vrijdag 26 november 2010

Maatschappelijke functie van de bibliotheek

Gisteren een inspirerende dag gehad van de kenniscirkel "Leven Lang Leren", georganiseerd door Cubiss en die plaatsvond in de Bibliotheek Breda.
Veel voorbeelden kregen de toehoorders, o.a.collega's uit de bibliotheekwereld en docenten van ROC's, voorgeschoteld wat er allemaal ontwikkeld is voor de grote groep laaggeletterden in ons land. De producten zijn van grote kwaliteit. Zo kregen we uitleg over de programma's van ETV en De Slimme Nieuwslezer. Er was uitleg over het landelijk beleid van de Stichting Lezen & Schrijven. De spreker gaf ons ook zinvolle adviezen.
Taalvakwerk, een meer commercieel bureau, gaf uitleg over hoe bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel hebben, de expertise van dit bedrijf inhuren voor hun laaggeletterde werknemers.

De bibliotheken Rotterdam en Breda presenteerden de programma's die in hun bibliotheken met succes draaien voor de doelgroep. De gemeentes zijn hier intensief bij betriokken.

Pilotprojecten van de bibliotheken Veghel, Den Bosch en De Meierij werden gedemonstreerd, waaruit bleek dat het niet alleen bij woorden en ideeen blijft.

Kortom: allemaal inspirerende voorbeelden die de maatschappelijk functie van de bibliotheek waarmaken of waar kunnen gaan maken.

Nu nog met visie gezamenlijk beleid maken in de bibliotheekwereld. In de media is een groot aantal voorbeelden aan de orde geweest over de gevolgen van de bezuiningingen en die veel commotie opleverden. Ik hoop dat er keuzes worden gemaakt zodat we bij samenwerkingspartners op landelijk en plaatselijk niveau met goed beleid kunnen aankloppen. Bibliotheken zijn ook in dit digitale tijdperk van groot belang als het om de maatschappelijke functies gaat. De digitale bibliotheek is daarbij geen doel maar een middel.Er zijn immers grote groepen in de samenleving die moeilijk in staat zijn om informatie op waarde te beoordelen. Mijn inziens ligt daar een heel belangrijke taak voor de bibliotheken. Nu nog dit zien te verankeren bij allerlei partners van de bibliotheken.
Ik zag een oproepvan de VOB om voor de bibliotheek tweedaagse in Maastricht ook samenwerkingspartners uit te nodigen (onderwijs, gemeente,e.d.)Goed idee.

Met dank voor de organisatie aan Cubiss, met name aan Petra van Oosterhout en Lia Clement.

Blogarchief