vrijdag 11 september 2009

Getrouwd met de handschoen tijdens de Week van de Alfabetisering


Op 10 september ben ik als afgevaardigde van Bibliotheek Dommeldal in Eindhoven getrouwd met de handschoen met bruidegom de directeur van het ROC Eindhoven.Ik was niet de enige bruid. Ook de bibliotheken behorend tot de regio Eindhoven, voor zover deze door het ROC worden bediend. Onze vestigingen Nuenen en Son en Breugel vallen hieronder. Het was provinciebrede actie tegen laaggeletterdheid: alle Brabantse ROC’s trouwden met in totaal 23 bibliotheekdirecteuren. Collega Jan was "bruid" in de regio Helmond-De Peel voor onze basisbibliotheek (Jan is als bruidje te zien op de website van ROV Ter Aa in Helmond. De Eindhovense directeur voelde zich volgens mij niet helemaal op zijn gemak met een pet op waaraan een sluier was bevestigd. Voor mij was het dragen van een sluier in ieder geval de eerste keer. Ik trouwde met een hoed op.
De belofte die we aflegden luidde: "Ik beloof in de komende jaren nauw samen te werken met de ROC/bibliotheekdirecteuren die in dezelfde gemeenten actief zijn.
De samenwerking zal zich in eerste instantie richten op ondersteuning van laagopgeleiden en laaggeletterden in het bijzonder" We hebben allemaal volmondig "ja"gezegd.
Stichting ABC, Cubiss, Stichting Expertisevcentrum ETV.nl en CINOP ondersteunen dit initiatief.
Na de huwelijksvoltrekking, inclusief tekenen van huwelijksactes door beleidsambtenaren en wethouder, boden deze organisaties het bruidspaar cadeaucheques aan. Deze betreffen o.a. trainingen laaggeletterdheid aan bibliotheekmedewerkers, ondersteuning bij het eerste samenwerkingsoverleg en ideeenboek met samenwerkingsmohgelijkheden.
Kortom: werk aan de winkel voor de bibliotheken. In onze regio zijn 46.000 laaggeletterden in verschillende leeftijdscategorieen.
Sommige gemeentes zijn actief andere doen vrijwel niets. De exacte cijfers hierover zijn gepresenteerd door de provincie.
Ter sprake kwam dat is afgesproken daqt in alle bibliotheken jaarabonnementen voor € 10,00 verkocht worden aan laaggeletterden.
Wordt ook vervolgd in Bibliotheek Dommeldal?

Blogarchief