maandag 30 augustus 2010

Om te onthouden

De toekomst van de bibliotheek op Radio 1

Vanmorgen, maandag 30 augustus, zond Radio 1 dit item uit.
Aan het woord waren Nan van Schendel van Bibliotheek Gouda, Chris Wiersma van Bibliotheek Almere en Francien van Bohemen van de VOB.
Ze lieten horen hoe de bibliotheek nog inde maatschappij staat als publiek instituut waar men leent, studeert, ontmoet, zich ontwikkelt, waardevolle informatie bij elkaar vindt (consumentenonderzoeken, tijdschriftenarchieven). Kortom: een leven zonder de bibliotheek is niet denkbaar.

Terugluisteren kan. Klik op de hoofdtitel en kies terugluisteren. Ga dan naar ongeveer 8.45u.

Morgen zendt Radio 1 een bericht uit over de opkomst van de eReader en eBooks.

zondag 29 augustus 2010

Subsidieregeling officieel gepubliceerd

Hieronder de aanhef en artikel 1. Lees verder door op de hoofdtitel te klikken

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdende subsidiëring van de aansluiting van Provinciale Service Organisaties, WSF-bibliotheken en basisbibliotheken op de infrastructuur van de landelijke digitale bibliotheek (Subsidieregeling aansluiting digitale bibliotheek) 18 augustus 2010
Nr. WJZ/227606 (8293)
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Gelet op artikel 4 van het Besluit op het specifiek cultuurbeleid;
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder:
basisbibliotheek: een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid of publiekrechtelijke rechtspersoon met één of meer vestigingen die in één of meer gemeenten een openbare bibliotheekvoorziening aanbiedt;

bibliotheekorganisatie:een basisbibliotheek, Provinciale Service Organisatie of WSF-bibliotheek;

gemeenschappelijke centrale datawarehouse: het systeem met geïntegreerde informatie over de gebruikers en het gebruik van de digitale bibliotheek afkomstig uit bronbestanden van de aangesloten bibliotheekorganisaties;

landelijke digitale bibliotheek: de gezamenlijke aanwezigheid op internet van de openbare bibliotheken die wordt beheerd door Bibliotheek.nl en in ieder geval twee hoofdbestanddelen omvat:
–de plaats- en tijdonafhankelijke centrale publieke toegang tot gestructureerde, verzamelde digitale informatie in primaire en bewerkte vorm; en

–Het langs digitale weg faciliteren van het gebruik van fysieke media;

minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Nationale Bibliotheek Catalogus: de digitale publiekstoegang tot de gezamenlijke fysieke en digitale collectie van de Nederlandse openbare bibliotheken;

Provinciale Service Organisatie: een tweedelijnsvoorziening van bibliotheekwerk, bekostigd door een of meer provincies, die een basispakket aan ondersteuning biedt aan de basisbibliotheken in die provincie of provincies;

WSF-bibliotheek: een openbare bibliotheekvoorziening met een wetenschappelijke steunfunctie, die een landelijke meerwaarde biedt in aanbod, beheer en onderhoud van een collectie van materialen op HBO en HBO+ niveau, zijnde: Openbare Bibliotheek Amsterdam, Dienst Openbare Bibliotheek Den Haag, Bibliotheek Rotterdam, Gemeentebibliotheek Utrecht, Openbare Bibliotheek Groningen, Tresoar Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum Leeuwarden, Stadsarchief en Atheneumbibliotheek Deventer, Arnhemse openbare en Gelderse Wetenschappelijke Bibliotheek, Bibliotheek Almere, Stadsbibliotheek Haarlem, Zeeuwse Bibliotheek Middelburg, Bibliotheek Midden-Brabant, Openbare Bibliotheek Eindhoven en Stadsbibliotheek Maastricht.

donderdag 26 augustus 2010

Ook voor senioren. Blog van Matthis Snoei

Redenen maken de iPad de ideale seniorencomputer13
Door Matthias Snoei van SWIS

"Redenen waarom de iPad de ideale seniorencomputer is. En waarom ze desalniettemin toch niet naar de winkel rennen. Vooraf alvast een excuus voor de enorme bak aan vooroordelen over senioren die we hier uitstorten. Ter geruststelling: mijn opa van 98 past ook niet helemaal in dit plaatje.

De iPad sluit aan bij de behoeftes van senioren
De iPad past naadloos in de lifestyle van senioren:

1. Puzzelen en andere spelletjes doen. Een spelletje kaarten bijvoorbeeld.

2. Foto’s kijken.

3. Lezen van kranten en boeken, met letters zo groot als je nodig hebt -of je laat het voorlezen.

4. Muziek luisteren.

5. Kijken hoe laat de trein gaat, of de bus.

6. Tv kijken van dichtbij, met je gezicht zo’n beetje in het scherm (in plaats van zo’n vergrootglas voor de beeldbuis).De iPad is de ideale computer voor ouderen

Bedieningsgemak
Niet alleen peuters kunnen intuïtief omgaan met de iPad. Ook zeventigers en tachtigers die nooit iets met computers hadden, werken er vrijwel meteen prettig op.

7. Geen muis, maar grote knoppen waar je met je vinger op kunt klikken.

8. Je kunt gewoon pagina’s omslaan, geen gezoek naar het altijd veel te kleine linkje.

9. Een laptop of netbook heeft een te priegelig toetsenbord en scherm en heeft zo’n kleine touchpad.

10. De iPad is weer niet zo klein als een iPhone of andere smartphone.

11. Een virtueel toetsenbord is geen bezwaar: de meeste senioren typen rustig.

12. Draagbaar, ook als je niet sterk bent. En je stopt ‘m zo in de camper erbij.

13. Begrijpelijke apps, grote knoppen en veel rustiger dan drukke websites met warrige navigatie, waarbij je bovendien zomaar van de ene op de andere site belandt.

Prima in een zeer kleine woning
14. Geen grote en lelijke computer in je kamer.

15. Op termijn kan ook een deel van de boeken het huis uit.

De iPad past bij een leven waar je niet (meer) snel of sterk bent
Toepassingen voor de iPad die passen bij senioren, ze staan op het punt van doorbreken.

16. E-books bijvoorbeeld, of de krant online, zorgen ervoor dat je niet meer met zware tassen met oude kranten hoeft te sjouwen. Of met boeken van en naar de bibliotheek.

17. Zorg-apps op de iPad: bloeddruk meten, je medisch dossier met reminder voor je medicijnen, de planning van de thuiszorg op je iPad (met de foto van je nieuwe thuishulp zodat je weet voor wie je de deur opent).

18. Videocontact met familie en verzorgers – zodra dat (weer) kan. (De kleinzoon van oma Stronks: “Videobellen is echt een noodzakelijke toevoeging. Skype heeft nog geen iPad-client, de iPhone-client ondersteunt geen video, met Fring kon het wel maar nu niet meer.”)

19. Dagje niet lekker? Bediening van apparaten in huis met je tablet vanuit je bed of stoel: gordijnen open en dicht, licht uit, et cetera.

Toch rennen ouderen niet meteen naar de winkel
Senioren zullen desalniettemin niet massaal naar de winkel rennen. En nee, dat is niet alleen omdat ze niet meer zo goed ter been zijn. Het heeft er ook mee te maken dat de marketing van de iPad niet op hen gericht is. Ze zullen zelf niet snel op het idee komen een winkel in te lopen en een iPad aan te schaffen.


Een oudere moet de tablet op maat aangeleverd krijgen. Startpagina.nl – wie hem nog kent is zelf op weg een ‘oudere’ te worden – is ontstaan doordat een zoon voor zijn oudere vader een html-pagina had gemaakt met handige en belangrijke links. Zo zal het met de tablet ook gaan. (Klein)zoon of dochter doet opa of oma een ingeregelde iPad cadeau, vervolgens zal de commercie ook zijn pijlen op de senior gaan richten.

Tot slot een tip voor opa’s en oma’s die dit lezen en zin hebben in vaker bezoek van kinderen en kleinkinderen: doe het maar. Ze komen allemaal kijken.


14
stemmen stem Matthias Snoei is de directeur/eigenaar van SWIS. Opgestart in 1999 vanuit een fascinatie voor de manier waarop internet onze manier van communiceren verandert. Zijn doel? Om daar een positieve bijdrage aan te leveren (hoe bescheiden ook)."

iPad wordt breed ingezet

Naast de 1e jaar geneeskunde studenten aan de VU, krijgen nu ook VMBO-ers een iPad.

Zie:
Vmbo zet iPad in tegen leesachterstand
Door: Online redactie
Vmbo-leerlingen in Vlaardingen met een leesachterstand krijgen volgende maand bij wijze van proef iPads met een speciaal ontwikkelde app om hun leesvaardigheid te verbeteren. De software leest onder meer teksten voor en brengt het uitgesproken woord onderstreept in beeld.

Het project 'iLove reading' is speciaal ontwikkeld voor vmbo-leerlingen in het leerwegondersteunend onderwijs. Dit type onderwijs is bedoeld voor leerlingen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Veel van deze jongeren zijn in hun leesvaardigheid achtergebleven en halen daardoor geen plezier uit lezen. De iPad kan daar mogelijk verandering in brengen. Volgens de projectgroep biedt de iPad de leerlingen twee mogelijke voordelen. Enerzijds zijn de interactieve mogelijkheden van het apparaat groot, anderzijds is het product voor de leerling interessant vanwege het handzame formaat. Het onderzoek in Vlaardingen loopt vanaf september 2010 tot en met juli 2011. Doel is om te evalueren of de iPad als middel bijdraagt aan effectiever, efficiënter en aantrekkelijker onderwijs.

Mediawijsheid en de bibliotheek

Stukje tekst uit dit document van het SIOB:
"Lokaal ondernemerschap én uitrol van bewezen initiatieven Bibliotheken blijken ondernemend te zijn als het gaat om het bedenken en uitvoeren van mediawijsheidprojecten. De afgelopen jaren zijn te duiden als een pionierfase waarin vele projecten zijn opgestart. Tegelijkertijd breekt het moment aan waarop die pionierfase plaats moet maken voor een fase van professionalisering, van standaardisering en van uitrol van datgene dat succesvol blijkt
te zijn. Succesvolle initiatieven moeten breder worden uitgerold dan in het bedieningsgebied waar de initiatiefnemer toevallig werkzaam is. Dat is doeltreffend omdat het bewezen initiatieven betreft.
Dat is doelmatig omdat de investeringskosten vaak in de ontwikkeling zitten en niet zozeer in de (landelijke) uitrol daarvan.
Daarvoor is nodig dat er nog meer zicht ontstaat op de initiatieven die bibliotheken op het terrein van mediawijsheid al ontplooien. De huidige weergave van initiatieven op het gebied van mediawijsheid (bijvoorbeeld op de website Mediawijsheidkaart.nl) is een stap in de goede richting, maar omdat niet alle bibliotheken hier gebruik van maken en hun initiatieven toevoegen, voldoet dit nog niet aan de wens. Dat vergt aandacht.
Mediawijze medewerkers Om door de buitenwereld gezien te worden als een logische aanbieder van ‘mediawijsheid’, is het van belang dat bibliotheken zich meer en meer profileren als een instituut dat toegang biedt tot alle media en niet alleen tot boeken.
Daarvoor is het van belang dat er binnen elke bibliotheek(vestiging) medewerkers zijn met diepgaande kennis over mediawijsheid. Daarnaast is het van belang om de basiskennis over mediawijsheid bij alle front-office bibliotheekmedewerkers meer vanzelfsprekend te maken"

woensdag 25 augustus 2010

Fotowedstrijd


Vandaag een foto ingestuurd voor de fotowedstrijd van Cubiss. Klik op de hoofdtitel voor alle informatie.
Dus collega's: zoek de lege dialogo's die iedere vestiging ontvangen heeft en doe mee!
Bovenstaande foto heeft Nuenen ingezonden. Onze kansen om te winnen (ik bedoel daarmee de Nuenense inzending) zijn wellicht niet groot maar je weet maar nooit.

Het bijhouden van weblogs. Bericht in NRC

Weinig bloggers zijn echt actief. 133 miljoen blogs waren er in 2008 wereldwijd
volgens blogzoekmachine Technorati.De helft daarvan in de VS, 27 procent
in Europa. Van al deze miljoenenblogs was niet meer dan 1 procent in de
laatste week voor het onderzoek bijgewerkt.
Dus ‘s l e ch t s ’ 1,5 miljoen blogs hebben elke week minimaal één nieuw
bericht. En dat terwijl wekelijks bijwerken toch wel een minimale vereiste lijkt
om de aandacht vast te houden.
Zelfs wanneer Technorati bloggers een ruimere marge gunt, bijvoorbeeld vier
maanden, blijkt dat slechts een klein deel hun blogs bijwerkt: nog geen 6 procent
(7,4 miljoen blogs).
2008 was het laatste jaar waarvoor Technorati alle cijfers presenteerde. Over
2009 keek Technorati alleen nog maar naar de actieve bloggers want de rest
was „niet interessant”. Wat bleek: de actieven zijn méér gaan bloggen in 2009:
71 procent werkt de blog elke week bij,22 procent dagelijks.
Ruim 40 procent van de Nederlanders tussen de vijftien en vierenzestig jaar
leest wel eens een blog, concludeerde onderzoeksbureau Universal McCann in
een onderzoek van 2008. Dat zijn meer dan vier miljoen lezers.

Zie voor het complete artikel: Weblogs knagen aan positie van
‘oude’ media door Ernst- Jan Pfauth NRC 25 augustus

zondag 22 augustus 2010

Toekomst van de bibliotheek. Om te onthouden

Daar zijn we weer :-)
Sinds gisterenavond weer terug in Nederland na 2 heerlijke weken in de Drôme provençale. Twee weken zonder internet, e-mail, enz. enz. Bewust geen laptop meegenomen en alleen maar papierwerk in de vorm van boeken. Alleen toen mijn zwager na een insectenbeet rond zijn knie een bult kreeg die rood werd, ging ontsteken en ervoor zorgde dat zijn been gezwollen en rood werd ben ik via onze gsm op het internet gaan kijken of het nodig was om naar de dokter te gaan. Volgens de informatie die ik had gevonden niet: de avond van tevoren is hij wellicht door een daas gestoken.

Omdat het schitterend weer was, de ambiance heel prima en het gezelschap van 4 familieleden uitstekend, heb ik zelfs niet de tijd gehad om mee veel te lezen. Genoeg te praten en tussendoor van alles te bekijken en te bezoeken. Maar 2 boeken zijn er van de stapel gegaan. "Het diner" van Herman Koch en "Een keukenmeidenroman" van Kathryn Stockett. Wat het boek van Koch betreft: mooie beschrijving over doen alsof. "Een keukenmeidenroman" (rare titel trouwens, waarom niet gewoon "De Hulp"?)leest als een trein en geeft een mooi tijdsbeeld ook al komen de beschrijvingen van de karakters niet altijd goed uit de verf.
Alleen in de plaatselijke Bar Tabac af en toe een krantje gekocht om te volgen hoe het in ons land ervoor stond. Weinig nieuws.
Op de plek waar we vertoefden gezien: wild zwijn dat stipt om 20.30u kwam grazen, ontsnapte jonge ezel, gevolgd door moeder. Kwamen even langs om te kijken of we iets te eten hadden. Twee buien gehad waarvan 1 met onweer maar dat gebeurde 's nachts.

Ook geen bibliotheken bezocht. Wel stond in ieder gehucht op een bordje aangegeven waar de plaatselijk bibliotheek te vinden was, we kwamen er steeds op een moment dat er in geen velden of wegen iemand te bekeenen was. Ontlezing in Frankrijk? Zie de bijgevoegde foto in een dorp met enkele honderden inwoners. Zou een dergelijke aanduiding in Nederland nog de toets der kritiek kunnen doorstaan.

Morgen weer aan de slag. Heb vandaag alle privé e-mails bekeken en snel op mijn het netwerk van de bibliotheek. Snel maar weer gesloten. Morgen begint het nieuwe werkjaar en gaan we met "frisse" moed aan der slag. Voor nu genoeg.

woensdag 4 augustus 2010

Positief nieuws over bibliotheken van de VOB

Ledentallen openbare bibliotheken stijgen flink

Kinderen én volwassenen vaker lid van de bieb


De inspanningen van bibliotheken worden beloond. Bibliotheken besteden veel energie om gebruikers aan zich te binden. Zo groeide het aantal leners van Bibliotheek Almere afgelopen jaar met 8,5%. Deze trend lijkt landelijk te gaan worden. Voorlopige cijfers over 2009 laten zien dat het ledental van alle bibliotheken groeit.

Het aantal jeugdleden van bibliotheken is vorig jaar met bijna 2,5 procent gestegen, het aantal volwassen leden met 2,8 procent.

Ruim vier miljoen leden
Het aantal jeugdleden (0-17) steeg landelijk van 2.052.000 in 2008 tot 2.102.793 in 2009. Het aantal volwassen leden (17+) ging van 1.917.000 naar 1.971.019. In totaal waren in 2009 ruim vier miljoen mensen lid van de bibliotheek (4.073.813) tegenover 3.969.000 het jaar daarvoor.

Het aantal uitleningen van media daalde met 7,5 procent. Er zijn blijkbaar andere redenen om lid te worden van de bibliotheek.

Ook een idee. Gezien op bibliotheek 2.0

Bibliotheek verplaatst de collectie naar buiten.

Na de strandbibliotheek is er nu ook de pleinbibliotheek. De bibliotheek Hoeksche Waard trekt er deze zomer op uit en biedt op pleinen en markten boeken en andere materialen aan. Geïnteresseerden kunnen boeken en tijdschriften uit de mobiele collectie lezen en lenen.

De acht vestigingen van bibliotheek Hoeksche Waard staan de komende weken op de volgende plekken:

Numansdorp: dinsdag 3 augustus van 13.00 tot 15.00 uur tijdens de weekmarkt op het Flohilplein
Oud-beijerland: woensdag 4 augustus van 13.30 tot 17.00 uur bij De Oude Tol Pannenkoeken ENZO
Klaaswaal: donderdag 5 augustus van 14.00 tot 16.00 uur bij het zwembad
Heinenoord: maandag 9 augustus van 14.00 tot 16.00 uur in het winkelcentrum
's-Gravendeel: zaterdag 14 augustus van 9.00 tot 12.00 uur op de weekmarkt
Strijen: donderdag 19 augustus van 10.00 tot 12.00 uur op de weekmarkt
Puttershoek: donderdag 26 augustus van 14.00 tot 17.00 uur op het Zomerplein in De wijk van je leven
Westmaas: zaterdag 4 september op het dorpsfeest

dinsdag 3 augustus 2010

iPad nieuws van Esserr. Steeds meer positieve ervaringen

De iPad, een dure laptop zonder toetsenbord...
Ik heb sinds kort een iPad en demonstreer deze dus aan iedereen die er interesse voor heeft. De eerste vraag die ik dan te horen krijg is meestal: "wat kan je nu allemaal doen met zo'n iPad?". Gezien ik lui ben en niet steeds hetzelfde verhaal wil herhalen, kan je alles hieronder uitgebreid lezen.


De klassiekers
Natuurlijk kan je zoals op elke ander draadloos apparaat je mail lezen, surfen op het internet, YouTube filmpjes bekijken, je agenda en contacten opzoeken, notities maken of snel eens een spelletje spelen. Eerste grote verschil met de klassieke computers, notebooks of e-pc's is wel dat alles verloopt via het touchscreen... en als je ooit al ergens eens een ander touchscreen gebruikt hebt, dan zul je merken dat deze van de iPad perfect doet wat je vraagt. Kortom, voor veel mensen zijn deze functies al meer dan genoeg... voor iets professionelere gebruikers is dit een minimale basis.

De must haves
Het zou maar saai zijn moest je niet meer kunnen dan surfen en wat mails beantwoorden. Daarom heeft Apple ook een paar unieke applicaties standaard op hun iPad geïnstalleerd, die het zowel voor de sporadische of professionele gebruiker interessant maken. Eén van die applicatie is die om foto's te bekijken. Na het syncronizeren van je iPad met je PC/Mac kan je effectief gaan bladeren door de foto's die je maakte op je reis of je laatste familiefeestje. Erg handig, want zo kan je jouw album makkelijk meenemen naar het volgende familiebezoekje en gewoon je iPad doorgeven aan je moeder, neefje en zelf je grootvader. Meer dan effe glijden met je vinger over het touchscreen is niet nodig om de volgende foto te bekijken. Even eenvoudig is de iPod applicatie, waar je je eigen muziekcollectie kan beluisteren en de video applicatie die te gebruiken valt om snel even een filmpje mee te pikken. Geen gesleur meer dus met een (zware) laptop en voldoende batterijcapaciteit om 10 uur aan een stuk te genieten van je iPad. Wil je nog een ultieme reden om je partner te overtuigen van het nut van een iPad... de iBookStore... duizenden titels staan ter beschikking, lectuur voor jong en oud, die te bekijken vallen met een interface die het klassieke boek probeert te evenaren. Dus ook al vind de vrouw des huizes de iPad maar één van de vele hebbedingetjes van haar man, dan zal ze misschien wel vallen voor het laatste boek of magazine dat ze hiermee kan lezen.

De meerwaarde
Maar er is natuurlijk nog veel meer... op dit moment zijn er al honderden applicaties speciaal voor de iPad uitgebracht, en één marktsegment die hierop volop van gebruikt maakt is de kranten en magazinemarkt. Uitgevers hebben gemerkt dat ze via de iPad hun kranten of magazines kunnen verdelen naar een publiek dat ze anders niet kunnen bereiken. Niet iedereen heeft immers de tijd om langs de krantenshop te gaan om de laatste 'Flair' te kopen, of anderen vinden het zinloos om een jaarabonnement te nemen op een magazine waar ze misschien maar éénmaal een artikel van nodig hebben. Nu kunnen ze gewoon on-demand deze media aankopen, waar ze zich ook bevinden, wat het natuurlijk handig maakt om de Belgische krant te lezen op je vakantiebestemming (of om dat boek te lezen dat je thuis vergeten bent als je jouw valies openmaakt aan de cote d'azur). En ben je de 'saaie' lectuur wat beu, dan kan je altijd wel een tof interactief spel kopen, waar de kids (en de papa) ook wel uurtjes plezier kunnen aan beleven.


De (nabije) toekomst
Is de iPad een hype? Volgens mij niet echt... ik zie het eerder als een evolutie, eentje die nieuwe markten kan bespelen en sommige bedrijven een nieuwe impuls kan geven om met deze hardware nieuwe inkomsten te genereren. Neem nu de auto-industrie: zou het niet mooi zijn om je iPad te gebruiken om de kinderen op de heenreis naar je vakantiebestemming te entertainen? Eigenlijk is het al mogelijk, want er zijn nu al beugels te koop in de handel om je iPad in je auto te monteren.

Of wat dacht je van een service op het vliegtuig, waarbij je geen klassiek papieren magazine meer krijgt, maar een elektronische versie op je iPad. Of een keuze uit honderden films die je kan bekijken tijdens je vlucht naar NY... En waarom geen applicatie waarmee je een game kan spelen tegen de medereizigers in je eigen vliegtuig...

Maar ook serieuzere toepassingen zijn mogelijk! Wat dacht je van een electronisch patiëntendossier in het ziekenhuis. De oplossing voor het onleesbaar gekrabbel van de dokters?

Een denkbeeldigere oplossing lijkt me dat Telenet of Belgacom een iPad versie van hun digitale televisie uitbrengen. Laat bestaande klanten films/previews/trailers/iWatch/... aankopen én bekijken op hun iPad. Dit zou het mogelijk maken dat ze niet enkel thuis op de klassieke beeldbuis gebruik kunnen maken van deze reeds bestaande mogelijkheden, maar deze ook gaan gebruiken als ze op reis zijn, op hotel verblijven of ergens onderweg zijn waar ze niet naar hun favoriete thuis/familie episode kunnen kijken.Mogelijkheden genoeg. Benieuwd wat de toekomst ons nog zal brengen. Maar nu al is bewezen dat dit niet zomaar een dure laptop is zonder toetsenbord.

2010 Esserr

zondag 1 augustus 2010

Op bezoek bij dochter in Den Haag. Dan loop je tegen al dit moois aan.
Ook Nederlandse bibliotheken nemen diensten af van OCLC

Door Marie-José Klaver

Antimededingingszaak tegen OCLC gestart
Het Amerikaanse bedrijf SkyRiver Technology Solutions is een proces begonnen tegen OCLC (Online Computer Library Center) wegens overtreding van de antimededingingswet. Skyriver beschuldigt OCLC, waarbij wereldwijd 72.000 bibliotheken zijn aangesloten, van een monopolie op catalogusdiensten, interbibliothecair lenen en bibliografische gegevens. Daarnaast zou OCLC zich schuldig maken aan anticompetitief gedrag en uitsluiting. Volgens het bedrijf, dat zelf ook bibliotheeksoftware maakt, straft OCLC bibliotheken die andere programma's, zoals die van Skyriver, willen kopen.

In de processtukken staat dat organisaties zoals de universiteiten van Michigan en California die de software van Skyriver wilden kopen plotseling te maken kregen met aanzienlijk hogere prijzen van OCLC. Volgens Skyriver ging het om een prijsstijging van 1.100 procent voor het uploaden van gegevens naar de databank van WorldCat.

Op het biblioblog Coyle's Information valt te lezen dat OCLC Michigan State University 54.000 dollar in rekening heeft gebracht voor het uploaden van gegevens gedurende vijf maanden nadat de universiteit had besloten om over te stappen op de catalogussoftware van Skyriver. Omgerekend zou dat neerkomen op 2,85 dollar per record, terwijl het gebruikelijke tarief 0,23 dollar per record is.

Leslie Straus, directeur van Skyriver, zegt in een persbericht dat OCLC concurrentie op de markt voor bibliotheeksoftware onmogelijk maakt. OCLC wil op dit moment niet reageren op de rechtszaak.

(Afbeelding: logo van de University Library van de California State University in Long Beach, een van de bibliotheken die te maken kreeg met prijsverhogingen van

Blogarchief