dinsdag 29 juni 2010

Eburon timmert aan de weg. Download ook een gratis eBook

Bericht op 2.0:

Bestaande voorraad papieren boeken wordt afgebouwd.

Uitgeverij Eburon stapt medio 2010 als eerste Nederlandse uitgeverij volledig over op digitale uitgaven. De bestaande voorraad papieren boeken zal worden afgebouwd en nieuwe titels verschijnen alleen nog als e-book. De digitale uitgeefactiviteiten worden voortgezet onder de naam e-buron.

"Alhoewel de e-reader nog lang geen gemeengoed is in Nederland, voorzien we op termijn een doorbraak van digitaal lezen. Daar willen we als uitgeverij bij voorop lopen", aldus Eburon-directeur Wiebe de Jager in een persbericht. “Eigenlijk vinden we onze uitgeverij opnieuw uit. We willen echter niet onze naamsbekendheid kwijtraken, vandaar de keuze voor de naam e-buron."

Voor de distributie van de digitale boeken, die zonder digital rights management in het open ePub-formaat worden aangeboden, gaat e-buron samenwerken met eBoekhuis van Centraal Boekhuis, het Kindle-platform van Amazon en op termijn met de iBookstore van Apple. De digitale publicaties van e-buron zullen op uiteenlopende apparaten te lezen zijn, waaronder e-readers, pc’s, smartphones en de iPad, die binnenkort in Nederland verkrijgbaar zal zijn.

“Natuurlijk zullen we het papieren boek gaan missen. De afgelopen 25 jaar hebben we ruim 2.000 titels op papier uitgebracht. Maar anno 2010 is het tijd voor wat anders. We verwachten dat het boekenvak er over een paar jaar heel anders uitziet en we willen niet passief afwachten hoe die veranderingen uitwerken voor onze uitgeverij”, aldus De Jager. “Veel auteurs reageren sceptisch, maar we horen ook al veel enthousiaste geluiden.”

Naast de overstap op digitaal gaat e-buron intensief gebruik maken van sociale netwerken om haar titels te marketen, in plaats van de traditionele marketingactiviteiten zoals het versturen van persberichten of het verzenden van recensie-exemplaren. Naast Twitter en Foursquare zullen voornamelijk zakelijke social mediasites zoals LinkedIn en tools als RSS en Google Book Search worden ingezet.

Eburon biedt momenteel een e-book gratis aan in ruil voor een tweet. Het betreft het boek 'De betere byte in de strijd om het gelijk' van Maarten van Stekelenburg, dat gaat over de betrouwbaarheid van elektronische gegevens als bewijsmiddel in het Nederlandse, Duitse en Amerikaanse civiele bewijsrecht.

gelezen op bibliotheek 2.0: toch weer nieuwe opleiding in Tilburg

Afgestudeerden kunnen terecht bij alle typen bibliotheken.

Per 1 september a.s. gaat School voor Administratieve en Juridische Dienstverlening van ROC Tilburg van start met de nieuwe opleiding Medewerker Informatiedienstverlening. De BOL 4-opleiding is eenjarig en bestemd voor studenten met een diploma mbo-niveau 4 (ongeacht richting) of voor afvallers van het hbo. BOL staat voor beroepsopleidende variant. Met het diploma kunnen afgestudeerden doorstromen naar het hbo, bijvoorbeeld naar de opleiding Informatiedienstverlening en Management.

De opleiding leidt op voor een baan in de bibliotheekwereld. Afgestudeerden kunnen terecht bij alle typen bibliotheken, zoals openbare, universiteits- en bedrijfsbibliotheken en schoolmediatheken. Belangrijk binnen de opleiding zijn de pedagogisch-didactische component (gericht op leesbevordering in het basisonderwijs) en de aandacht voor interactieve, digitale media.

Het lesprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

Digitale bronnen
Communicatie met klanten
Presentatie en promotie
Digitale bibliotheek, o.a. web 2.0-toepassingen, mediawijsheid
Pedagogiek en didactiek, gericht op leesbevordering in het basisonderwijs
Medialandschap en collectievorming en -beheer
Literatuur
Kinder- en jeugdliteratuur
Wetenschap en cultuur
Organisatiekunde en financieel beheer

Jongeren in de bieb: even doorlinken naar bericht en filmpje

Blogarchief