woensdag 22 december 2010

De VOB heeft besloten:

21 december 2010


Basispakket digitale content 2011
Omslaggeld gaat omlaag

De algemene ledenvergadering van de VOB heeft op 9 december in Maastricht het bedrag van de omslag voor het basispakket digitale content voor het jaar 2011 vastgesteld op € 0,20 per inwoner van het werkgebied. In 2010 was dat € 0,22.

Bekijk de presentatie (pdf) die na afloop van de ledenvergadering is uitgereikt.

Veranderingen in het basispakket t.o.v. 2010 (per leverancier)

NBD/ Biblion

Uit het basispakket:

•Fictierom
•Actuele Documentatiebank Jeugd
•Gezondheidsloket Plus

Nieuw in het basispakket:

•Actuele Documentatiebank
•Digitale Grote Almanak

LexisNexis
De Tijdschriftenbank gaat uit het basispakket. Deze zal dus ook niet meer worden doorgeleverd aan scholen.

De Krantenbank blijft wel in het basispakket, maar zal met ingang van juli 2011 niet meer worden doorgeleverd door bibliotheken aan de scholen. LexisNexis zal de Krantenbank in het vervolg rechtstreeks aan de scholen aanbieden.


Virtumedia

Keesings Historisch Archief gaat uit het pakket. Het thuisgebruik en de doorlevering naar scholen zal daarmee ook per 1 januari 2011 komen te vervallen.


MuziekWeb/CDR

Deze dienst gaat van het aanvullend pakket naar het basispakket. Het betreft het hosten van MuziekWebpagina’s in alle lokale/ provinciale Aquabrowsers. Leden zien hierbij de aanvraagknop voor het digitaal lenen van muziek. De belangrijkste wijziging houdt in dat bibliotheken voor deze dienst vanaf 2011 niet meer individueel betalen. Het is in feite landelijk afgekocht.


Uitgeverij Unieboek/ Het Spectrum

Nieuw in het basispakket is de encyclopedie WinklerPrins Online, de versies Jeugd, Studie en Groot. Deze wordt niet opgenomen in de Aquabrowser, maar zal via een linkje toegankelijk zijn binnen de muren van de bibliotheek.

Bibliotheken moeten er dus zelf voor zorgen dat toegang wordt geboden tot de WinklerPrins Online in de publiekstoegang die de bibliotheken daarvoor gebruiken. Nadere berichtgeving hierover volgt.

Overzicht basispakket digitale content per 1 januari 2011 (pdf)


Onderzoek MetrixLab

In opdracht van de Inkoopcommissie heeft MetrixLab onderzoek gedaan onder eindgebruikers en bibliotheekmedewerkers naar de relevantie en kwaliteit van de digitale bestanden uit het basispakket 2010. De uitkomst van dit onderzoek diende mede als uitgangspunt voor de onderhandelingen van de Inkoopcommissie met de leveranciers. Bekijk het Onderzoeksrapport (pdf)Meer informatie

Voor meer informatie over het basispakket digitale content, zie de achtergrondpagina Digitale content.

mobiele apps spelen gegeven door naar adverteerder. NRC 21 december

Blogarchief