zondag 19 december 2010

Nog nooit gezien beeld: vanuit het slaapkamerraam zie ik 7 mannen (:-)) hun straatje schoonvegen. Willen glijbaan zoals de afgelopen dagen voorkomen. Ook ouders met kinderen op de slee komen voorbij. Er vindt social meeting plaats.

Verschillende bronnen melden dat de politiek de bibliotheken wil ontzien bij de bezuinigingen. Hopen dat het lukt.

Uit de nieuwsbrief van Wim Keizer:


“Bibliotheken ontzien”

De Voortouwcommissie van OCW in de Tweede Kamer heeft zich 13 december van 11.00 tot 17.00 uur bezig gehouden met de cultuur-begroting van OCW. Het voornemen bibliotheken zo veel mogelijk te ontzien, werd positief gewaardeerd. SP-Kamerlid Jasper van Dijk diende een motie in om invloed aan te wenden dit ook te laten gelden voor de andere overheden. Stemming over de moties (er werden op andere cultuuronderdelen ook moties ingediend) vindt donderdag 16 december plaats.

Op de VOB-site:
Tweede Kamer voor ontzien bibliotheken SP-motie: overleg Rijk en VNG gewenst

Bibliotheken moeten zoveel mogelijk worden ontzien bij de bezuinigingen door gemeenten en provincies. Dat voorstel van SP-Kamerlid Jasper van Dijk is donderdag 16 december aangenomen door de Tweede Kamer. ‘Bibliotheken zijn de toegangspoort tot informatie en literatuur voor jong en oud en rijk en arm. Daar moeten we zuinig op zijn’, aldus Van Dijk.
De motie van Van Dijk roept de regering op om met de VNG in overleg te gaan met als inzet dat bibliotheken zoveel mogelijk worden gespaard. ‘De regering stelt in het regeerakkoord dat bibliotheken belangrijk zijn, maar dat is een lege huls zolang het vooral een lokale kwestie is. Vandaar dat ik heb voorgesteld om de daad bij het woord te voegen’, stelt Van Dijk.


Motie

De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het voortbestaan van bibliotheken zwaar onder druk staat vanwege bezuinigingen door lokale overheden; constaterende, dat de regering bibliotheken zoveel mogelijk wil ontzien bij de bezuinigingen op cultuur; verzoekt de regering in overleg te gaan met de VNG met als inzet dat bibliotheken zoveel mogelijk worden ontzien bij de bezuinigingen,en gaat over tot de orde van de dag.
Jasper van Dijk

Blogarchief