donderdag 9 september 2010

Dag van de Alfabetisering 2010. Klik op de eerste foto voor een diavoorstelling

Week van de Alfabetisering 6 tot en met 12 september

Gisteren heb ik De Dag van de Alfabetisering 2010 bijgewoond, die als thema had:"Taal smaakt naar meer" en plaats vond in het Jheronimus Bosch Art Center in ’s-Hertogenbosch. De organisatie was in handen van CINOP.

Prinses Laurentien sloot in een toespraak aan bij het thema van de Week van Alfabetisering: "Samen werken aan geletterdheid draait om twee letters: NU". Zij ontmoette ookeen aantal Taalambassadeurs (ex-laaggeletterden) die werkzaam zijn in de voedingsmiddelenbranche. Zij kregen een taaldiploma en zij nam het eerste exemplaar van het boek "Dit is pas het begin" van taalambassadeur Koos Vervoort in ontvangst.
In 1966 heeft VN-organisatie UNESCO 8 september uitgeroepen tot Internationale Dag van de Alfabetisering. Ook dit jaar zijn op deze dag de Nationale Alfabetiseringsprijzen uitgereikt. De prijzen worden toegekend aan organisaties met projecten en activiteiten die op een bijzondere wijze bijdragen aan de bestrijding van laaggeletterdheid. De prijzen zijn een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Staatssecretaris Van Bijsterveldt reikte de Nationale Alfabetiseringsprijs uit aan het project De VoorleesExpress. In het project lezen vrijwilligers in tien steden een half jaar lang voor aan laaggeletterde gezinnen. Het project heeft een extra voordeel waardoor het in de prijzen is gevallen. Door het voorleesinitiatief komen stadsgenoten met verschillende culturen bij elkaar over de vloer. De prijs, die dit jaar voor de zesde keer wordt uitgereikt, wordt elk jaar op de Dag van de Alfabetisering weggegeven.

De Week van de Alfabetisering vindt plaats van 6 tot en met 12 september. Tijdens deze week organiseren diverse organisaties zoals gemeenten, bedrijven en onderwijsinstellingen activiteiten met betrekking tot alfabetisering. Prinses Laurentien is oprichter en voorzitter van Stichting Lezen & Schrijven en Speciaal Gezant Geletterdheid voor UNESCO. In deze rol zet zij zich in voor de aanpak van laaggeletterdheid wereldwijd.

Kortom: een erg inspirerende dag. Om al deze gepassioneerde en betrokken mensen te zien en te horen, geeft moed om vanuit de bibliotheekwereld, een instelling met een hoge drempel voor de doelgroep, verder te gaan.

Want onze bibliotheek gaat de groep laaggeletterden ondersteunen.
Er is een beleidsplan in de maak waarin ook de ondersteuning wordt omschreven die we aan deze doelgroep gaan geven.
Ondertussen hebben we al de contacten gelegd met de ROC's in ons werkgebied in Helmond en Eindhoven. Het ROC uit Helmond bezoekt deze week onze vestiging in Mierlo om de bezoekers daar te attenderen op laaggeletterden in hun omgeving en hoe hiermee om te gaan. Ook in Geldrop wordt op een informatiemarkt in De Hofdael op deze manier de omgeving op laaggeletterdheid geattendeerd.

Blogarchief