donderdag 30 december 2010

Regels voor spatiegebruik en nog veel meer. Mijn zus, onderwijzeres, attendeerde haar siblings erop ...

Regels
Een samenstelling is een woord dat is opgebouwd uit twee of meer woorden die ieder zelfstandig kunnen voorkomen. Denk aan woorden als tuinbroek (tuin+broek) en badslippers (bad+slippers). Samenstellingen worden in het Nederlands altijd aan elkaar geschreven, om zo aan te geven dat de woorden van de samenstelling bij elkaar horen. Eventueel kan een koppelteken worden gebruikt om de opbouw van de samenstelling duidelijker te maken, maar het gebruik van een spatie in het samengestelde woord is altijd fout.

Maar wat als het woord te lang wordt?
Waarom zou je 'theepot' aan elkaar schrijven en 'hagelslagverpakking' niet? Het maakt niet uit uit hoeveel delen het woord is samengesteld. Ook samenstellingen die bestaan uit drie of meer delen worden aan elkaar geschreven. Het is dus 'waterkrachtcentrale', 'vijfsterrenhotel', 'derdewereldland' en 'langetermijnplanning'. Hoewel het vaak helemaal niet nodig is, geldt ook hier dat het eventueel is toegestaan om de structuur van de samenstelling met een koppelteken te verduidelijken. Maar nooit met een spatie! Wees dus niet bang om lange woorden te schrijven; het is 'langetermijnplanning' (of eventueel 'langetermijn-planning') en dus niet 'langetermijn planning' of 'lange termijnplanning'.

Zijn er uitzonderingen waarbij het gebruik van een spatie wel correct is?
Bij een samenstelling met een eigennaam - zoals 'Marco Borsato', 'Tweede Kamer' of 'Albert Heijn' - wordt die naam als eenheid opgevat, en daarvan wordt de spelling in een samenstelling niet veranderd. Eventuele spaties blijven daarbij dus gehandhaafd, en dat is dan ook meteen de enige uitzondering. In principe worden de eigennaam en de rest van de samenstelling aaneengeschreven. Het is vaak duidelijker om tussen de eigennaam en de rest van de samenstelling een koppelteken te plaatsen, om aan te geven waar de eigennaam ophoudt. Zo wordt het dus 'Marco Borsato-fanclub', 'Tweede Kamer-lid' en 'Albert Heijn-filiaal'.

Zijn er verder nog voorbeelden waarin het gebruik van een spatie juist is?
Nee, samenstellingen worden verder altijd aan elkaar geschreven. Het is echter niet gezegd dat een combinatie zoals 'lange afstandsloper' altijd fout is. Als niet de afstand lang is maar de loper zelf, dan is 'lange' een bijvoeglijk naamwoord bij 'afstandsloper' en wordt het dus als twee woorden geschreven. Maar dat is wat anders dan een 'langeafstandsloper'! Dit onderscheid is overigens precies de reden dat een samenstelling helemaal aan elkaar geschreven moet worden, zonder spaties.

Oké, geen spaties dus. Maar wat met het koppelteken?
Je mag het koppelteken dus eventueel gebruiken als je denkt dat dat de leesbaarheid van het woord ten goede komt. Maar er zijn ook nog een paar gevallen waarin je verplicht bent een koppelteken te gebruiken.
Bijvoorbeeld bij samenstellingen met een afkorting (cd-doosje), een symbool (@-teken) of een cijfer (60-jarige).
Of in gevallen van 'klinkerbotsing' waarbij in de samenstelling twee klinkers achter elkaar komen te staan die als één klank gelezen kunnen worden. Om te voorkomen dat de 'o' en de 'e' als 'oe' worden gelezen, schrijf je 'macro-economie' met een streepje. Iets dergelijks geldt ook bij 'milieu-inspecteur'.

Samengevat
Er zijn best wat situaties waarbij je in lange samengestelde woorden een koppelteken mag of moet gebruiken. Maar gebruik in samengestelde woorden dus nooit een spatie!

Bron:
http://www.spatiegebruik.nl/index.php

Deze links verwijzen naar drukbezochte websites. Nu al bijna 60.000 bezoekers.

En op deze website kun je je basiskennis weer ophalen

Nog een voor verveelmomenten maar het werkt wel

woensdag 29 december 2010

Ouderen en social media in de VS. Bericht van Matthijs van den Broek

Social media gebruik ouderen (55 - 64) rijst de pan uit in VS


Matthijs van den Broek (Marketingfacts.nl)
@mgvandenbroek

Social media marketing,

Het gebruik van social networks onder alle Amerikaanse volwassenen liet in de periode van 2008 tot 2010 al een enorme stijging zien (van 35 naar 61 procent). In de leeftijdscategorie van 55 - 64 (deze groep wordt door de onderzoekers bij PEW (via MC) ‘older boomers’ genoemd) is de stijging in gebruik de afgelopen twee jaar nog veel sterker: van 9 procent naar 43 procent. Ook de stijging bij de ‘younger boomers’ (45 - 55) is sterk (van 20 procent naar 50 procent).
Hieronder het plaatje met alle leeftijdsgroepen en het gebruik (klik er op, dan is het te lezen (Antonia):De groeipercentages in de besproken leeftijdsgroepen zijn indrukwekkend en laten een interessante trend zien. Ook heel belangrijk en voer voor marketeers: de relatieve groei die je ziet bij de ‘GI generation’ van boven de 74 jaar. Amerikaanse opa’s en oma’s gaan ook online. Steeds meer.

donderdag 23 december 2010

Laatste nieuws over eBooks en bibliotheken en thuisgebruik digitale content. met o.a. aanbod pilot auteursrechtelijk beschermd aanbod

VOB, SIOB en Bibliotheek.nl hebben gezamenlijk een stuurgroep ingesteld voor met als doel het verwerven van een strategische positie voor openbare bibliotheken in de markt voor eBooks waardoor de gebruiksmogelijkheden voor bibliotheekleden en de sterke maatschappelijke positie van de bibliotheken nu en in de toekomst gewaarborgd blijven.

Project ELMO
Vanuit de Stuurgroep eBooks is het project ELMO (E-books Library Made Operational) gestart om vorm te geven aan de realisatie van de eBook propositie.

TNO-rapport
In april 2010 is het rapport eBooks in de bibliotheek verschenen. Het onderzoek werd verricht door TNO, in opdracht van Stichting Bibliotheek.nl.

Rechtenvrij aanbod eind 2010 beschikbaar

De stuurgroep maakt onderscheid tussen het realiseren van een rechtenvrij en een auteursrechtelijk beschermd aanbod. Het rechtenvrije aanbod komt aan het einde van dit jaar beschikbaar. Begin 2011 gaat een pilot van start voor het auteursrechtelijk beschermde aanbod. Meer in de update van september 2010 van de stuurgroep.

Nog geen thuisgebruik in 2011
Het realiseren van het gewenste thuisgebruik blijft een lastig punt. De problemen concentreren zich op de volgende vier punten: 1. benodigde technische infrastructuur; 2. beschikbare rechten; 3. bestaande doorlevering aan het onderwijs; 4. de prijs die de rechthebbenden hiervoor in rekening willen brengen. Als gevolg hiervan constateert de Inkoopcommissie dat in 2011 helaas nog geen thuisgebruik zal plaatsvinden.

Thuisgebruik literaire content
De Inkoopcommissie krijgt de laatste tijd veel vragen van bibliotheken naar aanleiding van de aankondiging van NBD/ Biblion met individuele bibliotheken afspraken te willen maken over het thuisgebruik van de literaire bestanden. De commissie raadt bibliotheken af om hierop in te gaan, in een mail die op 20 juli aan de bibliotheekdirecties is verstuurd.Laatst gewijzigd op: 10 november 2010Stuur pagina door!Print deze pagina

woensdag 22 december 2010

De VOB heeft besloten:

21 december 2010


Basispakket digitale content 2011
Omslaggeld gaat omlaag

De algemene ledenvergadering van de VOB heeft op 9 december in Maastricht het bedrag van de omslag voor het basispakket digitale content voor het jaar 2011 vastgesteld op € 0,20 per inwoner van het werkgebied. In 2010 was dat € 0,22.

Bekijk de presentatie (pdf) die na afloop van de ledenvergadering is uitgereikt.

Veranderingen in het basispakket t.o.v. 2010 (per leverancier)

NBD/ Biblion

Uit het basispakket:

•Fictierom
•Actuele Documentatiebank Jeugd
•Gezondheidsloket Plus

Nieuw in het basispakket:

•Actuele Documentatiebank
•Digitale Grote Almanak

LexisNexis
De Tijdschriftenbank gaat uit het basispakket. Deze zal dus ook niet meer worden doorgeleverd aan scholen.

De Krantenbank blijft wel in het basispakket, maar zal met ingang van juli 2011 niet meer worden doorgeleverd door bibliotheken aan de scholen. LexisNexis zal de Krantenbank in het vervolg rechtstreeks aan de scholen aanbieden.


Virtumedia

Keesings Historisch Archief gaat uit het pakket. Het thuisgebruik en de doorlevering naar scholen zal daarmee ook per 1 januari 2011 komen te vervallen.


MuziekWeb/CDR

Deze dienst gaat van het aanvullend pakket naar het basispakket. Het betreft het hosten van MuziekWebpagina’s in alle lokale/ provinciale Aquabrowsers. Leden zien hierbij de aanvraagknop voor het digitaal lenen van muziek. De belangrijkste wijziging houdt in dat bibliotheken voor deze dienst vanaf 2011 niet meer individueel betalen. Het is in feite landelijk afgekocht.


Uitgeverij Unieboek/ Het Spectrum

Nieuw in het basispakket is de encyclopedie WinklerPrins Online, de versies Jeugd, Studie en Groot. Deze wordt niet opgenomen in de Aquabrowser, maar zal via een linkje toegankelijk zijn binnen de muren van de bibliotheek.

Bibliotheken moeten er dus zelf voor zorgen dat toegang wordt geboden tot de WinklerPrins Online in de publiekstoegang die de bibliotheken daarvoor gebruiken. Nadere berichtgeving hierover volgt.

Overzicht basispakket digitale content per 1 januari 2011 (pdf)


Onderzoek MetrixLab

In opdracht van de Inkoopcommissie heeft MetrixLab onderzoek gedaan onder eindgebruikers en bibliotheekmedewerkers naar de relevantie en kwaliteit van de digitale bestanden uit het basispakket 2010. De uitkomst van dit onderzoek diende mede als uitgangspunt voor de onderhandelingen van de Inkoopcommissie met de leveranciers. Bekijk het Onderzoeksrapport (pdf)Meer informatie

Voor meer informatie over het basispakket digitale content, zie de achtergrondpagina Digitale content.

mobiele apps spelen gegeven door naar adverteerder. NRC 21 december

zondag 19 december 2010

Nog nooit gezien beeld: vanuit het slaapkamerraam zie ik 7 mannen (:-)) hun straatje schoonvegen. Willen glijbaan zoals de afgelopen dagen voorkomen. Ook ouders met kinderen op de slee komen voorbij. Er vindt social meeting plaats.

Verschillende bronnen melden dat de politiek de bibliotheken wil ontzien bij de bezuinigingen. Hopen dat het lukt.

Uit de nieuwsbrief van Wim Keizer:


“Bibliotheken ontzien”

De Voortouwcommissie van OCW in de Tweede Kamer heeft zich 13 december van 11.00 tot 17.00 uur bezig gehouden met de cultuur-begroting van OCW. Het voornemen bibliotheken zo veel mogelijk te ontzien, werd positief gewaardeerd. SP-Kamerlid Jasper van Dijk diende een motie in om invloed aan te wenden dit ook te laten gelden voor de andere overheden. Stemming over de moties (er werden op andere cultuuronderdelen ook moties ingediend) vindt donderdag 16 december plaats.

Op de VOB-site:
Tweede Kamer voor ontzien bibliotheken SP-motie: overleg Rijk en VNG gewenst

Bibliotheken moeten zoveel mogelijk worden ontzien bij de bezuinigingen door gemeenten en provincies. Dat voorstel van SP-Kamerlid Jasper van Dijk is donderdag 16 december aangenomen door de Tweede Kamer. ‘Bibliotheken zijn de toegangspoort tot informatie en literatuur voor jong en oud en rijk en arm. Daar moeten we zuinig op zijn’, aldus Van Dijk.
De motie van Van Dijk roept de regering op om met de VNG in overleg te gaan met als inzet dat bibliotheken zoveel mogelijk worden gespaard. ‘De regering stelt in het regeerakkoord dat bibliotheken belangrijk zijn, maar dat is een lege huls zolang het vooral een lokale kwestie is. Vandaar dat ik heb voorgesteld om de daad bij het woord te voegen’, stelt Van Dijk.


Motie

De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het voortbestaan van bibliotheken zwaar onder druk staat vanwege bezuinigingen door lokale overheden; constaterende, dat de regering bibliotheken zoveel mogelijk wil ontzien bij de bezuinigingen op cultuur; verzoekt de regering in overleg te gaan met de VNG met als inzet dat bibliotheken zoveel mogelijk worden ontzien bij de bezuinigingen,en gaat over tot de orde van de dag.
Jasper van Dijk

zaterdag 18 december 2010

Weekafsluiting: afgelopen week de 1e prijs geincasseerd (lekkere lunch) van de dialogo-wedstrijd van de Brabantse Netwerk Bibliotheek. Eerst de foto waarmee we wonnen, daarna een impressie van de (prijs) lunchMet deze foto wonnen we de 1e prijs. Met dank aan de beeldhouwers van Beeldhouwerscollectief Passie
 


De cateraar, door Cubiss gestuurd
 

Het Nuenense team
Fotograaf
Het was gezellig en lekkerLekkere broodjes en quiche en ook nog wat gezonds

Overheerlijke taart toe


dinsdag 14 december 2010

Gelezen en gezien in NRC van 14 december. Helaas voor mij: te kleine oplage en te duur

s ontwerpster Le-Tan.

Gelezen op InformatieProfessional: "Nederlanders zijn niet internetvaardig" Werk aan de winkel voor bibliotheken.

Onderzoeker: 'Proefpersonen gebruikten informatie van scholierensite als ze informatie over de rijksoverheid zochten.'


Het niveau van internetvaardigheden van Nederlanders is zorgwekkend. Dit stelt communicatiewetenschapper Alexander van Deursen van de Universiteit Twente naar aanleiding van een onderzoek onder 300 proefpersonen. Van Deursen keek in zijn onderzoek onder meer naar de verschillen in internetvaardigheden tussen jong en oud. Hij promoveert op 17 december a.s. aan de faculteit Gedragswetenschappen.

Steeds meer informatie en diensten worden tegenwoordig (uitsluitend) aangeboden via internet. Hiermee wordt internet een steeds belangrijker onderdeel van ons dagelijks leven. Het niet beschikken over de juiste vaardigheden om met computers en internet om te gaan plaatst mensen in een achterstandspositie.

Alexander van Deursen van het onderzoeksinstituut IBR van de Universiteit Twente onderzocht het niveau van internetvaardigheden van de Nederlandse bevolking. 300 proefpersonen moesten taken op internet uitvoeren, zoals een PDF-bestand opslaan, navigeren in verschillende webdesigns, een tweesterrenrestaurant in Amsterdam opzoeken en uitvinden hoe je het goedkoopst naar Amsterdam kunt reizen, met de trein of met de auto. Tijdens de taken werden alle schermacties van de proefpersonen opgeslagen.

Op basis van zijn onderzoek concludeert Van Deursen dat het niveau van de internetvaardigheden van veel Nederlanders zorgwekkend is. "Bij relatief eenvoudige taken maakten deelnemers veel fouten. Zo hebben veel mensen moeite met het kiezen van de juiste zoekwoorden en werd gevonden informatie in meer dan 90 procent van de gevallen niet geëvalueerd. Proefpersonen gebruikten bijvoorbeeld informatie van spreekbeurt.nl, een site voor scholieren, als ze informatie over de rijksoverheid zochten."

In zijn onderzoek maakt Van Deursen onderscheid tussen mediumgerelateerde vaardigheden en inhoudelijk gerelateerde vaardigheden. Bij mediumgerelateerde vaardigheden gaat het om de technische vaardigheden die nodig zijn om gebruik te maken van internet, de zogenoemde 'knoppenkennis'. Bijvoorbeeld het bedienen van internetbrowsers en zoekmachines en het navigeren op het internet. Bij inhoudelijke vaardigheden gaat het onder meer om het zoeken naar informatie en hoe je bepaalde voordelen uit internetgebruik kan halen, zoals het goedkoop aanschaffen van een product of het vinden van het ziekenhuis met de kortste wachtlijst.

Uit het onderzoek komt naar voren dat het bij ouderen schort aan de mediumgerelateerde vaardigheden. Veelgemaakte fouten zijn het aan elkaar typen van zoekwoorden, het intypen van zoekwoorden in de menubalk en het verliezen van het overzicht als iets in een nieuw venster opent.Bij jongeren is het beter gesteld met de mediumgerelateerde vaardigheden, maar blijven de inhoudelijk gerelateerde vaardigheden achter op die van de ouderen. Dit uit zich onder andere in veel te algemene zoekwoorden en een te sterke focus op het eerste zoekresultaat. De verassende conclusie is dat ouderen die de techniek van internetten beheersen inhoudelijk hun weg beter vinden dan jongeren. De grootste verschillen bij alle soorten vaardigheden zijn echter waar te nemen tussen lager en hoger opgeleiden.

Alexander van Deursen voerde zijn onderzoek uit binnen het onderzoeksinstituut IBR en de vakgroep Media, Communicatie & Organisatie (MCO) van prof. dr. Jan van Dijk. Het onderzoek is financieel mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en ECP-EPN.

zaterdag 11 december 2010

Persoonlijk verslag van de bibliotheektweedaagse 2010 door stories Guy

zaterdag 11 december 2010
Bibliotheektweedaagse 2010

Maastricht was even de biebhoofdstad van Nederland. Honderden medewerkers van bibliotheken uit heel het land verzamelden zich op 9 en 10 december in congrescentrum het MECC. Er werd gepresenteerd, gesproken, geworkshopt, gefeest en vooral veel kennis gedeeld. Doel: de balans opmaken en vooruit kijken naar de toekomst.

'Meer bereiken', luidt het motto van dit eerste nationale bibliotheekcongres. Meer bereiken, maar wel met minder geld. Dagvoorzitter Quirijn van den Hoogen waarschuwt ons alvast: 'We weten allemaal wat er op dit moment speelt, maar het "B"-woord is de komende twee dagen absoluut verboden.' Crisis of niet: we gaan ons focussen op de mogelijkheden, niet op de beperkingen.


Het programma bestaat uit vele plenaire sessies, workshops, en paneldiscussies. Het boeiendst is de keynote van Francisco van Jole. De internetgoeroe legt uit dat het papieren boek, en daarmee de traditionele bibliotheek, zijn langste tijd heeft gehad. Dat komt omdat kwaliteit het altijd heeft afgelegd tegen gemak. Waarom nog naar de bieb gaan, een boek uit de kast trekken, de pagina's nalopen om dat ene stukje informatie te vinden... als je het in no time op je scherm kan krijgen?


Die ontwikkeling zie je overal, zegt Van Jole. Waarom zou je nog naar de videotheek gaan als je via het web permanent toegang hebt tot alle films? Muziek idem dito. Van Jole betoogt dat zelfs de traditionele musea op den duur zullen verdwijnen. Nu al is het mogelijk om het Prado te bezoeken via Google Earth. Dankzij hoge resolutie scans zijn de schilderijen beter te bekijken dan wanneer je ze met het blote oog, in Madrid, zou zien. 'In de toekomst zullen mensen alleen nog naar fysieke musea gaan om te kunnen zeggen dat ze "het echte werk van de kunstenaar" hebben gezien.'


Met andere woorden: het idee dat alles maar blijft bestaan is onzin. Van Jole ziet nieuwe kansen voor de bieb in de fysieke ruimte, als plek van ontmoeting. En slim inspelen op al die nieuwe (digitale) ontwikkelingen. Gebeurt dat al? Op het innovatieplein zie ik een gemengd beeld. Hier presenteren bibliotheken hun nieuwe diensten en producten. Lopend over het plein zie je soms dingen waarvan je je kunt afvragen of daar de toekomst van de bieb wel ligt. Cosmetische oplossingen die de bibliotheek zoals ie nu is misschien nog even draaiend houden, maar die op de lange duur niet kunnen concurreren met diensten van derden (Bol.com, Google, Spotify, etc).
Gelukkig zie je ook initiatieven die duidelijk naar de nieuwe meerwaarde van de bieb zoeken. Zo presenteert DOK Delft de Boekenkast van Nederland, een platform waar leesliefhebbers boeken, recensies en leestips met elkaar uitwisselen. Nu bestaan er al soortgelijke platformen, zoals Shelfari en LibraryThing. Maar uniek aan dit project is dat mensen daadwerkelijk boeken aan elkaar kunnen uitlenen. De bieb beschikt immers over een gebouw waar je makkelijk ruilbeurzen kunt organiseren.

Oud-directeur van DOK, Eppo van Nispen tot Sevenaer, zei ooit: 'Niet boeken, maar mensen zijn de collectie.' Die filosofie zie je ook in twee andere projecten van de Delftse bibliotheek terug. Verhalen loskrijgen bij de gebruiker, daar draait het om. Stel je voor is een gebruikersonderzoek, 'een zoektocht naar het gezicht achter de bezoeker'. 'Stel, er wordt een fotoreportage van uw huis gemaakt voor het Volkskrant / Parool magazine. Wat wilt u graag vertonen en vertellen?' Het andere project is een multitouch tafel waarbij mensen foto's (en zelfs voorwerpen) kunnen inscannen en kunnen taggen. Ook kunnen ze op reeds ingescande afbeeldingen reageren. Het gaat telkens om het verbinden van mensen, met elkaar, met hun omgeving, met media.

Dan komt de tweedaagse tot een eind. Thuis crash ik op mijn bed. Uitgeput. Zo moet G.J. Dröge zich hebben gevoeld na een aflevering Glamourland. Wat zei hij dan ook alweer? O ja. 'Benieuwd wat er volgend jaar weer te genieten valt in bibliotheekminnend Nederland.'

Geschreven door Stories Guy.

vrijdag 10 december 2010

Nieuwe iPad in 2011? Bericht van ipadsense

iPad 2 heeft betere camera en scherm, komt wellicht begin 2011
Geschreven door Amrish Gayadien | 10 dec, 2010 15:46

De geruchten rondom de zogenaamde iPad 2 zien we vrijwel overal. Zo gaan de geruchten dat de iPad geen Retina-scherm krijgt maar een speciaal LCD-scherm. En tevens dat de iPad 2 nog ergens in begin 2011 in de winkels zal liggen. De iPad die op dit moment in de winkels ligt doet het erg goed in de verkoopcijfers en staat daarom ook op het verlanglijstje van iedereen voor deze kerst.

De geruchten dat de iPad 2 een betere scherm zal krijgen, twee camera’s en misschien nog veel andere kleine aanpassingen blijken steeds meer dichter bij de waarheid te komen. Nu meldt de website Reuters namelijk dat de iPad 2 twee camera’s zal bevatten, een betere scherm, dunner, lichter en nog veel meer. Tevens melden ze dat de iPad 2 binnen nu en een maand al in de fabrieken geproduceerd zal worden. Dit betekent dat we heel misschien al wat uitgelekte foto’s zullen kunnen verwachten.

Gelezen op iPad-sense

Duidelijke taal van Eindhovense wethouder. Toekomst: alle kleine bibliotheken in verzorgingshuizen, scholen en wijkcentra?

De kleine biebvestigingen, zoals deze aan de Roostenlaan in Eindhoven gaan verdwijnen als het wethouder Schreurs ligt.

EINDHOVEN - De bibliotheek in Eindhoven staat voor een flinke ommezwaai, als het aan cultuurwethouder Mary-Ann Schreurs (D66) ligt. De filialen gaan dicht. De hoofdvestiging in de Witte Dame aan de Emmasingel blijft, maar niet meer als het Kulturhaus met tal van evenementen dat directeur Thijs Torreman er de laatste jaren van maakte.

•Schreurs breekt met beleid biebdirecteur
•12.262 handtekeningen onder petitie bieb

"Ik wil een bibliotheek zonder franje", zegt Schreurs. Ze wil terug naar de 'kerntaken van de bibliotheek' en de functie in wijken onderbrengen in gebouwen waar toch al mensen komen, zoals bejaardenhuizen, wijkhuizen en vooral scholen. Dat sluit beter aan bij de behoeften en is veel goedkoper dan de huidige organisatie, meent de wethouder.

Van de huidige gemeentelijke subsidie van 6,6 miljoen euro zal in 2013 nog 3,6 miljoen over zijn. Dat maakt het college van burgemeester en wethouders vrijdag 10 december bekend aan de raad, in een presentatie van het bezuinigingspakket voor de komende jaren. Eindhoven wil tot 2014 structureel 55 miljoen besparen.

Nu zijn er nog 10 filialen verspreid over de stad die beperkte openingstijden hebben.

Bron: Eindhovens Dagblad 10 december.

Uitgevers en ebooks

woensdag 8 december 2010

Gelezen op bibliotheek 2.0. Leuk bedacht spel voor jongeren

Serious game Expeditie Deventer heeft bibliotheek als middelpunt.

Het spel Expeditie Deventer van Bibliotheek Deventer heeft gisteren de Digitaal Erfgoedprijs 2010 gewonnen op de DE Conferentie in Rotterdam. Tien erfgoedinstellingen presenteerden gisteren op de conferentie innovatieve voorbeelden van 'serious erfgoedgames' die de afgelopen twee jaar zijn ontwikkeld. De genomineerde games zijn geselecteerd door een jury op basis van inzending. Bibliotheek Deventer ontvangt één toegangsticket (inclusief reis en verblijf) voor een internationale erfgoedconferentie naar keuze: Webwise 2011, Museums and the Web 2011 of PICNIC 2011.

Expeditie Deventer, bedacht en gerealiseerd door Fabrique, is een kennisspeurtocht voor jongeren. Het spel maakt gebruik van van de mobiele Augmented Reality browser Layar. Het spel speelt zich af in de stad Deventer met de bibliotheek als middelpunt. Vragen en opdrachten over verleden, heden en toekomst van een plek leveren munten op. Voor de antwoorden is hulp nodig van een deel van het team dat in de bibliotheek zit en de collectie en internet kan doorzoeken.

vrijdag 3 december 2010

eBook CPNB in NRC. Volgens mij heeft Van Nispen een punt

CPNB verbiedt actie ebookin Boekenweek
Nee, een deurwaarder van de CPNB was nog niet bij hem langs geweest, zegt schrijver en e-bookondernemer Peter de Ruitervanaf Marken. Hij kondigde
deze week aan dat Lydia Rood en e-bookgeschenk gaat maken voor de komende Boekenweek.Het wekte de toorn van de organisator van de officiële Boekenweek.„Wij zijn een warm voorstander van alle initiatieven die
lezen en het boek ondersteunen”,zegt CPNB-directeur Eppo van Nispen. „Maar wij kunnen niet toestaan dat anderen met de term Boekenweek aan de haal
gaan.”De CPNB waakt traditiegetrouw streng over het ‘merk’
Boekenweek.De Ruiter zegt dat hij juist allerlei pogingen heeft gedaan om
de CPNB bij het project te betrekken. „Ik heb samenwerking voorgesteld, maar kreeg geen antwoord. Toen ben ik het zelf maar gaan doen.”
Zijn idee is simpel: boekverkopers reiken vanaf begin maart
aan hun klanten, bijvoorbeeld als die een e-reader kopen, een ‘krasboek’
uit. Daarin staat een inlogcode waarmee ze het boek van
Rood, De kop van de pauw, gratis kunnen downloaden. „Het is mijn bedoeling om mensen de boekwinkel in te krijgen.”
Dat wil Van Nispen ook, maar hij wil dat een CPNB-actie met een digitaal boekenweekgeschenk "groots en meeslepend”is. En tijd om op alle post te antwoorden, heeft de CPNB niet. De vorige directeur, Henk Kraima,
stond sceptisch tegenover het digitale boek, maar volgens Van
Nispen is de organisatie „enorm gas aan het geven om iets te maken
dat technisch en inhoudelijk goed is”.
Arjen Fortuin

donderdag 2 december 2010

Leerlingen Plein College Nuenen, Bibliotheek Nuenen en Vincent van Gogh

De opening van het Vincentre, het nieuwe Van Gogh-centrum aan de Berg in Nuenen., is voor Pleincollege Nuenen aanleiding  geweest voor een bijzonder project. Tweede- en derdejaars leerlingen krijgen enkele maanden lang de kans nader kennis te maken met Van Gogh-thema's op een unieke manier. Ze deden namelijk alles zelf. Ze bouwden schildersezels, maakten eigen kunstwerken met diverse technieken en materialen en richtten daarmee in de openbare bibliotheek een expositie in en openden die met verrassende acts.


De expositie werd officieel geopend door Paul de Witte, wethouder van Onderwijs van de gemeente Nuenen, op donderdag 2 december, in de bibliotheek om 14.00 u.

De tentoonstelling is de hele maand december te bezichtigen in bibliotheek dommeldal, vestiging Nuenen.

Het was gezellig druk door de aanwezigheid van alle  jongeren, ouders, opa's en oma's. Iedereen heeft ontzettend zijn/haar best gedaan en er een mooie middag van gemaakt met toneel, dans, beat, inclusief de catering die leerlingen verzorgden.
We hebben gezien hoe een school jongeren motiveert door ze kennis op allerlei manietren kennis te laten maken met een kunstenaar en hoe creatief ze vervolgens aan de slag gaan.
Een impressie:

woensdag 1 december 2010

Gelezen op Digitale Bibliotheek

In Digitale Bibliotheek nr 7-2010

De omstandigheden waarin de openbare bibliotheek opereert, veranderen snel. Daarom in dit nummer van DB veel aandacht voor de actualiteit – daarmee zet DB ook de toon voor 2011.

•Een derde deel van de openbare bibliotheekvestigingen wordt bedreigd met sluiting. Inkrimpen en gelijktijdig innoveren, dat is een lastige combinatie. Edwin Mijnsbergen zoekt naar de balans tussen hoop en vrees en had een gesprek met Frank Huysmans (onder meer SIOB).

•Met honderdduizenden gratis en betaalde apps, een groeiend aanbod aan e-books, tijdschriften en games wordt de tablet een belangrijk medium, zo lijkt het. Moet de bibliotheek afwachten totdat de hype is overgewaaid of juist direct aanhaken op de iPad-hype - zonder dat er nu al concrete toepassingen zijn?

•In de VS is outsourcing van bibliotheekbeheer al aan de orde sinds 1997. Marshall Breeding laat zien dat outsourcing in de VS weliswaar tot discussies leidt, maar nog geen standaardkeuze is voor bibliotheken – die net als in Nederland te maken hebben met ernstige financiële druk.

•Ook Helene Blowers besteedt aandacht aan het outsourcingmodel. Bibliotheken besteden al meer uit dan ze beseffen. Met cloudcomputing en het delen van data en toepassingen dienen zich nieuwe kansen aan.

•Zijn bibliotheken bereid kritisch naar hun eigen beleid te kijken? Edwin Mijnsbergen legt de vinger op de zere plek: snijden in eigen vlees is een gevoelig onderwerp en een lastige opgave.

•EBSCO voerde onderzoek uit naar de inzet van social media door bibliotheken. Delphine Dufour constateert tot haar ontzetting dat 86 procent van de bibliotheken geen enkel onderzoek doet voorafgaand aan de implementatie van social media.

•Er wordt veel geschreven over digitalisering binnen de bibliotheeksector. Merkwaardig genoeg nooit over de gevolgen daarvan voor de grafische industrie, terwijl die bedrijfstak al dat papier produceert. DB ging daarom op bezoek bij de ‘eigen’ drukkerij, om te vragen hoe die de toekomst ziet. De inzet van papier zou in tien jaar tijd wel eens kunnen afnemen met 90 procent. Met video-interviews door Wilma van den Brink

maandag 29 november 2010

Familiedag


glaskunst
 Gisteren een superleuke familiedag beleefd. De aanleiding van deze familiedag was de 100ste geboortedag van mijn vader. Helaas is hij maar 63 jaar geworden. Hij overleed al 36 jaar geleden.
Het is een leuk concept om in familie- of werkverband te organiseren, vandaar een kort verslag. Omdat mijn twee broers trouwe kerkgangers zijn en tevens koorlid en dirigent van het kerkkoor van dezelfde kerk waar  mijn vader in het kerkbestuur zat, zijn we gestart met een mis in deze kerk uit mijn jeugdjaren. Na koffie met heerlijk gebak bij mijn broer en schoonzus (en nog even discussie door mijn partner begonnen over de katholieke kerk van de dag van vandaag)  naar Ravenstein getogen, een klein vestingstadje aan de Maas. Mijn moeder heeft hier haar jeugd doorgebracht.
We startten in het "raadhuis" waar Paul Uyterlinde, cellist, uitleg gaf over het concert dat we die middag zouden bijwonen in het Ned. Hervormde kerkje. Eerst nog een bezoek aan het glasmuseum. Ik had geen idee van het bestaan van dit aardige museum waar we een professionele rondleiding kregen. Mooie dingen worden gemaakt van glas en emaille.
Vervolgens het concert van 3 strijkers, het Taneyev String Trio In één woord: prachtig. Drie stukken gaven deze getalenteerde strijkers ten gehore. Zelfs de familieleden die niet klassieke muziek houden waren onder de indruk.
Stichting Werkgroep Cultuur Ravenstein organiseert iedere maand eenconcert in dit kerkje. Een aanrader( het was er lekker warm ondanks de winterse kou).
Na afloop met de hele familie lekker gegeten in De Keurvorst een leuk etablissement. Reserveren is noodzakelijk. Dan maak je kans om aan de stamtafel met een groter gezelschap te kunnen zitten.
En nu maar hopen dat we geen slechte indruk hebben achtergelaten. Het was af en toe een dolle boel, met veel luide gesprekken, een enkele keer zelfs gezang toen een medegast ons een fles wijn aanbod en helemaal toen 2 zwarte pieten binnenkwamen...

zaterdag 27 november 2010

Geen uitbreiding eBooks op ePortal meer. Binnenkort koppeling aan landelijke catalogus. Dat is mooi! Bericht van debibliotheken.nl

vrijdag 26 november 2010
Geen ebooks meer via NBD?

Dat betekent dat het aantal eBooks dat leverbaar was via de ePortal niet meer wordt uitgebreid. Het huidige zeer beperkte aanbod van 431 titels blijft gehandhaafd. Een landelijke projectgroep heeft zich gestort op de markt van eBooks en zal eind dit jaar komen met een aanbod van rechtenvrije titels. Daarnaast zijn ze druk bezig om te komen tot een groter aanbod van recente titels die met een klantvriendelijker techniek voor bibliotheekleden toegankelijk worden gemaakt (incl. koppeling aan landelijke catalogus).

vrijdag 26 november 2010

Maatschappelijke functie van de bibliotheek

Gisteren een inspirerende dag gehad van de kenniscirkel "Leven Lang Leren", georganiseerd door Cubiss en die plaatsvond in de Bibliotheek Breda.
Veel voorbeelden kregen de toehoorders, o.a.collega's uit de bibliotheekwereld en docenten van ROC's, voorgeschoteld wat er allemaal ontwikkeld is voor de grote groep laaggeletterden in ons land. De producten zijn van grote kwaliteit. Zo kregen we uitleg over de programma's van ETV en De Slimme Nieuwslezer. Er was uitleg over het landelijk beleid van de Stichting Lezen & Schrijven. De spreker gaf ons ook zinvolle adviezen.
Taalvakwerk, een meer commercieel bureau, gaf uitleg over hoe bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel hebben, de expertise van dit bedrijf inhuren voor hun laaggeletterde werknemers.

De bibliotheken Rotterdam en Breda presenteerden de programma's die in hun bibliotheken met succes draaien voor de doelgroep. De gemeentes zijn hier intensief bij betriokken.

Pilotprojecten van de bibliotheken Veghel, Den Bosch en De Meierij werden gedemonstreerd, waaruit bleek dat het niet alleen bij woorden en ideeen blijft.

Kortom: allemaal inspirerende voorbeelden die de maatschappelijk functie van de bibliotheek waarmaken of waar kunnen gaan maken.

Nu nog met visie gezamenlijk beleid maken in de bibliotheekwereld. In de media is een groot aantal voorbeelden aan de orde geweest over de gevolgen van de bezuiningingen en die veel commotie opleverden. Ik hoop dat er keuzes worden gemaakt zodat we bij samenwerkingspartners op landelijk en plaatselijk niveau met goed beleid kunnen aankloppen. Bibliotheken zijn ook in dit digitale tijdperk van groot belang als het om de maatschappelijke functies gaat. De digitale bibliotheek is daarbij geen doel maar een middel.Er zijn immers grote groepen in de samenleving die moeilijk in staat zijn om informatie op waarde te beoordelen. Mijn inziens ligt daar een heel belangrijke taak voor de bibliotheken. Nu nog dit zien te verankeren bij allerlei partners van de bibliotheken.
Ik zag een oproepvan de VOB om voor de bibliotheek tweedaagse in Maastricht ook samenwerkingspartners uit te nodigen (onderwijs, gemeente,e.d.)Goed idee.

Met dank voor de organisatie aan Cubiss, met name aan Petra van Oosterhout en Lia Clement.

woensdag 24 november 2010

Bibliotheken luiden de noodklok in NRC

De bibliotheek verliest haar franje

Bibliotheken staan voor grote bezuinigingen. Vernieuwing en nevenactiviteiten om extra publiek te trekken zijn de eerste slachtoffers, vrezen directeuren van kleinere bibliotheken.
Door onze redacteur
Marieke van Twillert
Barneveld, 24 nov. Heel aardig, zo’n ruime ontmoetingsplek op de begane
grond voor een debatavond of een muziekuitvoering.
Of een filmvertoning voor het verder bioscooploze dorp.
Maar dat is niet de kernactiviteit van een bibliotheek, vindt de gemeente Barneveld.
De kern, dat is het uitlenen van boeken. Er is onvoldoende geld om alles
te kunnen doen. En daarom moet de openbare bibliotheek zich richten op uitlenen en uitlenen alleen. „Weg ‘Nederland leest’ en evenementen rond de Kinderboekenweek.
We verliezen de helft van ons budget”, zegt Erik Worm, directeur
van de openbare bibliotheek in Barneveld. „Dat gaat onherroepelijk gevolgen
hebben.”
De bibliotheek in Barneveld is één van de bibliotheken die in problemen zijn gekomen door bezuinigingsmaatregelen van gemeenten. Er zijn 172 bibliotheekorganisaties die samen 1031 vestigingen hebben. Daarvan wordt een kwart tot een derde gekort, volgens de Vereniging van Openbare Bibliotheken. De VOB verwacht dat vooral kinderen en niet-mobiele
klanten het effect zullen merken. In Nederland maken vier miljoen mensen
gebruik van de bibliotheek.Bibliotheken ontvangen subsidie van
gemeenten, niet van het Rijk. En de gemeenten mogen zelf weten hoeveel subsidie ze mogen verstrekken aan de bibliotheken in hun gebied, een apart subsidiebeleid is er niet. Omdat de meeste gemeenten anticiperen op een korting van het Gemeentefonds, zijn de bezuinigingen opgenomen in de begroting van de komende vier jaar. De getroffen bibliotheken liggen in
Bibliotheken breiden zich voor op forse bezuinigingen door gemeenten
hele Nederland. Drastische maatregelen worden er genomen. De bibliotheek zou volledig verdwijnen uit Berkelland (Achterhoek), zo berichtten eerder verschillende media. Inmiddels blijkt dat er nog wordt gewerkt aan een reddingsplan.
Maar in de Noord-Groningse gemeente De Marne is het al wél menens. Per 1 januari sluiten vier van de vijf kleine vestigingen hun deuren – om er één over te houden die vaker geopend is. Kloosterburen,Ulrum, Leens, Zoutkamp, de inwoners daarvan zullen allemaal naar Eenrummoeten voor hun boeken. De bibliotheek moet 40.000 euro per jaar bezuinigen, zegt manager Alied Kremer
van De Marne. „Dat is 20 procent van het jaarbudget”. In de provincie Groningen moeten de bibliotheken ieder tussen de 5 en 32 procent bezuinigen, zegt Rob Pronk, voorzitter van de raad van bestuur van het overkoepelende Biblionet Groningen. „Het is vreselijk. Ik zal reorganisaties gaan aankondigen, want met natuurlijk verloop alleen gaan we het niet redden. En we sluiten vestigingen. Uitlenen blijft belangrijk, maar ook de digitale bibliotheek, het onderwijs, het huis der letteren. We steken in op behoud van functies, niet in gebouwen.”
Zo zal het ook lopen in Barneveld, vermoedt directeur Worm. De vestigingen
in Kootwijkerbroek en Voorthuizen zullen sluiten, de bibliobus zal ophouden te rijden. „Er is groot verzet gerezen in de dorpen”, zegt hij. Verantwoordelijk VVD-wethouder Van den Hengel zegt nu dat hij sluiting wil voorkomen. Maar de directeur van de openbare bibliotheek ziet niet hoe het anders zou moeten.
„Met 50 euro voor een volwassenenabonnement hebben we al een van de duurste
jaarabonnementen van het land, dat kan nauwelijks omhoog.” Eventuele andere
oplossingen leveren niet genoeg geld op.
„Dit is een typische plattelandsgemeente,met negen dorpen en veel oppervlakte. We hebben daardoormeer kosten dan een bibliotheek in de stad.”
Veel bibliotheken proberen de effecten van de bezuinigingen op de lange baan te schuiven en te onderhandelen met provincie en gemeentebesturen. De bibliotheek in Montferland (Oost-Gelderland) wacht een „mega- operatie” aan bezuinigingen, zegt directeur Henk ten Zijthoff. De gemeenteraad besloot deze maand om drie servicepunten te sluiten: kleine bibliotheken in het dorpshuis of seniorencomplex met een beperkte dienstverlening.
Zij worden vervangen door de goedkopere bibliobusvoorziening. Nu is
een jaarabonnement nog 30 euro. „Als decontributie in 1 jaar naar 45 euro wordt gebracht, zoals zonder een enkel probleem is besloten, dan vrezen wij dat er leners zullen afhaken.”
Hoe de bezuinigingen ook uitpakken, volgens Worm uit Barneveld wordt de bibliotheek tien jaar teruggeworpen in de t ij d . ” Hij doelt op de vernieuwingen die de laatste jaren zijn doorgevoerd in zijn bibliotheek, inspelend op de digitalisering van de samenleving. Vernieuwingen die trouwens in bibliotheken door heel Nederland plaats hebben gevonden. Ze zijn te zien in de OBA, de nieuwe openbare bibliotheek in Amsterdam
naast het Centraal Station. Of in Haren (Groningen) waar de bibliotheek
is ingericht volgens een ‘retailconcept’.
De bieb als een winkel, waar lezers worden benaderd als klanten. Boeken staan met de cover in plaats van de rug naar voren.
„Je moet de klant verleiden met iets waarvan ze niet wisten dat ze het wilden weten”, zegt Rob Pronk, van Biblionet Groningen. Hij is ervan overtuigd dat mensen boeken zullen blijven lezen. „Bibliotheken
worden steeds meer een plek van ontmoeting. En dat wringt ongelooflijk
met deze bezuinigingen.”

Bibliotheken en de Nos: mooie samenwerking. Bericht in NRC van 24 november

Bibliotheken gaan samenwerken met NOS
De NOS en de bibliotheken gaan de komende jaren op verschillende terreinen
samenwerken. Komend jaar wordt een begin gemaakt met het bundelen van het nieuws van de NOS en de achtergrondinformatie van bibliotheken.
Dit hebben beide partijen gisteren bekendgemaakt bij de opening
van de Week voor de Mediawijsheid in het Instituut voor Beeld en Geluid
in Hilversum.
Het nieuwswijs maken van jongeren is één van de terreinen van samenwerking.
De afgelopen maanden liepen er twee pilots waarin mediacoaches
met leerlingen uit basis- en voortgezet onderwijs aan de slag ging
met het maken van nieuws. De mediacoaches worden hiervoor opgeleid
door de NOS. Bekeken wordt nu hoe dit project vanaf 2011 verder kan worden
uitgebreid.
Het project ‘digitale themadossiers’ is een tweede initiatief vanaf 2011. Hierin wordt NOS-nieuws in de vorm van audio, video en tekst gekoppeld aan
digitale achtergrondinformatie van bibliotheken

dinsdag 23 november 2010

Tablet met video gaat de kranten redden. Nu nog 'n bibliotheek app op de iPad

Uitgevers gaan kranten maken speciaal voor iPad; mediatycoon Murdoch komt met The Daily


NRC 23 november:

Kranten en tijdschriften lezen via de Ipad. Als het aan Rupert Murdoch en Nederlandse uitgevers ligt wordt dat de toekomst. Autoweek is er al opde Ipad, Viva volgt in december.

Door onze redacteur
JAN BENJAMIN
Rotterdam, 23 nov.
Gaat de iPad uitgevers van kranten en tijdschriften redden? De Amerikaans-Australische mediatycoon Rupert Murdoch denkt van wel.

De topman van mediaconcern News Corp kondigde gisteren een dagelijkse krant aan speciaal voor de iPad. Zijn „meest opwindende project” van dit moment, aldus Murdoch. In een interview op zijn eigen nieuwszender Fox Business maakte hij de naam van de ‘krant’ wereldkundig: The Daily. Honderd redacteuren werken op het hoofdkantoor van News Corp in New York op dit moment aan een multimediale ‘Harry Potter-krant’ – waarin op de plek van statische foto’s bewegend beeld staat – voor de tablet-pc. Vanaf begin volgend jaar moet The Daily het nieuws op een 21ste-eeuwse manier gaan brengen.

Murdoch is niet de enige uitgever die zijn kaarten heeft gezet op de iPad. Ook veel Nederlandse uitgevers hopen geld te verdienen met een uitgave op het apparaat van Apple. Volgens onderzoek van Het Oplage-Instituut (HOI), dat de oplagen van Nederlandse papieren media telt, ziet 60 procent van de uitgevers van dagbladen en publieks- en vaktijdschriften in Nederland grote commerciële kansen op de iPad. Van de kranten ziet zelfs 90 procent daar kansen.

Waarom zijn zij zo enthousiast? Met name voor Amerikaanse kranten zou de iPad twee problemen kunnen oplossen. Een conjunctureel probleem en een structureel probleem.

Ten eerste kunnen de iPad en andere zogenoemde tablet-pc’s zorgen voor een nieuwe stroom betalende lezers, abonnees of kopers van losse nummers via Apple’s iTunes Store. Betalen voor informatie op de mobiele telefoon zijn zij immers gewend. Dit in tegenstelling tot betalen voor nieuws op websites. Die lezersinkomsten zouden de gestaag dalende advertentie-inkomsten, waarop met name de dagbladen in de Verenigde Staten teren, kunnen compenseren.

Daarnaast speelt de iPad in op het veranderende leesgedrag van veel mensen. Die willen hun nieuws en achtergronden liever elektronisch consumeren dan van papier. Dat Murdochs uitgave The Daily gaat heten en daarmee suggereert dat de uitgave slechts één keer per dag wordt geactualiseerd, leverde in dat opzicht enige hoon op onder bloggers en mediadeskundigen.

News Corp benadrukt dat The Daily weliswaar kopij gaat gebruiken van andere publicaties van het concern, zoals tv-beelden van Fox Sports, maar dat vooral ‘unieke content’ zal worden geproduceerd. Dat is belangrijk, blijkt uit recent onderzoek van adviesbureau Deloitte. „Een tablet is geen stuk papier”, schrijven de onderzoekers van Deloitte in een studie over de iPad. „Om volledig gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden van het apparaat en tegemoet te komen aan de wensen van gebruikers zullen uitgevers moeten investeren in content, bijvoorbeeld video, en moeten zij het gebruiksgemak centraal stellen.”

Sanoma, de grootste uitgever van publiekstijdschriften in Nederland, lijkt dat te begrijpen. Sanoma’s uitgave Autoweek biedt zijn artikelen aan op de iPad, nog voordat hetzelfde onderwerp in de papieren Autoweek aan bod komt. „Elk nummer weer verrassen we de iPad-lezers met content die ze nog niet hebben gezien”, aldus hoofdredacteur Tonie Broekhuijsen. De eerste uitgave van Autoweek op de iPad werd in de eerste vier dagen na lancering al drieduizend keer gedownload. De tweede editie bevat meer video’s en interactief beeld. Sanoma lanceert begin december ook een applicatie voor Viva. Dat wordt het eerste vrouwenblad op de iPad.

Een apparaat als de iPad lijkt zeer geschikt om foto’s en video te integreren met tekst. Zijn tv-bedrijven daarom in het voordeel ten opzichte van meer op tekst georiënteerde media als dagbladen? Harm Taselaar, hoofdredacteur van RTL Nieuws, denkt van niet. „Dat hangt vooral af van de doelgroep. Jongeren bereik je vooral met beeld, maar het apparaat is ook zeer geschikt voor krantenlezers die graag willen overstappen naar de iPad.” RTL Nieuws lanceerde enkele weken geleden een betaalde nieuwsapplicatie (0,79 euro) voor de iPad.

Die app van RTL Nieuws is inmiddels 13.000 keer gedownload. Hoofdredacteur Taselaar is daar tevreden mee. Maar het valt nog te bezien of dat genoeg is om de iPad een lucratief platform voor Nederlandse mediabedrijven te laten zijn, stellen de onderzoekers van Deloitte. Pas in 2013 zullen er meer dan 1 miljoen iPads in omloop zijn. De Nederlandse iPad-gebruiker vormt echter wel een interessante commerciële doelgroep, aldus Deloitte. De early adopters zijn relatief jong, rijk en hoogopgeleid.

Wat Murdochs iPad-krant betreft verwachten sceptici dat The Daily – in ieder geval voorlopig – hetzelfde lot wacht als News Corps andere kranten, zoals The Times en News of The World. Die steunen op inkomsten van elders in het concern.

zondag 21 november 2010

Is er toekomst?

Afgelopen week werd ik regelmatig bevangen door gevoelens van somberheid over de toekomst van de bibliotheek. O.a. door de aangekondigde bezuinigingen waarover veel gediscussieerd wordt, de negatieve berichtgeving in de media("bibliotheek zinkend schip"), teruglopende bezoekersaantallen volgens het CBS enz.

Een aantal voorbeelden uit de dagelijkse bibliotheekpraktijk van de afgelopen week getuigt dat de klant nog steeds de bibliotheek als vraagbaak ziet en die mij de motivatie geven iedere keer weer met plezier naar mijn werk te gaan.
Enkele voorbeelden als het gaat om de maatschappelijke functie van de bibliotheek:
- verdrietige oma die me vertelt dat haar zoon en schoondochter gaan scheiden. Om haar vijfjarige kleinkind dreigt een strijd uit te breken. Oma stelt de vraag of we prentenboeken hebben over echtscheiding. Zodoende kan ze de ouders aansporen om d.m.v. boeken het jonge kind te doen begrijpen wat er aan de hand is. De volgende dag komt ze terug en zegt dat onze warme belangstelling haar zo goed hebben gedaan.
- Een vrouw van ongeveer 70 jaar komt vragen om landelijk een boektitel aan te vragen: haar man is aan het dementeren. Het betreffende boek vind ik via Zoek&Boek. Ook zij vertelt haar verdrietige verhaal en zoekt dit "ervaringsverhaal" om haar steun te kunnen geven
- klant komt vragen of we ook voorlezers nodig hebben voor ouderen. Ik breng haar in contact met de activiteitenbegeleidster van het nabij gelegen zorgcentrum een instelling waar al meer voorlezers vanuit de bibliotheek actief zijn.
-een jonge vrouw die vanuit haar mantelzorgpositie heeft gehoord dat we zogenaamde herinneringskoffers uitlenen. Mantelzorg en zorginstelling zijn heel enthousiast over dit mooie product voor (licht) dementerenden.
-oudere man met een minimum inkomen (hij zegt dit er expliciet bij) meldt me dat hij zo blij is met de bibliotheek: hij kan zo maar iedere dag de krant en allerlei tijdschriften lezen samen met anderen die in de leeszaal zitten en met wie hij af en toe ook een woordje wisselt, hetgeen hem goed doet. Hij vertelt dit ook altijd aan de mensen uit zijn zogenaamde "plusminus-groepje" dat je je in de bibliotheek zo welkom voelt.
- oudere mevrouw die graag leest met beginnende macula-degeneratie vertel ik over de leeshulpmiddelen en alle andere mogelijkheden die er zijn als je gezichtsvermogen beperkt wordt.


Culturele en educatieve functie:
-een docent neemt contact met ons op. Wil met CKV-klas en de handenarbeiddocent in de bibliotheek een expositie houden van werk dat gemaakt is door de leerlingen.De werken die geexposeerd worden in de bibliotheek zijn geinspireerd door Vincent van Gogh en de opening van het Vincentre De CKV-klas opent de expositie met een rap 2 december a.s.
-de voorzitter van de fotoclub van de KBO wil graag meedoen met de leden van deze club aan een expositie bij het thema dat Bibliotheek Dommeldal in het voorjaar de aandacht geeft: sport. Zo gaat het vaak: de instanties wetende weg naar de bibliotheek goed te vinden en zien ons als een betrouwbare samenwerkingspartner.
-de regio Midden-Brabant wil ook gebruik maken van onze regionale leesclubcollectie die Bibliotheek Dommeldal beheert. Onze regio telt al 65 leeskringen. Er zullen er wellicht nog ruim 40 bijkomen.

Nog enkele "digitale voorbeelden"
- de vwo-leerling die verbaasd is dat we in de bibliotheek kennis hebben van digitale bestanden waar het Middel-Nederlandse boek dat hij zoekt, en uitgeleend is, digitaal te lezen is.
-tandartsstudent komt een beetje wanhopig naar de bibliotheek: uitgever levert alsmaar niet het boek dat besteld is over infectiebronnen in de mond. Via Picarta is te zien dat boek in Nijmeegse universiteitsbibliotheek aanwezig is, maar alleen ter inzage. Via google books ontdekken we dat het full text digitaal te lezen is. Student met grote glimlach naar huis.
-2 basisschoolleerlingen die op het laatst boeken komen zoeken voor een project (met de hele school over hetzelfde ondewerp) Alles blijkt uitgeleend te zijn. Hen kan ik helpen met geschikte websites (schoolbieb e.d.) Kinderen verdrinken vaak in de informatiebulk op het internet.
- de jonge vrouw die verliefd is op een Australier en regelmatig naar Australie reist.Zij komt een eReader lenen om te kijken of het eventueel lezen van ebooks haar helpt de lange vliegreizen te overbruggen. Zij is blij dat de bibliotheek de kans biedt om te onderzoeken of eventuele aanschaf zinvol is.
-de buurman die een iPad heeft gekocht en mij zegt dat hij dat vergaren van eBooks tegenvalt en lastig is. Die ik een aantal eBooks "leen" die op mijn pc staan. En helaas moet vertellen dat onze ePortal (nog) niet het je-van-het-is. Helaas zijn op een iPad onze eBooks niet te lezen...
-de digitale bibliotheek en alles wat die te bieden heeft aan de klant heeft mijn speciale belangstelling. Die was er al maar is gevoed doordat onze werkgever alle personeelsleden deze zogenaamde 23-dingencursus heeft aangeboden.Ik heb er dankbaar gebruik van gemaakt en er heel veel van geleerd.
Dit stukje heb ik in een vloek en een zucht geschreven maar heb er mezelf weer een beetje moed mee ingesproken...

vrijdag 19 november 2010

Schiphol en de Nederlandse bibliotheken. Waar bibliotheken goed in zijn!

Airport Library 'Beste nieuwe airportvoorziening'
Veel internationale aandacht

Airport Library, een gezamenlijk en uniek initiatief van Amsterdam Airport Schiphol en de Nederlandse openbare bibliotheken, is verkozen tot beste nieuwe voorziening op een luchthaven in 2010. Dat schrijft het internationale tijdschrift Monocle in de Travel Top 50 die in het december/januari nummer gepubliceerd wordt.

Monocle is een kwaliteitsmagazine waaraan onder meer journalisten van The New York Times, The Independent en de BBC meewerken. De Travel Top 50 van Monocle kiest winnaars voor 50 categorieën. Deze variëren van beste luchthaven tot beste roomservice, van het beste nieuwe restaurant tot de klantvriendelijkste stewardessen.

Airport Library is verkozen tot beste nieuwe voorziening op een luchthaven. Airport Library is in de afgelopen maanden al veelvuldig in internationale media genoemd. Door deze prestigieuze verkiezing krijgt de bibliotheek op Schiphol nog meer aandacht, waardoor nog meer passagiers van deze unieke faciliteit gebruik zullen gaan maken.

Airport Library is de eerste bibliotheek gevestigd op een luchthaven. Passagiers kunnen hier boeken vinden in 29 talen, muziek luisteren, foto’s en filmpjes bekijken en filmpjes gratis downloaden. Alle media hebben betrekking op de Nederlandse cultuur. De collectie is onder regie van de Openbare Bibliotheken samengesteld met bijdragen van een groot aantal culturele instellingen in Nederland. Airport Library is gelegen achter de paspoortcontrole op de Holland Boulevard, de verbindingsgang tussen de E- en de F-Pier.

Schiphol
'We zijn enorm trots dat de Airport Library zo gewaardeerd wordt en verkozen is tot beste nieuwe voorziening op een luchthaven. We willen dat passagiers zich welkom voelen en dat zij hun verblijf prettig en op een aangename manier kunnen invullen, Airport Library is hier een uitstekend voorbeeld van,' aldus Otto Ambagtsheer, directeur business area Consumers.

Nieuwsbrief Wim Keizer: inhoud stemt tot nadenken

Klik op de titel en volg de discussie

woensdag 17 november 2010

eReaders in Nederland

Nederlanders kopen 350.000 ereaders en tablets

17 november 2010 11:53 - Door Erwin Boogert


Nederlandse consumenten hebben eind 2010 naar verwachting zo'n 350.000 platte computers om boeken mee te lezen en te surfen en mailen.

Dat is althans de verwachting van marktonderzoeker GfK voor 2010. Tegen het einde van dit jaar zijn er zo’n 100.000 ereaders verkocht, om digitale boeken mee te lezen. De andere 250.000 apparaten zijn tablet-achtige computers, waaronder Apples iPad.

Hierbij is ook rekening gehouden met mensen die het apparaat direct in de VS kochten.

GfK verwacht dat er dit jaar nog tussen de 5 en 10 modellen van tabletcomputers op de markt komen.

Hoe en waarvoor consumenten deze platte computers zonder toetsenbord gebruiken, staat niet vast. Toch probeert de marktonderzoeker daar zicht op te krijgen om vergelijking met andere vormen van internetgebruik te kunnen maken.

GfK spreekt in Nederland met verscheidene mobiele telecomaanbieders om hun verkeersstromen te mogen analyseren op applicatiegebruik. In de landen om ons heen gebeurt dat reeds. Het gaat daarbij enkel om mobiele apparaten die internetten via een SIM-kaart.

zaterdag 13 november 2010

eBooks en Nederlandse uitgevers: ingezonden stukje op ePubclub.nl.

Het e-boek in Nederland verdient beter dan de huidige situatie. De problemen hoef ik niet te herhalen. Die kun je terug lezen in de commentaren. Één van de oorzaken is dat de Nederlandse markt vrij klein is, dit rechtvaardigt (nog) geen kostbare investering bij de uitgevers. Het grote risico is dat buitenlandse ondernemers de Nederlandse markt gaan overnemen. Die paar Nederlandse e-boeken kunnen ze er wel bij hebben. Dit is uiteraard een ongewenste ontwikkeling voor de Nederlandse markt.

Stichting Limint (http://www.limint.nl) heeft de ‘Belangengroep voor het e-boek in Nederland’ opgericht. Deze belangengroep acteert vanuit het belang van de lezers en schrijvers, en probeert het e-boek in Nederland in de goede richting te sturen.

Door het creëren van massa, door te focussen op gezonde ontwikkelingen, moet het interessant worden voor uitgevers om hun rol in de e-boekenmarkt op te pakken.

Ben je geïnteresseerd in een gezonde e-boekenmarkt? Kijk dan eens op de website van Limint.

Lezing over de iPad door Jan de Waal in Bibliotheek Dommeldal, vestiging Nuenen

Op dinsdagavond 7 december a.s. om 20.00u komt Jan de Waal,digitaal coördinator van de BasisBibliotheek Maasland, projectleider iPad project Brabant, 10 jaar bezig met eBooks en 8 jaar met tabletpc's een lezing geven over de Ipad in vestiging Nuenen.

Iedere vestiging heeft vanuit het Brabantse Bibliotheek Netwerk een iPad gekregen om medewerkers kennis te laten maken met dit nieuwe apparaat en hen zo uit te dagen om applicaties uit te proberen ter verbetering van het inlichtingenwerk.

De lezing is bedoeld voor alle belangstellenden die een iPad hebben of die wellicht er een cadeau hebben gekregen of nog krijgen in de decembermaand.
Ook de medewerkers zijn uitgenodigd (op vrijwillige basis).

vrijdag 12 november 2010

Vreemd als je onverwacht een bericht over je dochter in de krant leest

NRC Handelsblad 12-11-2010, pagina 2
Advocaat heeft invloed op verloop politieverhoor

Door onze redactie wetenschap


Rotterdam, 12 nov. De aanwezigheid van een advocaat in een verhoorkamer verkleint de kans dat er druk wordt uitgeoefend op een verdachte. Dat staat in een onderzoek dat vandaag is aangeboden aan de Tweede Kamer. Uit het onderzoek blijkt verder dat verdachten vaker een beroep doen op hun zwijgrecht als ze voor het verhoor hun advocaat mogen raadplegen. Het onderzoek is gedaan door Lonneke Stevens, universitair docent criminologie en strafrecht aan de Vrije Universiteit, en Willem-Jan Verhoeven van de Erasmus Universiteit. In juli 2008 is, in de nasleep van de Schiedamse Parkmoord, het ‘experiment raadsman bij politieverhoor’ opgezet. De gedachte was dat een advocaat bij het verhoor het afleggen van valse bekentenissen zou kunnen voorkomen.

donderdag 11 november 2010

NRC bericht: nieuwe iPhone applicatie, UAR, stadsarchieff op zak. Ontwikkelingen gaan hard

App maakt van de iPhone een wichelroede van de stad
Een nooit uitgevoerd ontwerp van het Rijksmuseum uit 1875

Door onze redacteur
TRACY METZ
Amsterdam, 11 nov.
Amsterdam, 11 nov. - In de drukte op het Amsterdamse Damrak moeten de andere voetgangers voor Ferry Piekart uitwijken. Al zijn aandacht is gericht op het schermpje van de iPhone die hij op ooghoogte en armslengte voor zich uit houdt. Piekart, curator bij het Nederlands Architectuurinstituut, demonstreert de nieuwe architectuur-app, Urban Augmented Reality (UAR) geheten, en hij gaat er helemaal in op. „Iedereen kent dit gebouw van de Bijenkorf op de Dam”, zegt hij. „Wij kijken ernaar en tegelijkertijd zie je eroverheen geprojecteerd een 3D-model van de Beurs van Zocher die hier anderhalve eeuw geleden stond.”

Vandaag lanceert het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) samen met Architectuurcentrum Amsterdam ARCAM de Amsterdamse editie van deze gratis architectuur applicatie: Urban Augmented Reality, UAR. Die is al beschikbaar voor Rotterdam, met materiaal van het Rotterdamse Gemeentearchief en van het eigen archief van het NAi. Begin volgend jaar komen Den Haag en Utrecht erbij; Almere en Den Bosch hebben zich al gemeld.

Urban Augmented Reality maakt van je iPhone of je Android-toestel een wichelroede van de hedendaagse stad: het onzichtbare wordt blootgelegd. Dankzij GPS – satellieten die jouw positie bepalen – en het kompas kan de iPhone ‘zien’ waar je bent. De technologie van ‘augmented reality’ – zeg maar verhoogde werkelijkheid – legt extra lagen informatie over die plek daar overheen. Hier op de Dam moet je heel nauwkeurig je toestel richten: de dichtheid aan gebouwen met een verhaal is zo groot, dat je met een minieme beweging al van Krasnapolsky bent verschoven naar de Industriële Club of het Paleis.

Met deze app heb je een mobiel archief op zak met teksten, tekeningen, foto’s, plattegronden, archiefmateriaal en films over de stad. Die laten de stad niet alleen zien zoals die was, maar ook zoals die had kunnen zijn: van het Rijksmuseum bijvoorbeeld is een ontwerp te zien dat nooit is gerealiseerd. UAR toont ook nog de stad zoals die nog gaat worden: in een van de 3D animaties van het bedrijf DPI Animation House lijk je midden in het nieuwe gebouw Eye van het Amsterdams Filmmuseum, terwijl het op dit moment nog wordt gebouwd.

Het NAi heeft vanuit zijn eigen publieke middelen én sponsorgeld 3,2 ton geïnvesteerd in de ontwikkeling van de UAR app. Daarvoor is een exclusief contract gesloten met het Nederlandse bedrijf Layar, dat deze technologie heeft ontwikkeld. Die wordt overigens standaard meegeleverd in de nieuwste telefoons. Ook gamesbouwer Triangle Studios en interface-ontwerper N10 Communicatie hebben eraan meegewerkt.

De inhoud – bij de lancering bevat de app vandaag 400 ‘points of interest’ – komt nu van museale en gemeentelijke archieven en lokale architectuurcentra zoals ARCAM. Ook architectenbureau’s en projectontwikkelaars zullen hun animaties en artist’s impressions maken van hun ontwerpen. De voornaamste bron op dit moment is het materiaal dat opgeslagen ligt in de achttien strekkende kilometer van het eigen NAi-archief, dat naar de mening van directeur Ole Bouman veel vaker moet worden bekeken. „Anders dan een kunstmuseum kan een architectuurmuseum alleen foto’s of voorstudies van de echte gebouwen op straat laten zien”, zegt hij, „want die staan buiten op straat. Op deze manier kun je ter plekke als je voor een gebouw staat, die archieven er meteen bij halen. En niet één maar een aantal tegelijk – eindelijk! Deze virtuele samenwerking tussen de archieven en erfgoedinstanties is mogelijk door het samenbrengen van deze technologie en de museale ontwikkeling. Als nationaal architectuurmuseum voor de architectuur kunnen wij hiermee ons bereik enorm vergroten.” Met datzelfde doel brengt het NAi begin volgend jaar samen met TNT Post vijf postzegels uit van vijf visionaire architectuurprojecten erop. Door met je telefoon een code op de zegel te lezen krijg je een filmpje te zien.

„De volgende stap voor UAR is dat de gebruiker zelf ook mee kan doen”, zegt Bouman. „Je kunt dan zelf foto’s toevoegen van je huis en je straat. Het onderscheid tussen het materiaal van archieven en van particulieren zal altijd worden aangegeven, maar op deze manier dragen de bewoners zelf bij aan het verhaal van de stad. Deze ‘augmented reality’ is een virtuele abstractie, maar die kan wel de betrokkenheid van mensen bij hun omgeving vergroten. Ik zie het als een versterking van het publieke domeinen de openbare ruimte.”

Een onvergetelijk bouwproject in Amsterdam is de Noord-Zuidlijn – zit die ook in de nieuwe app? „We zijn er nog meer bezig”, zegt Ferry Piekart, „maar het is zo’n lang ding dat de app er al gauw op vast loopt. Wel gaan we een paar stations eraan toevoegen. Er is trouwens nog niets onder de grond erin opgenomen. Dat is een hele wereld op zichzelf.”

woensdag 10 november 2010

Bericht in NRC van Marc Hijink: het nieuwe gamen? Zag het ook al op tv

Strijd om gamers in huiskamer
Technologie Microsoft met gezinspellen op jacht naar Nintendo Wii-klanten
Marc Hijink

Microsoft introduceert een vinding waarmee je de spelcomputer met handgebaren bedient . Kinect moet de Xbox zo populair maken als de Nintendo Wii.
Waarschuwing vooraf: doe de gordijnen dicht voor het aansluiten van de Microsoft Kinect. Voorbijgangers zien hoe je met twee handen een denkbeeldig stuur vasthoudt om te racen. Of over de grond rolt om een virtuele tijger trucjes te leren.

Kinect, vanaf morgen in de Nederlandse winkels, is een kastje dat lichaamsbewegingen rechtstreeks vertaalt in bewegingen in een Xbox-spel. De basis is infraroodtechniek van het Israëlische leger, dat probeerde met slimme camera's en sensoren er achter te komen of er personen in verdachte huizen zitten. Microsoft kocht de technologie en hoopt nu met Kinect net zo'n succes te worden als de Nintendo Wii.

De Wii was de eerste spelconsole die lichaamsbewegingen op een natuurlijke manier vertaalde in het spel. Menig verjaardagsfeestje is gered door de Wii uit de kast te trekken en het is nog steeds de best verkopende spelcomputer voor de huiskamer. Al wordt de afstand met concurrenten Sony en Microsoft wel kleiner. Zeker nu die bedrijven naar het grote publiek lonken met meer toegankelijke bediening en eenvoudiger spelletjes.

Sony bracht al een Wii-achtige afstandsbediening uit, de PlayStation Move. Maar Kinect (150 euro), Microsofts antwoord op de Wii gaat verder: daarbij hoeft er helemaal geen controller meer aangeraakt te worden.

Microsoft denkt dit jaar met de feestdagen zo'n 5 miljoen Kinect-sets te verkopen. In de VS draait een intensieve marketingscampagne van een half miljard dollar, waar onder meer talkshowprogramma's van Oprah en Ellen Degeneres voor ingezet werden. Want niet de ervaren gamer maar het speelse gezin staat centraal.

De softwaremaker probeert al langer voet aan de grond te krijgen in de huiskamer met tv-achtige Windows-pc's. Dat sloeg nooit echt aan. De Xbox (tot nu toe 45 miljoen verkochte exemplaren) blijkt wel succesvol, zeker als het apparaat dankzij de Kinect een stuk eenvoudiger te bedienen is. Het gemiddelde Oprah-publiek heeft geen zin en geen tijd om de 14 knoppen op de Xbox controller uit het hoofd te leren voordat ze een spelletje kunnen spelen.

De uitbreiding voor de Xbox verschijnt op het moment dat het Amerikaanse softwarebedrijf ingrijpende maatregelen in de bedrijfstop treft. Robby Bach, verantwoordelijk voor de Xbox-tak is dit jaar vertrokken.

Ook Ray Ozzie, de man die was binnengehaald om na Bill Gates weer nieuwe ideeën in Microsoft te pompen, is afgelopen maand opgestapt. Op zijn blog schrijft Ozzie nu dat concurrenten ons [Microsoft] overtreffen in het bieden van een mobiele ervaring, de probleemloze integratie van hardware, software en diensten, sociale netwerken en sociale interactie via internet. Met andere woorden: Microsoft is goed in de zakelijke markt, maar mist wat een consument anno 2010 bezig houdt.

De online divisie van Microsoft (met zoekmachine Bing) is verlieslijdend. En de Entertainment & devices-divisie waar de Xbox onder valt haalde dit kwartaal maar 11 procent van de totale omzet. De softwaremaker moet het hebben van zakelijke producten, zoals de nieuwe versie van Microsoft Office 2010. Zelfs de goede verkoopcijfers van Windows 7 (240 miljoen licenties) zijn met name te danken aan een opleving in de zakelijke markt: bedrijven die nu nieuwe computers voor hun werknemers kopen. De vorige Windows versie, Vista, is in het bedrijfsleven nooit een succes geweest.

Op de mobiele telefoon, waar concurrenten Apple en Google succes oogsten, begint Microsoft weer achteraan in de rij. Vorige maand kwam Windows Phone 7 uit, een besturingssysteem voor smartphones. Ondertussen brengen Google en Apple nieuwe tv-producten naar de huiskamer.

Aandeelhouders verbazen zich over de koers van Microsoft, die amper verandert, terwijl Google en met name Apple snel groeien. De vraag is hoelang topman Steve Ballmer nog kan aanblijven. Hij verkocht vorige week wel 12 procent van zijn aandelenpakket, goed voor een uitbetaling van 1,3 miljard dollar (930 miljoen euro). Volgens een verklaring was dit om belastingtechnische reden. Ballmer zegt nog steeds alle vertrouwen in Microsoft te hebben, maar hebben beleggers nog vertrouwen in Ballmer?

Met succes voor Kinect, Windows Phone 7 en Bing.com zou Microsoft weer een hip consumentenmerk kunnen worden.

Kinect is in ieder geval innovatief. Het zou de elektronische wereld om ons heen kunnen veranderen, zoals de pc veranderde toen de muis z'n intrede deed. Futurologen verwachten dat we straks ons hele huishouden met handbewegingen en spraakcommando's kunnen besturen. Daarvoor moet wel eerst een nieuwe bewegingstaal geleerd worden. Om te 'klikken' op een knop houd je je hand een tijdje stil in de lucht. Om in de Xbox door een reeks foto's of video's te bladeren moet je met je hand een veegbeweging maken. De sensor is gevoelig genoeg om ook een klein veegje te herkennen terwijl je languit op de bank ligt: bewegen is leuk maar het mag niet te veel moeite kosten.

maandag 8 november 2010

Kleuren eReader op komst. Bericht van ereaders.nl

Martijn Joosse
08-11-10

De Chinese ereaderfabrikant Hanvon zal in maart 2011 een ereader lanceren die gebruik maakt van een kleurenscherm van E Ink. Daarmee is Hanvon de eerste die een dergelijk kleurenscherm op de markt brengt. De zwart-witschermen van E Ink worden op dit moment in het grootste deel van de verkrijgbare ereaders gebruikt.

Het kleurenscherm wordt gemaakt door voor het standaard zwart-witscherm een kleurenfilter te plaatsen. Hierdoor verschilt het batterijgebruik nauwelijks van dat van nu verkrijgbare ereaders. Hoewel de helderheid van het scherm door de extra laag iets minder wordt, is het scherm in tegenstelling tot LCD-schermen in zonlicht goed leesbaar. De kleuren in het scherm zijn te vergelijken met kleuren in een gedrukte krant. Het is met de huidige techniek nog niet mogelijk de kleuren zo scherp en helder te krijgen als in LCD-schermen.

Hanvon brengt de ereader in maart 2011 voor ongeveer 440 dollar eerst in China op de markt. Daarna zal het apparaat mogelijk ook in andere delen van de wereld te koop zijn. De kleurenereader krijgt een 9,7-inch scherm en heeft onder meer wifi- en 3G-verbinding.

De verwachting is dat ook andere grote ereaderfabrikanten een kleurenscherm in hun producten zullen verwerken. Of dat een eInkscherm zal zijn of een concurrerende techniek is nog onduidelijk. Sony en Amazon hebben eerder al laten weten te kijken naar dergelijke mogelijkheden maar er pas mee te willen komen wanneer de techniek er klaar voor is.

woensdag 3 november 2010

"Vincent van Gogh - de brieven" Lezing door Hans Luijten

Eind 2009 verscheen een zesdelige unieke uitgave van de brieven van Vincent van Gogh,bezorgd door Leo Jansen, Hans Luijten, Nienke Bakker.

In het voorjaar van 2010 is voor de 2e keer met een aantal collegabibliotheken en het Regionaal Historisch Centrum een thema bepaald: Brabant Beeldkrachtig. Het eerste beeld dat in me opkwam voor een activivteit in de Nuenense vestigingvan bibliotheek dommeldal was Van Gogh en daarna legde ik de link naar hierboven genoemde uitgave "Vincent van Gogh - de brieven" waarover de media in superlatieven spraken.
Na contact met het Van Gogh Museum werd toegezegd dat Hans Luijten een lezing wilde komen verzorgen.
Gisteren, 2 november, vond die plaats.
Wat zijn we achteraf blij met deze enthousiaste en professionele spreker. Omdat Nuenen veel Van Gogh-liefhebbers heeft was er ook een groot publiek op de lezing afgekomen. Dit hing aan zijn lippen.Naar iemand die goed verhalen kan vertellen wordt goed geluisterd en dat was ook bij Hans Luijten het geval. Hij heeft iedereen geinspireerd.
Hij vertelde ook over de digitale versie van de brieven. Een prachtige website waar veel op te ontdekken valt. Sinds deze in de lucht is wordt die dagelijks ca. 200.000 keer per dag bezocht. Kijk maar eens hoe goed die in elkaar zit (tekst is ook in het Nederland) en hoeveel er te ontdekken valt (lijkt een beetje op de aquabrowser van de bibliotheken):

Onlangs is Nuenen omgedoopt tot Van Gogh Village. Aanleiding was de opening in juli 2010 van het zogenaamde Vncentre. In het Vincentre kan de bezoeker ontdekken hoe Vincent van Gogh leefde en schilderde gedurende zijn 2 Nuenense jaren. Met gebruikmaking van moderne middelen waan je je in dit centrum in die tijd.maandag 1 november 2010

Filmpje Senioren in beweging. Themadag en deelname bibliotheek

Senioren in beweging was het thema van deze zondag.
Ook de bibliotheek deed mee: demonstratie van de wii.
Collega Emy en ik, die de ouderen als doelgroep in ons takenpakket hebben waren erbij.
Aanvankelijk wilde ik niet het filmpje op mijn weblog plaatsen met daarin 2 bewegende oudere bibliotheekmedewerkers. Noem het ijdelheid. Echter om te laten zien dat de bibliotheek bij de tijd blijft met bewegen voor ouderen via de wii, heb ik mijn schroom laten varen.
We kregen vooral belangstelling van de "jongere"ouderen. Een groot deel van (de vooral oudere mannen) bleef biljarten en de oudere vrouwen hadden belangstelling voor balspelletjes en de meer traditionele bewegingsleer.
Degenen die zich lieten verleiden om een spelletje te spelen op de wii waren snel enthousiast.

p.s.: je moet wel geduld hebben om de wii in beeld te krijgen...

thumbnail

zaterdag 30 oktober 2010

Ook linkse hobby? De grote ogen van Kees van Dongen in Boijmans van Beuningen

Afgelopen woesndag naar Rotterdam geweest naar de tentoonstelling in het Boijmans van Beuningen "De grote ogen van Kees van Dongen".
Wat we niet wisten is dat het herfstvakantie was in het zuiden èn op woensdag gratis toegang. Grote drukte. Ook veel jongeren (waarschijnlijk vanuit school, maar toch, het begint bij hen.)Zeer de moeite waard. Wat een kleuren en expressie. Ik zou meteen groot aantal schilderijen in huis willen ophangen.
Geen tijd meer gehad om naar De Kunsthal te gaan naar Edvard Munch.
Aan de bezuinigingen moeten we allemaal een steentje bijdragen. Ik hoop echter niet dat er op ons culturele erfgoed zoals musea, orkesten, theater, bibliotheken zoveel gesnoeid gaat worden dat dit niet meer toegankelijk is voor een groot publiek. Ook de bibliotheken worden in reacties op artikelen op het internet afgeschild als een linkse hobby. Nog even herhalen wat al veel gezegd is in de media de afgelopen week: cultuur maakt een land beschaafd en voor hoog en laag is,voor links en rechts.
Ik heb wat foto's gemaakt (zonder flits). Ik wist niet dat dit niet mocht. Zelfs Picasso mocht ik zonder flits fotograferen in Madrid. Dus Boijmans: sorry. Ik heb geen schade aangericht.

Zie:
de afbeeldingen door op de hoofdtitel te klikken

vrijdag 29 oktober 2010

Bezuinigingen. Vervolg en hoe je het niet moet aanpakken? Zie in mijn vorige blogtekst de opmerkingen van Jan Klerk

'Fundamenteel conflict' rond directeur bieb
donderdag 28 oktober 2010
EINDHOVEN - Cultuurwethouder Mary-Ann Schreurs heeft een afspraak met directeur Thijs Torreman van Bibliotheek Eindhoven afgezegd.

Ze spreekt van 'een fundamenteel conflict'. Het gaat verder dan een zakelijk geschil, zegt Scheurs. "Torreman voelt zich niet verantwoordelijk voor de bezuinigingen die de hele stad treffen en voor het behoud van de functie van de bieb in de wijken", zegt de wethouder van D66. Ze wil nu eerst met haar staf overleggen over de situatie na de vertrouwensbreuk met Torreman.

Schreurs is woedend omdat Torreman dinsdag bekendmaakte dat drie van de tien bibliotheekfilialen in Eindhoven dicht moeten als gevolg van een opgelegde bezuiniging van 400.000 euro. De bibliotheek startte tegelijkertijd een handtekeningenactie onder bezoekers. Schreurs was compleet verrast. Ze was in gesprek met Torreman over het opvangen van de bezuinigingen. Volgens Schreurs zouden de filialen ook in andere gebouwen in wijken, zoals zorgcentra en scholen, ondergebracht kunnen worden.

"Wat mij betreft zijn de verhoudingen niet verstoord", zegt Torreman. "Ik heb alleen aangegeven wat de gevolgen van de bezuinigingen zijn. Het is een zakelijk verschil van inzicht." Woensdagmiddag hadden ruim 5200 mensen via de site van de bieb hun handtekening gezet tegen de dreigende sluiting van filialen

Blogarchief