zondag 30 januari 2011

Komt er nu echt schot in de zaak? Berichtje in NRC doet geloven dat we de ePortal vol trots kunnen promoten

Ook steeds meer e-books in Nederlandse bibliotheken


De openbare bibliotheken in Nederland worden een geliefde plekken om
e-books te downloaden. In 2010 steeg het aantal gedownloade e-books in
bibliotheken van 5.620 in 2009 tot 45.502 in 2010. Dit is ongeveer eentiende van het geschatte aantal verkochte e-books in het Nederlands
taalgebied in 2010. De stijging doet zich voor ondanks de terughoudendheid
van uitgevers om titels ter beschikking te stellen, aldus Henk Das,
directeur bij NBD/Biblion, aanbieder van de ePortal aan bibliotheken. Wellicht verdwijnt de huiver in de nabije toekomst. ‘NBD/Biblion werkt aan
een systeem waarbij ook de rechthebbenden profiteren van deze uitleningen’,
zegt Das. ‘We hopen dat er snel meer content komt voor de ePortal
aangezien het momenteel de enige oplossing is voor bibliotheken om legaal
e-books uit te lenen.’ (B H

zaterdag 29 januari 2011

Twee weken uit mijn leven met een smartphone

Een smartphone te bezitten was een grote wens. Mijn man deed er me een cadeau voor mijn verjaardag.Omdat een gratis exemplaar geven zijn bedoeling niet was heb ik een wat uitgebreider model gekregen. De batterij gaat erg lang mee en hij heeft vele gb's. Hij vreesde echter wel voor verslavingsverschijnselen. Gelukkig kan ik me inhouden. Wat een mogelijkheden en wat weet ik nog maar weinig!!! Ieder vrij moment  ben ik (stiekem om bezorgde blikken en opmerkingen te ontwijken :-) )allerlei app's aan het ontdekken.

Mijn vriendinnen kijken me ook een beetje meewarig aan als ik af en toe niet kan laten iets op te zoeken als er ergens over gesproken wordt. En dat ik twitter en een weblog bijhoud, dat is voor de meesten  onbegrijpelijk. Schampere opmerkingen laten ze ook niet achterwege en halen voorbeelden van hun kinderen aan die op alle mogelijke momenten met hun iPhone bezig zijn als hun ouders sociaal wenselijk gedrag eisen.
Gelukkig zijn we in groepsverband met 2 enthousiastelingen die steeds moeten verklaren dat we deze zaken willen bijhouden omdat we anders achter gaan lopen en omdat we het lgewoon leuk vinden. Toch vindt men het een a-sociaal medium. Tot gisteren iemand vroeg na het sporten of we een bepaald boek in de bibliotheek hadden. Omdat ik de test app van de bibliotheek van Jeroen van Beijnen van Cubiss had gekregen haalde ik mijn mobiel te voorschijn en kon hen laten zien dat het aanwezig was, het uitgeleend was maar wel gereserveerd kon worden. Of ik dat dan even kon doen. Jawel, maar alleen op mijn naam. Volgens mij heb ik hen met deze mogelijkheid een beetje versteld doen staan (toch Margreet?).
Hartstikke mooi de bibliotheek-app die binnenkort beschikbaar komt voor de bibliotheekleden in Noord-Brabant.
En verdwalen zullen we ook niet meer tijdens een Pieterpadwandeling. Tijdens zo'n dagwandeltocht bestaat niet  de behoefte om kilometers om te lopen (dat gebeurde al). Ik heb al een GPS-systeem ontdekt! Op naar de volgende route.

vrijdag 28 januari 2011

Bericht in het Eindhovens Dagblad n.a.v. Gedichtendag

Veel zware nacht in Nuenen
donderdag 27 januari 2011 | 20:41 | Laatst bijgewerkt op: vrijdag 28 januari 2011 | 08:59


Helma Michielsen uit Nuenen draagt voor uit eigen werk in de bibliotheek in haar woonplaats. foto Kees Martens
NUENEN - De regio liep donderdag niet bepaald warm voor de landelijke Gedichtendag. In de bibliotheek in Nuenen vond wel een activiteit plaats: een open podium voor dichters.


De voordragers, met name uit Nuenen maar ook uit buurgemeenten als Helmond, Eindhoven en Son, stonden in de rij.

In rap tempo en onder regie van dichteres Catharina Boer uit Nuenen droegen ze ieder een handvol gedichten voor, terwijl bezoekers van de bieb onverstoorbaar hun romans kwamen omruilen.

Het thema van de Gedichtendag is 'nacht'.

zondag 16 januari 2011

Bericht NRC: eBooks voor baby's. Baby's moeten toch eerst andere zintuigen leren ontwikkelen? Voer voor ontwikkelingspsychologen.

E-books voor baby’s van drie maanden oud
Dinsdag 11 januari 2011 door Maartje Somers
Voorbij zijn de discussies of je heel jonge kinderen wel tv mag laten kijken. Je kunt ze nu verantwoord boekjes laten lezen - van een beeldscherm.
In de strijd om de digitale lezer heeft Apple nu zijn pijlen op baby’s gericht. Vanaf zes maanden kunnen kinderen voortaan aan de Ladybird's Baby Touch, geschikt voor iPhone, iPod touch of iPad.

In plaats van stoffen flapjes waarachter het kindje nieuwe wonderen kan onderzoeken, moeten ouders of de baby zelf het scherm aanraken voor beweging, geluid en nieuwe plaatjes, die in tempo en kleurgebruik zijn afgestemd op kinderen van 3 tot 18 maanden.

Werk aan de winkel. Niet alleen voor alle uitgevers van e-books, ook voor psychologen die zich zorgen maken over schermtijd en voor baby-RSI-therapeuten.
.

zaterdag 15 januari 2011

Artikel in Financieel Dagblad over de stand van zaken rond de eBooks

Breng e-book onder leenrecht

Bibliotheken kunnen vanaf begin dit jaar boeken niet langer digitaal uitlenen. Een experimentele regeling die een beperkt aantal bibliotheken daartoe in staat stelde, is met ingang van het nieuwe jaar beëindigd.

Er wordt op dit moment tussen bibliotheken en uitgevers onderhandeld over een nieuwe overeenkomst. Verwacht wordt echter dat die overeenkomst er niet op korte termijn zal komen.

Leenrecht

Er bestaat een belangrijk verschil tussen het uitlenen van een digitaal boek en een fysiek boek. Voor het uitlenen van fysieke boeken is geen toestemming nodig van uitgevers of andere rechthebbenden. Op basis van het zogenoemde leenrecht mogen bibliotheken zonder toestemming van auteurs en uitgevers fysieke boeken uitlenen, mits zij daar een vergoeding voor betalen. De hoogte van die vergoeding wordt in onderhandelingen tussen rechthebbenden en bibliotheken overeengekomen.

In juridische termen wordt het leenrecht een vergoedingsrecht genoemd, in tegenstelling tot het verbodsrecht dat het auteursrecht naar zijn aard is. Het leenrecht is echter gekoppeld aan de fysieke verschijningsvorm van het boek. Voor de uitlening van digitale boeken, waarbij het boek op afstand ter beschikking wordt gesteld en het na enkele weken vanzelf van de e-reader of de tablet verdwijnt, bestaat een dergelijke regeling niet. Uitgevers of andere rechthebbenden vallen terug op hun verbodsrecht en kunnen dus weigeren toestemming voor uitlening te geven.

Toestemming

Er zijn verschillende redenen waarom uitgevers die toestemming niet kunnen of willen geven. Ten eerste bestaat er onduidelijkheid of uitgevers beschikken over de relevante rechten. Alleen als uitgevers met de oorspronkelijke auteur (en soms andere rechthebbenden, zoals illustratoren, fotografen en vertalers) afspraken hebben gemaakt over de exploitatie van e-books, kunnen zij bibliotheken of anderen toestemming geven voor uitlening. Voor de meeste boeken van voor het jaar 2000 zullen dergelijke afspraken niet zijn gemaakt. Om die reden zijn veel auteurs nu vrij met andere partijen afspraken te maken over e-books. De Britse bestsellerauteur Ian McEwan maakte al rechtstreeks een deal met Amazon.

In de tweede plaats zijn veel uitgevers in het Nederlandse taalgebied nogal terughoudend als het op e-books aankomt. Van de in Nederland verkochte boeken is nog geen 1% een e-book, terwijl dat percentage in de Verenigde Staten 10 bedraagt. Uitgevers zijn bang dat de uitgave van e-books ten koste zal gaan van de uitgave van gewone boeken. Voor e-books geldt bovendien nog geen vaste boekenprijs.

Kat uit de boon

Veel Nederlandse uitgevers besluiten nog de kat uit de boom te kijken. Het is echter de vraag of e-books kannibaliserend zullen werken ten opzichte van fysieke boeken. Het is zeer wel denkbaar dat de markten nog jaren naast elkaar blijven bestaan, net als de bioscoop naast de dvd. Bovendien bestaat er het gevaar van illegale verspreiding via digitale netwerken als het aanbod niet tot stand komt. Nu al zijn er gescande boeken te downloaden via peer-to-peernetwerken en circuleren er usb-sticks met honderden titels onder bezitters van e-readers.

Eén ding is echter zeker: de vraag naar e-books zal toenemen. Bibliotheken hebben van oudsher de functie om informatie, cultuur en amusement toegankelijk te maken voor brede lagen van de bevolking. Wanneer zij niet het recht krijgen om e-books uit te lenen, zullen ze die functie in belangrijke mate verliezen.

Niemand kan met zekerheid zeggen of het vijf, vijftien of vijftig jaar zal duren, maar de digitale verschijningsvorm van het boek zal eens de overhand krijgen, net zoals dat met muziek, foto's en films al is gebeurd. Voor de meest recente titels zal er op afzienbare termijn ongetwijfeld een businessmodel ontstaan. Die titels zullen uiteindelijk wel door de uitgever te koop worden aangeboden, alle initiële angsten ten spijt.

Snel uitbreiden

Dat geldt echter niet voor de oudere titels waarvan de beschermingsduur van het auteursrecht nog niet is verstreken. Dat zijn er niet weinig: het auteursrecht duurt tot zeventig jaar na de dood van de auteur. Het betreft dus in ieder geval alle boeken die tijdens of na de Tweede Wereldoorlog zijn verschenen. Het regelen van de rechten van die boeken kan al snel te kostbaar zijn om de digitale exploitatie van die boeken rendabel te maken. Google Books vult deze leemte vooralsnog niet op en het is maar de vraag of dat voor het Nederlandse taalgebied ooit zo zal worden.

Wij pleiten daarom voor een snelle uitbreiding van het leenrecht voor fysieke boeken naar het beschikbaar stellen van digitale boeken. Net als bij fysieke boeken betalen bibliotheken dan per uitlening een vergoeding. Dat is de enige manier om te garanderen dat boeken voor een breed publiek toegankelijk zijn en blijven. Bovendien zal het een stimulans zijn voor de snelle ontwikkeling van de markt voor e-books. Die is nodig om te voorkomen dat de verspreiding van boeken zich via digitale netwerken en usb-sticks straks geheel aan de werking van het auteursrecht onttrekt. En dan hebben zowel de rechthebbenden als de bibliotheken het nakijken.

Christiaan Alberdingk Thijm is advocaat en docent auteursrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Frank Huysmans is bijzonder hoogleraar bibliotheekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.

Illustratie: Hein de Kort

vrijdag 14 januari 2011

Officiele opening kunstwerk "Boerenbanken" : poortfunctie voor het Nuenens Broek

Vanmiddag naar een leuke en "modderige" opening geweest in het zogenaamde Nuenens Broek, een waardevol natuurgebied. Vroeger was het moerasgebied. Gelukkig was op de uitnodiging voor de nattigheid gewaarschuwd en was ik zo "wijs" geweest de kaplaarzen van mijn man aan te trekken.
Het kunstwerk "Boerenbanken" werd geopend door Nuenens burgemeester Ligtvoet en Erik van Ingen, directeur van Het Brabant Landschap.Burgemeester Ligtvoet las ook het gedicht voor van Lucebert waarin de bekende dichtregel staat "Alles van waarde is weerloos".Als bibliotheekmens werd ik daar natuurlijk helemaal blij van.
Hier komt het nog even:

er is niet meer bij weinig
noch is er minder
nog is onzeker wat er was
wat wordt wordt willoos
eerst als het is is het ernst
het herinnert zich heilloos
en blijft ijlings

alles van waarde is weerloos
wordt van aanraakbaarheid rijk
en aan alles gelijk

als het hart van de tijd
als het hart van de tijd


De bekende Brabantse, van oorsprong Nuenense zanger "Gerard van Maasakkers, was ook bij de opening betrokken. De banken zijn ook geinspireerd op zijn bekende lied "Hee goade mee", waarin hij het Nuenen Broek bezingt. Uiteraard bracht hij dit ten gehore.
De twee banken zijn erg mooi en passen fraai in het landschap. Ze zijn ontworpen door Nuenens Beeldhouwerscollectief Passie, bestaande uit Franka van Neerven, Gidy Knoors en Jelle Persoon, dat ook al eens in onze bibliotheek exposeerde.
In iedere bank zijn grote foto's verwerkt van 2 boerenfamilies die in het gebied actief waren en nog zijn. De "bankskes" zijn een ode aan alle Nuenense boerenfamilies. De 2 families waren ook uitgenodigd en werden toegezongen door Gerard van Maasakkers.

Kortom: een mooi kunstwerk dat, zoals gezegd werd tijdens de opening, de recreatieve en kunsthistorische waarde versterkt.

Een impressie:

dinsdag 11 januari 2011

Bericht Informatie Professional

Peter Nikken benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit.

Peter Nikken, specialist op het gebied van jeugd, media en opvoeding, is per 1 januari benoemd tot bijzonder hoogleraar Mediaopvoeding aan de Faculteit der Historische Kunstwetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De leerstoel is ingesteld om de kennis over de rol van ouders bij het mediagebruik van hun kinderen te vergroten.

Het instellen van deze leerstoel is een initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut, het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM), de Pan-European Game Information systeem (PEGI) en de Stichting Mijn Kind Online. Met de leerstoel, die uniek is in Europa, willen deze organisaties het belang van mediaopvoeding onder de aandacht brengen.

De manier waarop jeugdigen communiceren, informatie opdoen en zich vermaken is de laatste decennia sterk veranderd. In toenemende mate spelen media een belangrijke rol in hun leven. Jeugdigen groeien op in deze gemedialiseerde samenleving, voor hen is het heel gewoon. Maar ouders en opvoeders zien zich hierdoor geconfronteerd met vragen en onzekerheden. Wat moeten zij bijvoorbeeld denken van de effecten van die media op hun kinderen en in hoeverre kunnen en moeten zij daarmee rekening houden in de opvoeding? De leerstoel Mediaopvoeding moet hierin verandering brengen.

Prof. dr. Peter Nikken is psycholoog en als specialist op het gebied van jeugd, media en opvoeding verbonden aan het Nederlands Jeugdinstituut. Hij promoveerde op een proefschrift over de kwaliteitseisen voor kindertelevisieprogramma's en schreef populaire en wetenschappelijke publicaties over de Kijkwijzer, mediaopvoeding, seksualisering, videogames, Sesamstraat en reclame.

De leerstoel Mediaopvoeding wordt voor de duur van vier jaar ingesteld bij de Erasmus School of History, Culture and Communication van de Erasmus Universiteit Rotterdam, binnen het wetenschapsgebied Media en Communicatie.

Blogarchief