zondag 5 juli 2009

aquabrowser volgens wikipedia

Aquabrowser
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
De Aquabrowser Library (ABL) is een zoekmachine ontworpen door Medialab. De ABL is een zoekmachine gebaseerd op het principe van associatief zoeken. De zoekresultaten worden gepresenteerd in een woordenveld. Dit woordenveld bestaat uit de centrale zoekterm, met daaromheen verschillende door het programma ontdekte associaties. Deze associaties zijn verwante zoektermen, spellingssuggesties, vertalingen, ontdekkingspaden of synoniemen. Doordat het programma de gebruiker alternatieven aanbiedt, wordt het zoeken vergemakkelijkt. De gebruiker ziet de alternatieven en kan gelijk doorklikken als de eerste zoekterm niet genoeg resultaten levert. De ABL is verdeeld in drie gedeeltes waarin de zoekresultaten gepresenteerd worden. De lay-out is in principe aan te passen aan de huisstijl, maar meestal staat de woordenwolk aan de linkerzijde. In het midden worden de uiteindelijke zoekresultaten gepresenteerd en aan de rechterzijde van het scherm staan de verschillende categorieën waarin kan worden gezocht. Medialab noemt dit systeem ‘Search Discover Refine’. Door telkens alternatieven aan te dragen en verschillende categorieën te suggereren kan de gebruiker snel en eenvoudig zoeken, en zelfs meer vinden dan verwacht.
Zie:

Mijnbibliotheek.nl

Gelezen en gezien op bibliotheek 2.0.Iets om te onthouden:Afgelopen Algemene VOB Ledenvergadering is het prototype gepresenteerd van Mijnbibliotheek.nl, de nieuwe gezamenlijke website van alle openbare bibliotheken in Nederland. Het is de bedoeling dat tussen nu en 2012 alle bibliotheken hier gebruik van gaan maken. De website wordt opgezet vanuit de door dezelfde ledenvergadering vastgestelde informatiearchitectuur wat in de praktijk betekent dat alle componenten volgens open standaarden worden gebouwd. Functionaliteit van de bekende bibliotheekleveranciers (Vubis, Concerto, Bicat etc.) zal aan diezelfde standaarden moeten voldoen voordat het op deze architectuur ingeplugd kan worden.

De website probeert zoveel mogelijk de actuele trends te volgen. De landingpage geldt voor alle bibliotheken. Na inloggen kom je in de lokale versie van mijnbibliotheek.nl terecht die bibliotheekgebruikers nog verder kunnen personaliseren naar eigen smaak. De website is sterk widgetized kortom is samengesteld uit meerdere widgets of gadgets die je zelf kunt uitbreiden met andere (nog te ontwikkelen) bibliotheekwidgets of niet-bibliotheek widgets zoals Buienradar, NS-reisplanner etc. De bibliotheekwidgets worden geprogrammeerd in generieke widgettaal zodat ze ook bruikbaar zijn op sociale netwerken als Hyves en Facebook en op persoonlijke startpagina's als iGoogle en Netvibes.

Tijdens de presentatie van de Projectgroep Bibliotheken (die verantwoordelijk is voor het bibliotheekvernieuwingtraject komende jaren) vorige week vrijdag (26 juni) werd zowel het Grote Plan als een aantal mogelijke voorbeelden van onderdelen van Mijnbibliotheek.nl gepresenteerd. Belangrijk onderdeel is een door Probiblio gebouwd Datawarehouse waarin bijvoorbeeld data uit de verschillende gekoppelde bronnen worden opgeslagen en waar de verschillende widgets hun gegevens uit putten. Ook de CRM wordt vanuit dit Datawarehouse geregeld kortom er komt uiteindelijk ook één centrale klantendatabase. Een ander getoond voorbeeld van nog verder te ontwikkelen functionaliteit betrof een digitale leeskringmodule.

Belangrijk uitgangspunt is dat alle verdere door lokale bibliotheken te ontwikkelen digitale functionaliteit inpasbaar is in dit bouwwerk en beschikbaar komt voor iedereen. Kortom 'Alles voor Iedereen' en 'Iedereen voor Alles'. Met deze ontwikkeling maken de bibliotheken de zo dringend door de minister en de eigen branche gewenste 'Grote Sprong Voorwaarts'. Deze digitale bibliotheek gaat uiteindelijk daadwerkelijk naar de gebruiker toe en stelt gebruikers in staat om de bibliotheek geheel naar eigen smaak, customized in eigen look and feel aan te passen.

Ondertussen wordt er door diverse bibliotheken al driftig gewerkt aan innovatieve Bibliotheek2.0-applicaties die bruikbaar zijn in Mijnbibliotheek.nl. Daarover binnenkort meer op deze blog. Wat ik persoonlijk ook belangrijk vind is dat dit traject al die bibliotheekmedewerkers die de cursus 23Dingen hebben gevolgd de mogelijkheid biedt om hun opgedane technische kennis toe te passen.

Blijft overeind dat Mijnbibliotheek.nl pas werkelijk succesvol wordt als bibliotheekmedewerkers hun mentaliteit mee laten innoveren. Want dankzij Mijnbibliotheek.nl hebben bibliotheekgebruikers straks weliswaar de mogelijkheid om te converseren via het gezamelijke bibliotheekplatform en kunnen bibliotheekmedewerkers zich weliswaar mengen in deze conversatie maar voordat ze dat ook daadwerkelijk gaan doen moet er nog wel wel iets gaan gebeuren.

In m'n eigen bibliotheek discussieren we inmiddels driftig hoe we op de kortst mogelijke termijn kunnen aansluiten met onze eigen websiteontwikkeling. Een discussie die neem ik aan binnenkort in vrijwel alle bibliotheken gevoerd gaat worden.

Blogarchief