vrijdag 18 maart 2011

De Nederlandse jongeren kampioen leesaversie en Turkse jongeren kampioen leesplezier. Lees het opniniestuk van Leo Prick in de NRC door op deze titel te klikken

Er is de afgelopen week nogal wat geschreven over de jeugd: over hun leesplezier, over digitale vaardigheden. In mijn vorige blogbericht haal ik een artikel aan waarin beweerd nwordt dat de jeugd toch nog redelijk veel leest. Blijkbaar hebben ze er geen plezier. Dat meldt het onderstaande artikel van Leo Prick in de NRC.

De jeugd houdt helemaal niet meer van lezen

Opinie | Dinsdag 15-03-2011 | Sectie: Overig | Pagina: 18 | Leo Prick

Ook al danst de literaire elite vanavond onbekommerd op het Boekenbal, de Nederlandse jeugd is wereldkampioen leesaversie, schrijft Leo Prick.
Als niemand meer plezier heeft in lezen, worden er alleen nog maar boeken verkocht die je moet openslaan voor studie, koken of afvallen. Daarvan zijn er heel wat, maar mensen kopen de meeste boeken voor hun genoegen, om aan het lezen ervan plezier te ontlenen, of om het cadeau te geven aan iemand van wie je veronderstelt dat die daar blij mee zal zijn.

In het jongste PISA-onderzoek onder vijftienjarige scholieren uit 65 ontwikkelde landen ging de aandacht onder meer uit naar plezier in lezen. Dit werd gemeten aan de hand van een vragenlijst met de volgende elf stellingen:

Ik lees alleen als het moet

Lezen is een van mijn favoriete hobby's

Ik vind het leuk om met andere mensen over boeken te spreken

Ik vind het moeilijk om boeken uit te lezen

Ik ben blij wanneer ik een boek krijg als cadeau

Voor mij is lezen tijdverlies

Ik geniet ervan om naar een boekwinkel of een bibliotheek te gaan

Ik lees enkel om de informatie te krijgen die ik nodig heb

Ik kan niet stilzitten en meer dan enkele minuten lezen

Ik vind het leuk om mijn mening te geven over boeken die ik gelezen heb

Ik vind het leuk om boeken uit te wisselen met vrienden.

De uit deze stellingen verkregen informatie werd verwerkt tot de PISA-index 'Plezier in lezen'. De gemiddelde score bedroeg 0,06. Van alle ruim zestig onderzochte landen scoorden Nederlandse jongeren veruit het laagst: -32. Bij hen is geen sprake van leesplezier, integendeel. Nederland is wereldkampioen leesaversie.

Je zou die lage score kunnen verklaren uit het feit dat Nederlandse jongeren haast allemaal de beschikking hebben over snel internet, relatief veel tijd doorbrengen met ict en aan boeken niet toekomen, maar dat veronderstelt dat die beide media elkaar in de weg zouden zitten. Dat blijkt niet het geval te zijn. Zo vinden we in de toptien van leesplezier landen als Korea, Japan en Singapore, bepaald geen landen die achterlopen wat betreft ict.

Mocht de stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek haar hoop hebben gericht op de Vlamingen, dan moet ik haar teleurstellen. Hun aversie tegen lezen doet niet onder voor die van de Nederlanders.

Is het dan helemaal hopeloos? Misschien niet, als voor de Turkse scholieren hier hetzelfde geldt als voor hun leeftijdsgenoten in Turkije. Met een score van 0,64 zijn de Turkse jongeren met afstand wereldkampioen leesplezier. Het eerstvolgende land op de ranglijst is Singapore, met een score van 0,29.

De stichting CPNB heeft tot doelstelling het lezen te stimuleren, ook voor de jeugd, lees ik op haar website. Ook de verdere toelichting daarbij valt op, door hetzelfde, kreupele taalgebruik. Zoiets past natuurlijk niet bij een organisatie die de liefde voor de geschreven taal propageert. Dat moet anders. Daarvan moet serieus werk worden gemaakt, maar vanavond, op het Boekenbal, dansen mensen onbekommerd. Dat deden ze ook op de Titanic.

Info: Leo Prick is medewerker van NRC Handelsblad.

Blogarchief