zondag 21 november 2010

Is er toekomst?

Afgelopen week werd ik regelmatig bevangen door gevoelens van somberheid over de toekomst van de bibliotheek. O.a. door de aangekondigde bezuinigingen waarover veel gediscussieerd wordt, de negatieve berichtgeving in de media("bibliotheek zinkend schip"), teruglopende bezoekersaantallen volgens het CBS enz.

Een aantal voorbeelden uit de dagelijkse bibliotheekpraktijk van de afgelopen week getuigt dat de klant nog steeds de bibliotheek als vraagbaak ziet en die mij de motivatie geven iedere keer weer met plezier naar mijn werk te gaan.
Enkele voorbeelden als het gaat om de maatschappelijke functie van de bibliotheek:
- verdrietige oma die me vertelt dat haar zoon en schoondochter gaan scheiden. Om haar vijfjarige kleinkind dreigt een strijd uit te breken. Oma stelt de vraag of we prentenboeken hebben over echtscheiding. Zodoende kan ze de ouders aansporen om d.m.v. boeken het jonge kind te doen begrijpen wat er aan de hand is. De volgende dag komt ze terug en zegt dat onze warme belangstelling haar zo goed hebben gedaan.
- Een vrouw van ongeveer 70 jaar komt vragen om landelijk een boektitel aan te vragen: haar man is aan het dementeren. Het betreffende boek vind ik via Zoek&Boek. Ook zij vertelt haar verdrietige verhaal en zoekt dit "ervaringsverhaal" om haar steun te kunnen geven
- klant komt vragen of we ook voorlezers nodig hebben voor ouderen. Ik breng haar in contact met de activiteitenbegeleidster van het nabij gelegen zorgcentrum een instelling waar al meer voorlezers vanuit de bibliotheek actief zijn.
-een jonge vrouw die vanuit haar mantelzorgpositie heeft gehoord dat we zogenaamde herinneringskoffers uitlenen. Mantelzorg en zorginstelling zijn heel enthousiast over dit mooie product voor (licht) dementerenden.
-oudere man met een minimum inkomen (hij zegt dit er expliciet bij) meldt me dat hij zo blij is met de bibliotheek: hij kan zo maar iedere dag de krant en allerlei tijdschriften lezen samen met anderen die in de leeszaal zitten en met wie hij af en toe ook een woordje wisselt, hetgeen hem goed doet. Hij vertelt dit ook altijd aan de mensen uit zijn zogenaamde "plusminus-groepje" dat je je in de bibliotheek zo welkom voelt.
- oudere mevrouw die graag leest met beginnende macula-degeneratie vertel ik over de leeshulpmiddelen en alle andere mogelijkheden die er zijn als je gezichtsvermogen beperkt wordt.


Culturele en educatieve functie:
-een docent neemt contact met ons op. Wil met CKV-klas en de handenarbeiddocent in de bibliotheek een expositie houden van werk dat gemaakt is door de leerlingen.De werken die geexposeerd worden in de bibliotheek zijn geinspireerd door Vincent van Gogh en de opening van het Vincentre De CKV-klas opent de expositie met een rap 2 december a.s.
-de voorzitter van de fotoclub van de KBO wil graag meedoen met de leden van deze club aan een expositie bij het thema dat Bibliotheek Dommeldal in het voorjaar de aandacht geeft: sport. Zo gaat het vaak: de instanties wetende weg naar de bibliotheek goed te vinden en zien ons als een betrouwbare samenwerkingspartner.
-de regio Midden-Brabant wil ook gebruik maken van onze regionale leesclubcollectie die Bibliotheek Dommeldal beheert. Onze regio telt al 65 leeskringen. Er zullen er wellicht nog ruim 40 bijkomen.

Nog enkele "digitale voorbeelden"
- de vwo-leerling die verbaasd is dat we in de bibliotheek kennis hebben van digitale bestanden waar het Middel-Nederlandse boek dat hij zoekt, en uitgeleend is, digitaal te lezen is.
-tandartsstudent komt een beetje wanhopig naar de bibliotheek: uitgever levert alsmaar niet het boek dat besteld is over infectiebronnen in de mond. Via Picarta is te zien dat boek in Nijmeegse universiteitsbibliotheek aanwezig is, maar alleen ter inzage. Via google books ontdekken we dat het full text digitaal te lezen is. Student met grote glimlach naar huis.
-2 basisschoolleerlingen die op het laatst boeken komen zoeken voor een project (met de hele school over hetzelfde ondewerp) Alles blijkt uitgeleend te zijn. Hen kan ik helpen met geschikte websites (schoolbieb e.d.) Kinderen verdrinken vaak in de informatiebulk op het internet.
- de jonge vrouw die verliefd is op een Australier en regelmatig naar Australie reist.Zij komt een eReader lenen om te kijken of het eventueel lezen van ebooks haar helpt de lange vliegreizen te overbruggen. Zij is blij dat de bibliotheek de kans biedt om te onderzoeken of eventuele aanschaf zinvol is.
-de buurman die een iPad heeft gekocht en mij zegt dat hij dat vergaren van eBooks tegenvalt en lastig is. Die ik een aantal eBooks "leen" die op mijn pc staan. En helaas moet vertellen dat onze ePortal (nog) niet het je-van-het-is. Helaas zijn op een iPad onze eBooks niet te lezen...
-de digitale bibliotheek en alles wat die te bieden heeft aan de klant heeft mijn speciale belangstelling. Die was er al maar is gevoed doordat onze werkgever alle personeelsleden deze zogenaamde 23-dingencursus heeft aangeboden.Ik heb er dankbaar gebruik van gemaakt en er heel veel van geleerd.
Dit stukje heb ik in een vloek en een zucht geschreven maar heb er mezelf weer een beetje moed mee ingesproken...

Blogarchief