijk. In het project ‘E-loket op 1’ gaan zes overheidsorganisaties in een proef, begeleid door onderzoeksbureau Novay, op zoek naar hoe zij deze ‘digibeten’ het beste op weg kunnen helpen naar meer digivaardigheid. Overheidsorganisaties hebben immers regelmatig klanten aan hun balies die niet goed overweg kunnen met computer en internet. Bovendien willen zij het gebruik van hun elektronische loketten stimuleren.

In het project ‘E-loket op 1’ verwijzen baliemedewerkers in een proef bij de zes deelnemende overheidsorganisaties hun klanten naar ‘Klik & Tik. Het internet op’. Klik & Tik is een gratis online oefenmodule waarop mensen aan de hand van instructiefilmpjes en oefeningen, leren werken met internet. Parallel hieraan voert het onderzoeksinstituut Novay een onderzoek uit naar de ervaringen van burgers en deelnemende organisaties met het herkennen en doorverwijzen van digibeten. De resultaten van dit onderzoek moeten leiden tot aanbevelingen voor inpassing in de dagelijkse werkroutines van baliemedewerkers of tot verbeteringen van de aanpak van signaleren en doorverwijzen van digibeten. De proef is gestart op 1 juli en loopt door tot half oktober, waarna de resultaten geanalyseerd worden.

Sinds dit voorjaar doet UWV reeds ervaring op met het herkennen en doorverwijzen van digibeten. Manon Fretz, senior bedrijfsadviseur van UWV, vindt deelname aan de proef van groot belang: “Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker voor het verkrijgen en behouden van werk. Voor steeds meer banen zijn basale digitale vaardigheden vereist. Wij zien dan ook voor UWV WERKbedrijf een taak om onder de werkzoekenden die zich bij ons melden de digibeten te herkennen en hen aan te sporen zich de basale digitale vaardigheden eigen te maken. Dan wordt voor de betreffende werkzoekende het perspectief op het vinden van (ander) werk groter en tegelijkertijd neemt voor de werkgever het aanbod van digivaardige werkzoekenden toe. Ik verwacht dat ‘E-loket op 1’ inzicht gaat geven in welke methode beperkt arbeidsintensief is en tegelijkertijd een effectieve methode is om digibeten te herkennen en door te verwijzen.”

‘E-loket op 1’ is een samenwerkingsproject in consortiumverband, waaraan de volgende overheidsorganisaties deelnemen: Belastingdienst, Gemeente Amsterdam, Gemeente Rotterdam, Gemeente Tilburg, Stichting het Juridisch Loket en UWV. De begeleiding van de pilots en het onderzoek is in handen van Novay. ‘E-loket op 1’ wordt mede mogelijk gemaakt door het programma Digivaardig & Digibewust, waarin bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties er samen voor willen zorgen dat iedereen mee kan in de digitale ontwikkeling van onze samenleving.


bron: bibliotheek 2.0

Nationale Bibliotheekcatalogus via Google

Via Nationale Bibliotheekcatalogus worden collecties ook beter vindbaar in Google.

Er komt één grote catalogus op internet waarin het bezit te vinden is van alle publieke bibliotheken in Nederland: de openbare bibliotheken, de universiteitsbibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek en de Digitale bibliotheek der Nederlandse letteren. Deze Nationale Bibliotheekcatalogus (NBC) moet vóór het einde van het jaar online komen. De software voor de catalogus wordt gebouwd door OCLC.

Vandaag worden in Den Haag de handtekeningen gezet onder het contract voor het bouwen van deze collectieve catalogus. "Zoeken in bibliotheekcollecties wordt makkelijker en leuker dan ooit", zegt Bas Eenhoorn, voorzitter van de stichting Bibliotheek.nl, de gezamenlijke innovatieclub van de openbare bibliotheken in Nederland. "Iedere zoekopdracht levert betere resultaten op, uit meer collecties."

Via de Nationale Bibliotheekcatalogus zullen de collecties ook beter vindbaar worden in Google. Daar zijn de bibliotheken, met alles wat ze te bieden hebben, nu nog nauwelijks zichtbaar. De uitgebreide informatie die bibliotheken kunnen bieden rondom de titels is nu niet snel genoeg naar boven te halen. Bovendien zullen gebruikers ook commentaar en tags kunnen toevoegen aan bepaalde bronnen. De nieuwe catalogus zal op verschillende manieren te benaderen zijn. Via de websites van de lokale bibliotheken, via de site bibliotheek.nl, en via widgets, kleine bouwsteentjes die mensen ook op hun eigen website kunnen zetten.

Veel afzonderlijke instellingen hebben hun eigen catalogus al via het internet beschikbaar gemaakt. Indien de catalogi van de Koninklijke Bibliotheek en de 14 grootste openbare bibliotheken worden gecombineerd, dan kan al 80 procent van alle zoekvragen gehonoreerd worden. Daarnaast zijn er natuurlijk nog de catalogi van de grote universiteitsbibliotheken. De ambitie met de NBC is om de gebruiker Één zoekingang op al dit materiaal aan te bieden, zodat men niet meer hoeft na te denken over de vraag in welke collectie een boek eventueel aanwezig zou kunnen zijn.

Er is voor gekozen om werkendeweg een nieuwe infrastructuur op te bouwen en zo de bibliotheken en hun leden geleidelijk te overtuigen van de kwaliteit ervan, aldus Eenhoorn. "De catalogus wordt weliswaar gezamenlijk, maar we komen niet aan het beheer over de eigen, lokale collecties. Dat blijft de verantwoordelijkheid van de individuele bibliotheken. Die kunnen bijvoorbeeld eigen informatie toevoegen aan de collectieve catalogus."

De totstandkoming van een vrij toegankelijke, landelijke catalogus geniet brede politieke steun. Daarnaast dient het ook een ideëel doel van de sector zelf, getuige de herhaalde roep door de jaren heen om een vrij toegankelijke nationale catalogus.Bron: Informatie Professional

Blogarchief