vrijdag 18 juni 2010

Zou het zo zijn? Klik op de link

Laaggeletterdheid; dienstverlening in ontwikkeling in bibliotheek dommeldal

Binnen het werkverband informatiebemiddeling zijn we bezig zijn met het ontwikkelen van de dienstverlening voor laaggeletterden, samen met ROC ter AA (Helmond) en Het Ster College (ROC Eindhoven. De berichtgeving die ik tegenkom zal ik op mijn weblog opnemen. Het onderstaande bericht over de digitale agenda van de Europese Commissie o.l.v. Neelie Kroes, kwam ik tegen op bibliotheek 2.0. In het bericht is ook te lezen hoe schrikbarend het aantal laaggeletterden is in Nederland.
Die cijfers waren vorig jaar al de directe aanleiding dat de ROC's en bibliotheken in heel Brabant d.m.v. een zogenaamd "huwelijk" hebben afgespoken de samenwerking met elkaar te zoeken als het om laaggeletterdheid gaat. De ROC's kunnen samen met hun cursisten gebruik maken van de diensten die de bibliotheken (gaan) aanbieden.

Digitale agenda zou tot meer achterstand leiden.

Europarlementariër Kartika Liotard (Verenigd Links) heeft op 15 juni jl. tijdens een werkontbijt in Straatsburg een petitie overhandigd aan Neelie Kroes. De EU-commissaris voor de 'digitale agenda' heeft de opdracht om het internetgebruik te propageren. 250 miljoen EU-burgers doen dat dagelijks, maar één op drie Europeanen heeft nog nooit geïnternet.

Liotard voorspelt dat Kroes' plannen averechts uitpakken voor mensen met leesproblemen. "Europa telt 100 miljoen laaggeletterden en analfabeten. In Nederland zo'n anderhalf miljoen. Mensen, voor wie een stembiljet, ANWB-bord of een etiket al lastig is, om maar niet te spreken over beeldschermen bij een pinautomaat of tankstation. Kroes bevordert met haar 'digitale agenda' vooral de goed opgeleide Europeanen en zet laaggeletterden op een nog grotere achterstand. Ik noem dat digitale deprivatie."

Kroes heeft onlangs in Brussel van de Europese ministers toestemming gekregen voor het uitvoeren van zeven digitale agendapunten. Neelie Kroes over haar actieplan: "Aangezien commerciële transacties, openbare, sociale en zorgdienstverlening, opleiding en het politieke leven zich toenemend online afspelen, heeft iedereen, ongeacht leeftijd of sociale achtergrond, recht op verwerving van de kennis en de vaardigheden die hij nodig heeft om deel uit te maken van het digitale tijdperk". Liotard: "Mooie uitspraken, maar Kroes' plannen staan bijna allemaal in het teken van economie en markt. Ik zie amper aandacht voor de digitale kloof. Kroes erkent weliswaar het recht op kennis en vaardigheden, maar een papieren recht is voor laaggeletterden betekenisloos."

Kartika Liotard: "Kroes moet zich niet richten op de markt. Daar geldt het recht van de sterkste. Mijn advies aan haar: zorg dat er als eerste voor dat niemand wordt uitgesloten. Ik adviseer Kroes: pas computertechniek aan aan mensen in plaats van andersom. Investeer in slimme toepassingen die het laaggeletterden maar ook digibeten en andere computergebruikers makkelijker maakt om digitaal te communiceren, stimuleer de vereenvoudiging van interactie via aanraakschermen en stemherkenning, bevorder laagdrempeliger websites en steun experimenten die de logica van de gebruiker voorrang geven boven het perspectief van de aanbieder. Dat marktpartijen zich richten op de 'gemiddelde' burger mag nooit het excuus zijn voor Europese instellingen en voor overheden dat ook te doen: uw digitale agenda hoort zich te richten op het voorkomen van sociale uitsluiting."

Kroes zegt in een reactie in De Telegraaf dat zij niemand uitsluit. Ze noemt de kritiek van Liotard "ongefundeerd". "We zullen juist door middel van allerlei actieplannen iedereen gaan betrekken bij de mogelijkheden van het internet. Zo zijn we op dit moment een project gestart voor Alzheimer-patiënten", aldus Kroes.

Blogarchief