maandag 29 november 2010

Familiedag


glaskunst
 Gisteren een superleuke familiedag beleefd. De aanleiding van deze familiedag was de 100ste geboortedag van mijn vader. Helaas is hij maar 63 jaar geworden. Hij overleed al 36 jaar geleden.
Het is een leuk concept om in familie- of werkverband te organiseren, vandaar een kort verslag. Omdat mijn twee broers trouwe kerkgangers zijn en tevens koorlid en dirigent van het kerkkoor van dezelfde kerk waar  mijn vader in het kerkbestuur zat, zijn we gestart met een mis in deze kerk uit mijn jeugdjaren. Na koffie met heerlijk gebak bij mijn broer en schoonzus (en nog even discussie door mijn partner begonnen over de katholieke kerk van de dag van vandaag)  naar Ravenstein getogen, een klein vestingstadje aan de Maas. Mijn moeder heeft hier haar jeugd doorgebracht.
We startten in het "raadhuis" waar Paul Uyterlinde, cellist, uitleg gaf over het concert dat we die middag zouden bijwonen in het Ned. Hervormde kerkje. Eerst nog een bezoek aan het glasmuseum. Ik had geen idee van het bestaan van dit aardige museum waar we een professionele rondleiding kregen. Mooie dingen worden gemaakt van glas en emaille.
Vervolgens het concert van 3 strijkers, het Taneyev String Trio In één woord: prachtig. Drie stukken gaven deze getalenteerde strijkers ten gehore. Zelfs de familieleden die niet klassieke muziek houden waren onder de indruk.
Stichting Werkgroep Cultuur Ravenstein organiseert iedere maand eenconcert in dit kerkje. Een aanrader( het was er lekker warm ondanks de winterse kou).
Na afloop met de hele familie lekker gegeten in De Keurvorst een leuk etablissement. Reserveren is noodzakelijk. Dan maak je kans om aan de stamtafel met een groter gezelschap te kunnen zitten.
En nu maar hopen dat we geen slechte indruk hebben achtergelaten. Het was af en toe een dolle boel, met veel luide gesprekken, een enkele keer zelfs gezang toen een medegast ons een fles wijn aanbod en helemaal toen 2 zwarte pieten binnenkwamen...

zaterdag 27 november 2010

Geen uitbreiding eBooks op ePortal meer. Binnenkort koppeling aan landelijke catalogus. Dat is mooi! Bericht van debibliotheken.nl

vrijdag 26 november 2010
Geen ebooks meer via NBD?

Dat betekent dat het aantal eBooks dat leverbaar was via de ePortal niet meer wordt uitgebreid. Het huidige zeer beperkte aanbod van 431 titels blijft gehandhaafd. Een landelijke projectgroep heeft zich gestort op de markt van eBooks en zal eind dit jaar komen met een aanbod van rechtenvrije titels. Daarnaast zijn ze druk bezig om te komen tot een groter aanbod van recente titels die met een klantvriendelijker techniek voor bibliotheekleden toegankelijk worden gemaakt (incl. koppeling aan landelijke catalogus).

vrijdag 26 november 2010

Maatschappelijke functie van de bibliotheek

Gisteren een inspirerende dag gehad van de kenniscirkel "Leven Lang Leren", georganiseerd door Cubiss en die plaatsvond in de Bibliotheek Breda.
Veel voorbeelden kregen de toehoorders, o.a.collega's uit de bibliotheekwereld en docenten van ROC's, voorgeschoteld wat er allemaal ontwikkeld is voor de grote groep laaggeletterden in ons land. De producten zijn van grote kwaliteit. Zo kregen we uitleg over de programma's van ETV en De Slimme Nieuwslezer. Er was uitleg over het landelijk beleid van de Stichting Lezen & Schrijven. De spreker gaf ons ook zinvolle adviezen.
Taalvakwerk, een meer commercieel bureau, gaf uitleg over hoe bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel hebben, de expertise van dit bedrijf inhuren voor hun laaggeletterde werknemers.

De bibliotheken Rotterdam en Breda presenteerden de programma's die in hun bibliotheken met succes draaien voor de doelgroep. De gemeentes zijn hier intensief bij betriokken.

Pilotprojecten van de bibliotheken Veghel, Den Bosch en De Meierij werden gedemonstreerd, waaruit bleek dat het niet alleen bij woorden en ideeen blijft.

Kortom: allemaal inspirerende voorbeelden die de maatschappelijk functie van de bibliotheek waarmaken of waar kunnen gaan maken.

Nu nog met visie gezamenlijk beleid maken in de bibliotheekwereld. In de media is een groot aantal voorbeelden aan de orde geweest over de gevolgen van de bezuiningingen en die veel commotie opleverden. Ik hoop dat er keuzes worden gemaakt zodat we bij samenwerkingspartners op landelijk en plaatselijk niveau met goed beleid kunnen aankloppen. Bibliotheken zijn ook in dit digitale tijdperk van groot belang als het om de maatschappelijke functies gaat. De digitale bibliotheek is daarbij geen doel maar een middel.Er zijn immers grote groepen in de samenleving die moeilijk in staat zijn om informatie op waarde te beoordelen. Mijn inziens ligt daar een heel belangrijke taak voor de bibliotheken. Nu nog dit zien te verankeren bij allerlei partners van de bibliotheken.
Ik zag een oproepvan de VOB om voor de bibliotheek tweedaagse in Maastricht ook samenwerkingspartners uit te nodigen (onderwijs, gemeente,e.d.)Goed idee.

Met dank voor de organisatie aan Cubiss, met name aan Petra van Oosterhout en Lia Clement.

woensdag 24 november 2010

Bibliotheken luiden de noodklok in NRC

De bibliotheek verliest haar franje

Bibliotheken staan voor grote bezuinigingen. Vernieuwing en nevenactiviteiten om extra publiek te trekken zijn de eerste slachtoffers, vrezen directeuren van kleinere bibliotheken.
Door onze redacteur
Marieke van Twillert
Barneveld, 24 nov. Heel aardig, zo’n ruime ontmoetingsplek op de begane
grond voor een debatavond of een muziekuitvoering.
Of een filmvertoning voor het verder bioscooploze dorp.
Maar dat is niet de kernactiviteit van een bibliotheek, vindt de gemeente Barneveld.
De kern, dat is het uitlenen van boeken. Er is onvoldoende geld om alles
te kunnen doen. En daarom moet de openbare bibliotheek zich richten op uitlenen en uitlenen alleen. „Weg ‘Nederland leest’ en evenementen rond de Kinderboekenweek.
We verliezen de helft van ons budget”, zegt Erik Worm, directeur
van de openbare bibliotheek in Barneveld. „Dat gaat onherroepelijk gevolgen
hebben.”
De bibliotheek in Barneveld is één van de bibliotheken die in problemen zijn gekomen door bezuinigingsmaatregelen van gemeenten. Er zijn 172 bibliotheekorganisaties die samen 1031 vestigingen hebben. Daarvan wordt een kwart tot een derde gekort, volgens de Vereniging van Openbare Bibliotheken. De VOB verwacht dat vooral kinderen en niet-mobiele
klanten het effect zullen merken. In Nederland maken vier miljoen mensen
gebruik van de bibliotheek.Bibliotheken ontvangen subsidie van
gemeenten, niet van het Rijk. En de gemeenten mogen zelf weten hoeveel subsidie ze mogen verstrekken aan de bibliotheken in hun gebied, een apart subsidiebeleid is er niet. Omdat de meeste gemeenten anticiperen op een korting van het Gemeentefonds, zijn de bezuinigingen opgenomen in de begroting van de komende vier jaar. De getroffen bibliotheken liggen in
Bibliotheken breiden zich voor op forse bezuinigingen door gemeenten
hele Nederland. Drastische maatregelen worden er genomen. De bibliotheek zou volledig verdwijnen uit Berkelland (Achterhoek), zo berichtten eerder verschillende media. Inmiddels blijkt dat er nog wordt gewerkt aan een reddingsplan.
Maar in de Noord-Groningse gemeente De Marne is het al wél menens. Per 1 januari sluiten vier van de vijf kleine vestigingen hun deuren – om er één over te houden die vaker geopend is. Kloosterburen,Ulrum, Leens, Zoutkamp, de inwoners daarvan zullen allemaal naar Eenrummoeten voor hun boeken. De bibliotheek moet 40.000 euro per jaar bezuinigen, zegt manager Alied Kremer
van De Marne. „Dat is 20 procent van het jaarbudget”. In de provincie Groningen moeten de bibliotheken ieder tussen de 5 en 32 procent bezuinigen, zegt Rob Pronk, voorzitter van de raad van bestuur van het overkoepelende Biblionet Groningen. „Het is vreselijk. Ik zal reorganisaties gaan aankondigen, want met natuurlijk verloop alleen gaan we het niet redden. En we sluiten vestigingen. Uitlenen blijft belangrijk, maar ook de digitale bibliotheek, het onderwijs, het huis der letteren. We steken in op behoud van functies, niet in gebouwen.”
Zo zal het ook lopen in Barneveld, vermoedt directeur Worm. De vestigingen
in Kootwijkerbroek en Voorthuizen zullen sluiten, de bibliobus zal ophouden te rijden. „Er is groot verzet gerezen in de dorpen”, zegt hij. Verantwoordelijk VVD-wethouder Van den Hengel zegt nu dat hij sluiting wil voorkomen. Maar de directeur van de openbare bibliotheek ziet niet hoe het anders zou moeten.
„Met 50 euro voor een volwassenenabonnement hebben we al een van de duurste
jaarabonnementen van het land, dat kan nauwelijks omhoog.” Eventuele andere
oplossingen leveren niet genoeg geld op.
„Dit is een typische plattelandsgemeente,met negen dorpen en veel oppervlakte. We hebben daardoormeer kosten dan een bibliotheek in de stad.”
Veel bibliotheken proberen de effecten van de bezuinigingen op de lange baan te schuiven en te onderhandelen met provincie en gemeentebesturen. De bibliotheek in Montferland (Oost-Gelderland) wacht een „mega- operatie” aan bezuinigingen, zegt directeur Henk ten Zijthoff. De gemeenteraad besloot deze maand om drie servicepunten te sluiten: kleine bibliotheken in het dorpshuis of seniorencomplex met een beperkte dienstverlening.
Zij worden vervangen door de goedkopere bibliobusvoorziening. Nu is
een jaarabonnement nog 30 euro. „Als decontributie in 1 jaar naar 45 euro wordt gebracht, zoals zonder een enkel probleem is besloten, dan vrezen wij dat er leners zullen afhaken.”
Hoe de bezuinigingen ook uitpakken, volgens Worm uit Barneveld wordt de bibliotheek tien jaar teruggeworpen in de t ij d . ” Hij doelt op de vernieuwingen die de laatste jaren zijn doorgevoerd in zijn bibliotheek, inspelend op de digitalisering van de samenleving. Vernieuwingen die trouwens in bibliotheken door heel Nederland plaats hebben gevonden. Ze zijn te zien in de OBA, de nieuwe openbare bibliotheek in Amsterdam
naast het Centraal Station. Of in Haren (Groningen) waar de bibliotheek
is ingericht volgens een ‘retailconcept’.
De bieb als een winkel, waar lezers worden benaderd als klanten. Boeken staan met de cover in plaats van de rug naar voren.
„Je moet de klant verleiden met iets waarvan ze niet wisten dat ze het wilden weten”, zegt Rob Pronk, van Biblionet Groningen. Hij is ervan overtuigd dat mensen boeken zullen blijven lezen. „Bibliotheken
worden steeds meer een plek van ontmoeting. En dat wringt ongelooflijk
met deze bezuinigingen.”

Bibliotheken en de Nos: mooie samenwerking. Bericht in NRC van 24 november

Bibliotheken gaan samenwerken met NOS
De NOS en de bibliotheken gaan de komende jaren op verschillende terreinen
samenwerken. Komend jaar wordt een begin gemaakt met het bundelen van het nieuws van de NOS en de achtergrondinformatie van bibliotheken.
Dit hebben beide partijen gisteren bekendgemaakt bij de opening
van de Week voor de Mediawijsheid in het Instituut voor Beeld en Geluid
in Hilversum.
Het nieuwswijs maken van jongeren is één van de terreinen van samenwerking.
De afgelopen maanden liepen er twee pilots waarin mediacoaches
met leerlingen uit basis- en voortgezet onderwijs aan de slag ging
met het maken van nieuws. De mediacoaches worden hiervoor opgeleid
door de NOS. Bekeken wordt nu hoe dit project vanaf 2011 verder kan worden
uitgebreid.
Het project ‘digitale themadossiers’ is een tweede initiatief vanaf 2011. Hierin wordt NOS-nieuws in de vorm van audio, video en tekst gekoppeld aan
digitale achtergrondinformatie van bibliotheken

dinsdag 23 november 2010

Tablet met video gaat de kranten redden. Nu nog 'n bibliotheek app op de iPad

Uitgevers gaan kranten maken speciaal voor iPad; mediatycoon Murdoch komt met The Daily


NRC 23 november:

Kranten en tijdschriften lezen via de Ipad. Als het aan Rupert Murdoch en Nederlandse uitgevers ligt wordt dat de toekomst. Autoweek is er al opde Ipad, Viva volgt in december.

Door onze redacteur
JAN BENJAMIN
Rotterdam, 23 nov.
Gaat de iPad uitgevers van kranten en tijdschriften redden? De Amerikaans-Australische mediatycoon Rupert Murdoch denkt van wel.

De topman van mediaconcern News Corp kondigde gisteren een dagelijkse krant aan speciaal voor de iPad. Zijn „meest opwindende project” van dit moment, aldus Murdoch. In een interview op zijn eigen nieuwszender Fox Business maakte hij de naam van de ‘krant’ wereldkundig: The Daily. Honderd redacteuren werken op het hoofdkantoor van News Corp in New York op dit moment aan een multimediale ‘Harry Potter-krant’ – waarin op de plek van statische foto’s bewegend beeld staat – voor de tablet-pc. Vanaf begin volgend jaar moet The Daily het nieuws op een 21ste-eeuwse manier gaan brengen.

Murdoch is niet de enige uitgever die zijn kaarten heeft gezet op de iPad. Ook veel Nederlandse uitgevers hopen geld te verdienen met een uitgave op het apparaat van Apple. Volgens onderzoek van Het Oplage-Instituut (HOI), dat de oplagen van Nederlandse papieren media telt, ziet 60 procent van de uitgevers van dagbladen en publieks- en vaktijdschriften in Nederland grote commerciële kansen op de iPad. Van de kranten ziet zelfs 90 procent daar kansen.

Waarom zijn zij zo enthousiast? Met name voor Amerikaanse kranten zou de iPad twee problemen kunnen oplossen. Een conjunctureel probleem en een structureel probleem.

Ten eerste kunnen de iPad en andere zogenoemde tablet-pc’s zorgen voor een nieuwe stroom betalende lezers, abonnees of kopers van losse nummers via Apple’s iTunes Store. Betalen voor informatie op de mobiele telefoon zijn zij immers gewend. Dit in tegenstelling tot betalen voor nieuws op websites. Die lezersinkomsten zouden de gestaag dalende advertentie-inkomsten, waarop met name de dagbladen in de Verenigde Staten teren, kunnen compenseren.

Daarnaast speelt de iPad in op het veranderende leesgedrag van veel mensen. Die willen hun nieuws en achtergronden liever elektronisch consumeren dan van papier. Dat Murdochs uitgave The Daily gaat heten en daarmee suggereert dat de uitgave slechts één keer per dag wordt geactualiseerd, leverde in dat opzicht enige hoon op onder bloggers en mediadeskundigen.

News Corp benadrukt dat The Daily weliswaar kopij gaat gebruiken van andere publicaties van het concern, zoals tv-beelden van Fox Sports, maar dat vooral ‘unieke content’ zal worden geproduceerd. Dat is belangrijk, blijkt uit recent onderzoek van adviesbureau Deloitte. „Een tablet is geen stuk papier”, schrijven de onderzoekers van Deloitte in een studie over de iPad. „Om volledig gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden van het apparaat en tegemoet te komen aan de wensen van gebruikers zullen uitgevers moeten investeren in content, bijvoorbeeld video, en moeten zij het gebruiksgemak centraal stellen.”

Sanoma, de grootste uitgever van publiekstijdschriften in Nederland, lijkt dat te begrijpen. Sanoma’s uitgave Autoweek biedt zijn artikelen aan op de iPad, nog voordat hetzelfde onderwerp in de papieren Autoweek aan bod komt. „Elk nummer weer verrassen we de iPad-lezers met content die ze nog niet hebben gezien”, aldus hoofdredacteur Tonie Broekhuijsen. De eerste uitgave van Autoweek op de iPad werd in de eerste vier dagen na lancering al drieduizend keer gedownload. De tweede editie bevat meer video’s en interactief beeld. Sanoma lanceert begin december ook een applicatie voor Viva. Dat wordt het eerste vrouwenblad op de iPad.

Een apparaat als de iPad lijkt zeer geschikt om foto’s en video te integreren met tekst. Zijn tv-bedrijven daarom in het voordeel ten opzichte van meer op tekst georiënteerde media als dagbladen? Harm Taselaar, hoofdredacteur van RTL Nieuws, denkt van niet. „Dat hangt vooral af van de doelgroep. Jongeren bereik je vooral met beeld, maar het apparaat is ook zeer geschikt voor krantenlezers die graag willen overstappen naar de iPad.” RTL Nieuws lanceerde enkele weken geleden een betaalde nieuwsapplicatie (0,79 euro) voor de iPad.

Die app van RTL Nieuws is inmiddels 13.000 keer gedownload. Hoofdredacteur Taselaar is daar tevreden mee. Maar het valt nog te bezien of dat genoeg is om de iPad een lucratief platform voor Nederlandse mediabedrijven te laten zijn, stellen de onderzoekers van Deloitte. Pas in 2013 zullen er meer dan 1 miljoen iPads in omloop zijn. De Nederlandse iPad-gebruiker vormt echter wel een interessante commerciële doelgroep, aldus Deloitte. De early adopters zijn relatief jong, rijk en hoogopgeleid.

Wat Murdochs iPad-krant betreft verwachten sceptici dat The Daily – in ieder geval voorlopig – hetzelfde lot wacht als News Corps andere kranten, zoals The Times en News of The World. Die steunen op inkomsten van elders in het concern.

zondag 21 november 2010

Is er toekomst?

Afgelopen week werd ik regelmatig bevangen door gevoelens van somberheid over de toekomst van de bibliotheek. O.a. door de aangekondigde bezuinigingen waarover veel gediscussieerd wordt, de negatieve berichtgeving in de media("bibliotheek zinkend schip"), teruglopende bezoekersaantallen volgens het CBS enz.

Een aantal voorbeelden uit de dagelijkse bibliotheekpraktijk van de afgelopen week getuigt dat de klant nog steeds de bibliotheek als vraagbaak ziet en die mij de motivatie geven iedere keer weer met plezier naar mijn werk te gaan.
Enkele voorbeelden als het gaat om de maatschappelijke functie van de bibliotheek:
- verdrietige oma die me vertelt dat haar zoon en schoondochter gaan scheiden. Om haar vijfjarige kleinkind dreigt een strijd uit te breken. Oma stelt de vraag of we prentenboeken hebben over echtscheiding. Zodoende kan ze de ouders aansporen om d.m.v. boeken het jonge kind te doen begrijpen wat er aan de hand is. De volgende dag komt ze terug en zegt dat onze warme belangstelling haar zo goed hebben gedaan.
- Een vrouw van ongeveer 70 jaar komt vragen om landelijk een boektitel aan te vragen: haar man is aan het dementeren. Het betreffende boek vind ik via Zoek&Boek. Ook zij vertelt haar verdrietige verhaal en zoekt dit "ervaringsverhaal" om haar steun te kunnen geven
- klant komt vragen of we ook voorlezers nodig hebben voor ouderen. Ik breng haar in contact met de activiteitenbegeleidster van het nabij gelegen zorgcentrum een instelling waar al meer voorlezers vanuit de bibliotheek actief zijn.
-een jonge vrouw die vanuit haar mantelzorgpositie heeft gehoord dat we zogenaamde herinneringskoffers uitlenen. Mantelzorg en zorginstelling zijn heel enthousiast over dit mooie product voor (licht) dementerenden.
-oudere man met een minimum inkomen (hij zegt dit er expliciet bij) meldt me dat hij zo blij is met de bibliotheek: hij kan zo maar iedere dag de krant en allerlei tijdschriften lezen samen met anderen die in de leeszaal zitten en met wie hij af en toe ook een woordje wisselt, hetgeen hem goed doet. Hij vertelt dit ook altijd aan de mensen uit zijn zogenaamde "plusminus-groepje" dat je je in de bibliotheek zo welkom voelt.
- oudere mevrouw die graag leest met beginnende macula-degeneratie vertel ik over de leeshulpmiddelen en alle andere mogelijkheden die er zijn als je gezichtsvermogen beperkt wordt.


Culturele en educatieve functie:
-een docent neemt contact met ons op. Wil met CKV-klas en de handenarbeiddocent in de bibliotheek een expositie houden van werk dat gemaakt is door de leerlingen.De werken die geexposeerd worden in de bibliotheek zijn geinspireerd door Vincent van Gogh en de opening van het Vincentre De CKV-klas opent de expositie met een rap 2 december a.s.
-de voorzitter van de fotoclub van de KBO wil graag meedoen met de leden van deze club aan een expositie bij het thema dat Bibliotheek Dommeldal in het voorjaar de aandacht geeft: sport. Zo gaat het vaak: de instanties wetende weg naar de bibliotheek goed te vinden en zien ons als een betrouwbare samenwerkingspartner.
-de regio Midden-Brabant wil ook gebruik maken van onze regionale leesclubcollectie die Bibliotheek Dommeldal beheert. Onze regio telt al 65 leeskringen. Er zullen er wellicht nog ruim 40 bijkomen.

Nog enkele "digitale voorbeelden"
- de vwo-leerling die verbaasd is dat we in de bibliotheek kennis hebben van digitale bestanden waar het Middel-Nederlandse boek dat hij zoekt, en uitgeleend is, digitaal te lezen is.
-tandartsstudent komt een beetje wanhopig naar de bibliotheek: uitgever levert alsmaar niet het boek dat besteld is over infectiebronnen in de mond. Via Picarta is te zien dat boek in Nijmeegse universiteitsbibliotheek aanwezig is, maar alleen ter inzage. Via google books ontdekken we dat het full text digitaal te lezen is. Student met grote glimlach naar huis.
-2 basisschoolleerlingen die op het laatst boeken komen zoeken voor een project (met de hele school over hetzelfde ondewerp) Alles blijkt uitgeleend te zijn. Hen kan ik helpen met geschikte websites (schoolbieb e.d.) Kinderen verdrinken vaak in de informatiebulk op het internet.
- de jonge vrouw die verliefd is op een Australier en regelmatig naar Australie reist.Zij komt een eReader lenen om te kijken of het eventueel lezen van ebooks haar helpt de lange vliegreizen te overbruggen. Zij is blij dat de bibliotheek de kans biedt om te onderzoeken of eventuele aanschaf zinvol is.
-de buurman die een iPad heeft gekocht en mij zegt dat hij dat vergaren van eBooks tegenvalt en lastig is. Die ik een aantal eBooks "leen" die op mijn pc staan. En helaas moet vertellen dat onze ePortal (nog) niet het je-van-het-is. Helaas zijn op een iPad onze eBooks niet te lezen...
-de digitale bibliotheek en alles wat die te bieden heeft aan de klant heeft mijn speciale belangstelling. Die was er al maar is gevoed doordat onze werkgever alle personeelsleden deze zogenaamde 23-dingencursus heeft aangeboden.Ik heb er dankbaar gebruik van gemaakt en er heel veel van geleerd.
Dit stukje heb ik in een vloek en een zucht geschreven maar heb er mezelf weer een beetje moed mee ingesproken...

vrijdag 19 november 2010

Schiphol en de Nederlandse bibliotheken. Waar bibliotheken goed in zijn!

Airport Library 'Beste nieuwe airportvoorziening'
Veel internationale aandacht

Airport Library, een gezamenlijk en uniek initiatief van Amsterdam Airport Schiphol en de Nederlandse openbare bibliotheken, is verkozen tot beste nieuwe voorziening op een luchthaven in 2010. Dat schrijft het internationale tijdschrift Monocle in de Travel Top 50 die in het december/januari nummer gepubliceerd wordt.

Monocle is een kwaliteitsmagazine waaraan onder meer journalisten van The New York Times, The Independent en de BBC meewerken. De Travel Top 50 van Monocle kiest winnaars voor 50 categorieën. Deze variëren van beste luchthaven tot beste roomservice, van het beste nieuwe restaurant tot de klantvriendelijkste stewardessen.

Airport Library is verkozen tot beste nieuwe voorziening op een luchthaven. Airport Library is in de afgelopen maanden al veelvuldig in internationale media genoemd. Door deze prestigieuze verkiezing krijgt de bibliotheek op Schiphol nog meer aandacht, waardoor nog meer passagiers van deze unieke faciliteit gebruik zullen gaan maken.

Airport Library is de eerste bibliotheek gevestigd op een luchthaven. Passagiers kunnen hier boeken vinden in 29 talen, muziek luisteren, foto’s en filmpjes bekijken en filmpjes gratis downloaden. Alle media hebben betrekking op de Nederlandse cultuur. De collectie is onder regie van de Openbare Bibliotheken samengesteld met bijdragen van een groot aantal culturele instellingen in Nederland. Airport Library is gelegen achter de paspoortcontrole op de Holland Boulevard, de verbindingsgang tussen de E- en de F-Pier.

Schiphol
'We zijn enorm trots dat de Airport Library zo gewaardeerd wordt en verkozen is tot beste nieuwe voorziening op een luchthaven. We willen dat passagiers zich welkom voelen en dat zij hun verblijf prettig en op een aangename manier kunnen invullen, Airport Library is hier een uitstekend voorbeeld van,' aldus Otto Ambagtsheer, directeur business area Consumers.

Nieuwsbrief Wim Keizer: inhoud stemt tot nadenken

Klik op de titel en volg de discussie

woensdag 17 november 2010

eReaders in Nederland

Nederlanders kopen 350.000 ereaders en tablets

17 november 2010 11:53 - Door Erwin Boogert


Nederlandse consumenten hebben eind 2010 naar verwachting zo'n 350.000 platte computers om boeken mee te lezen en te surfen en mailen.

Dat is althans de verwachting van marktonderzoeker GfK voor 2010. Tegen het einde van dit jaar zijn er zo’n 100.000 ereaders verkocht, om digitale boeken mee te lezen. De andere 250.000 apparaten zijn tablet-achtige computers, waaronder Apples iPad.

Hierbij is ook rekening gehouden met mensen die het apparaat direct in de VS kochten.

GfK verwacht dat er dit jaar nog tussen de 5 en 10 modellen van tabletcomputers op de markt komen.

Hoe en waarvoor consumenten deze platte computers zonder toetsenbord gebruiken, staat niet vast. Toch probeert de marktonderzoeker daar zicht op te krijgen om vergelijking met andere vormen van internetgebruik te kunnen maken.

GfK spreekt in Nederland met verscheidene mobiele telecomaanbieders om hun verkeersstromen te mogen analyseren op applicatiegebruik. In de landen om ons heen gebeurt dat reeds. Het gaat daarbij enkel om mobiele apparaten die internetten via een SIM-kaart.

zaterdag 13 november 2010

eBooks en Nederlandse uitgevers: ingezonden stukje op ePubclub.nl.

Het e-boek in Nederland verdient beter dan de huidige situatie. De problemen hoef ik niet te herhalen. Die kun je terug lezen in de commentaren. Één van de oorzaken is dat de Nederlandse markt vrij klein is, dit rechtvaardigt (nog) geen kostbare investering bij de uitgevers. Het grote risico is dat buitenlandse ondernemers de Nederlandse markt gaan overnemen. Die paar Nederlandse e-boeken kunnen ze er wel bij hebben. Dit is uiteraard een ongewenste ontwikkeling voor de Nederlandse markt.

Stichting Limint (http://www.limint.nl) heeft de ‘Belangengroep voor het e-boek in Nederland’ opgericht. Deze belangengroep acteert vanuit het belang van de lezers en schrijvers, en probeert het e-boek in Nederland in de goede richting te sturen.

Door het creëren van massa, door te focussen op gezonde ontwikkelingen, moet het interessant worden voor uitgevers om hun rol in de e-boekenmarkt op te pakken.

Ben je geïnteresseerd in een gezonde e-boekenmarkt? Kijk dan eens op de website van Limint.

Lezing over de iPad door Jan de Waal in Bibliotheek Dommeldal, vestiging Nuenen

Op dinsdagavond 7 december a.s. om 20.00u komt Jan de Waal,digitaal coördinator van de BasisBibliotheek Maasland, projectleider iPad project Brabant, 10 jaar bezig met eBooks en 8 jaar met tabletpc's een lezing geven over de Ipad in vestiging Nuenen.

Iedere vestiging heeft vanuit het Brabantse Bibliotheek Netwerk een iPad gekregen om medewerkers kennis te laten maken met dit nieuwe apparaat en hen zo uit te dagen om applicaties uit te proberen ter verbetering van het inlichtingenwerk.

De lezing is bedoeld voor alle belangstellenden die een iPad hebben of die wellicht er een cadeau hebben gekregen of nog krijgen in de decembermaand.
Ook de medewerkers zijn uitgenodigd (op vrijwillige basis).

vrijdag 12 november 2010

Vreemd als je onverwacht een bericht over je dochter in de krant leest

NRC Handelsblad 12-11-2010, pagina 2
Advocaat heeft invloed op verloop politieverhoor

Door onze redactie wetenschap


Rotterdam, 12 nov. De aanwezigheid van een advocaat in een verhoorkamer verkleint de kans dat er druk wordt uitgeoefend op een verdachte. Dat staat in een onderzoek dat vandaag is aangeboden aan de Tweede Kamer. Uit het onderzoek blijkt verder dat verdachten vaker een beroep doen op hun zwijgrecht als ze voor het verhoor hun advocaat mogen raadplegen. Het onderzoek is gedaan door Lonneke Stevens, universitair docent criminologie en strafrecht aan de Vrije Universiteit, en Willem-Jan Verhoeven van de Erasmus Universiteit. In juli 2008 is, in de nasleep van de Schiedamse Parkmoord, het ‘experiment raadsman bij politieverhoor’ opgezet. De gedachte was dat een advocaat bij het verhoor het afleggen van valse bekentenissen zou kunnen voorkomen.

donderdag 11 november 2010

NRC bericht: nieuwe iPhone applicatie, UAR, stadsarchieff op zak. Ontwikkelingen gaan hard

App maakt van de iPhone een wichelroede van de stad
Een nooit uitgevoerd ontwerp van het Rijksmuseum uit 1875

Door onze redacteur
TRACY METZ
Amsterdam, 11 nov.
Amsterdam, 11 nov. - In de drukte op het Amsterdamse Damrak moeten de andere voetgangers voor Ferry Piekart uitwijken. Al zijn aandacht is gericht op het schermpje van de iPhone die hij op ooghoogte en armslengte voor zich uit houdt. Piekart, curator bij het Nederlands Architectuurinstituut, demonstreert de nieuwe architectuur-app, Urban Augmented Reality (UAR) geheten, en hij gaat er helemaal in op. „Iedereen kent dit gebouw van de Bijenkorf op de Dam”, zegt hij. „Wij kijken ernaar en tegelijkertijd zie je eroverheen geprojecteerd een 3D-model van de Beurs van Zocher die hier anderhalve eeuw geleden stond.”

Vandaag lanceert het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) samen met Architectuurcentrum Amsterdam ARCAM de Amsterdamse editie van deze gratis architectuur applicatie: Urban Augmented Reality, UAR. Die is al beschikbaar voor Rotterdam, met materiaal van het Rotterdamse Gemeentearchief en van het eigen archief van het NAi. Begin volgend jaar komen Den Haag en Utrecht erbij; Almere en Den Bosch hebben zich al gemeld.

Urban Augmented Reality maakt van je iPhone of je Android-toestel een wichelroede van de hedendaagse stad: het onzichtbare wordt blootgelegd. Dankzij GPS – satellieten die jouw positie bepalen – en het kompas kan de iPhone ‘zien’ waar je bent. De technologie van ‘augmented reality’ – zeg maar verhoogde werkelijkheid – legt extra lagen informatie over die plek daar overheen. Hier op de Dam moet je heel nauwkeurig je toestel richten: de dichtheid aan gebouwen met een verhaal is zo groot, dat je met een minieme beweging al van Krasnapolsky bent verschoven naar de Industriële Club of het Paleis.

Met deze app heb je een mobiel archief op zak met teksten, tekeningen, foto’s, plattegronden, archiefmateriaal en films over de stad. Die laten de stad niet alleen zien zoals die was, maar ook zoals die had kunnen zijn: van het Rijksmuseum bijvoorbeeld is een ontwerp te zien dat nooit is gerealiseerd. UAR toont ook nog de stad zoals die nog gaat worden: in een van de 3D animaties van het bedrijf DPI Animation House lijk je midden in het nieuwe gebouw Eye van het Amsterdams Filmmuseum, terwijl het op dit moment nog wordt gebouwd.

Het NAi heeft vanuit zijn eigen publieke middelen én sponsorgeld 3,2 ton geïnvesteerd in de ontwikkeling van de UAR app. Daarvoor is een exclusief contract gesloten met het Nederlandse bedrijf Layar, dat deze technologie heeft ontwikkeld. Die wordt overigens standaard meegeleverd in de nieuwste telefoons. Ook gamesbouwer Triangle Studios en interface-ontwerper N10 Communicatie hebben eraan meegewerkt.

De inhoud – bij de lancering bevat de app vandaag 400 ‘points of interest’ – komt nu van museale en gemeentelijke archieven en lokale architectuurcentra zoals ARCAM. Ook architectenbureau’s en projectontwikkelaars zullen hun animaties en artist’s impressions maken van hun ontwerpen. De voornaamste bron op dit moment is het materiaal dat opgeslagen ligt in de achttien strekkende kilometer van het eigen NAi-archief, dat naar de mening van directeur Ole Bouman veel vaker moet worden bekeken. „Anders dan een kunstmuseum kan een architectuurmuseum alleen foto’s of voorstudies van de echte gebouwen op straat laten zien”, zegt hij, „want die staan buiten op straat. Op deze manier kun je ter plekke als je voor een gebouw staat, die archieven er meteen bij halen. En niet één maar een aantal tegelijk – eindelijk! Deze virtuele samenwerking tussen de archieven en erfgoedinstanties is mogelijk door het samenbrengen van deze technologie en de museale ontwikkeling. Als nationaal architectuurmuseum voor de architectuur kunnen wij hiermee ons bereik enorm vergroten.” Met datzelfde doel brengt het NAi begin volgend jaar samen met TNT Post vijf postzegels uit van vijf visionaire architectuurprojecten erop. Door met je telefoon een code op de zegel te lezen krijg je een filmpje te zien.

„De volgende stap voor UAR is dat de gebruiker zelf ook mee kan doen”, zegt Bouman. „Je kunt dan zelf foto’s toevoegen van je huis en je straat. Het onderscheid tussen het materiaal van archieven en van particulieren zal altijd worden aangegeven, maar op deze manier dragen de bewoners zelf bij aan het verhaal van de stad. Deze ‘augmented reality’ is een virtuele abstractie, maar die kan wel de betrokkenheid van mensen bij hun omgeving vergroten. Ik zie het als een versterking van het publieke domeinen de openbare ruimte.”

Een onvergetelijk bouwproject in Amsterdam is de Noord-Zuidlijn – zit die ook in de nieuwe app? „We zijn er nog meer bezig”, zegt Ferry Piekart, „maar het is zo’n lang ding dat de app er al gauw op vast loopt. Wel gaan we een paar stations eraan toevoegen. Er is trouwens nog niets onder de grond erin opgenomen. Dat is een hele wereld op zichzelf.”

woensdag 10 november 2010

Bericht in NRC van Marc Hijink: het nieuwe gamen? Zag het ook al op tv

Strijd om gamers in huiskamer
Technologie Microsoft met gezinspellen op jacht naar Nintendo Wii-klanten
Marc Hijink

Microsoft introduceert een vinding waarmee je de spelcomputer met handgebaren bedient . Kinect moet de Xbox zo populair maken als de Nintendo Wii.
Waarschuwing vooraf: doe de gordijnen dicht voor het aansluiten van de Microsoft Kinect. Voorbijgangers zien hoe je met twee handen een denkbeeldig stuur vasthoudt om te racen. Of over de grond rolt om een virtuele tijger trucjes te leren.

Kinect, vanaf morgen in de Nederlandse winkels, is een kastje dat lichaamsbewegingen rechtstreeks vertaalt in bewegingen in een Xbox-spel. De basis is infraroodtechniek van het Israëlische leger, dat probeerde met slimme camera's en sensoren er achter te komen of er personen in verdachte huizen zitten. Microsoft kocht de technologie en hoopt nu met Kinect net zo'n succes te worden als de Nintendo Wii.

De Wii was de eerste spelconsole die lichaamsbewegingen op een natuurlijke manier vertaalde in het spel. Menig verjaardagsfeestje is gered door de Wii uit de kast te trekken en het is nog steeds de best verkopende spelcomputer voor de huiskamer. Al wordt de afstand met concurrenten Sony en Microsoft wel kleiner. Zeker nu die bedrijven naar het grote publiek lonken met meer toegankelijke bediening en eenvoudiger spelletjes.

Sony bracht al een Wii-achtige afstandsbediening uit, de PlayStation Move. Maar Kinect (150 euro), Microsofts antwoord op de Wii gaat verder: daarbij hoeft er helemaal geen controller meer aangeraakt te worden.

Microsoft denkt dit jaar met de feestdagen zo'n 5 miljoen Kinect-sets te verkopen. In de VS draait een intensieve marketingscampagne van een half miljard dollar, waar onder meer talkshowprogramma's van Oprah en Ellen Degeneres voor ingezet werden. Want niet de ervaren gamer maar het speelse gezin staat centraal.

De softwaremaker probeert al langer voet aan de grond te krijgen in de huiskamer met tv-achtige Windows-pc's. Dat sloeg nooit echt aan. De Xbox (tot nu toe 45 miljoen verkochte exemplaren) blijkt wel succesvol, zeker als het apparaat dankzij de Kinect een stuk eenvoudiger te bedienen is. Het gemiddelde Oprah-publiek heeft geen zin en geen tijd om de 14 knoppen op de Xbox controller uit het hoofd te leren voordat ze een spelletje kunnen spelen.

De uitbreiding voor de Xbox verschijnt op het moment dat het Amerikaanse softwarebedrijf ingrijpende maatregelen in de bedrijfstop treft. Robby Bach, verantwoordelijk voor de Xbox-tak is dit jaar vertrokken.

Ook Ray Ozzie, de man die was binnengehaald om na Bill Gates weer nieuwe ideeën in Microsoft te pompen, is afgelopen maand opgestapt. Op zijn blog schrijft Ozzie nu dat concurrenten ons [Microsoft] overtreffen in het bieden van een mobiele ervaring, de probleemloze integratie van hardware, software en diensten, sociale netwerken en sociale interactie via internet. Met andere woorden: Microsoft is goed in de zakelijke markt, maar mist wat een consument anno 2010 bezig houdt.

De online divisie van Microsoft (met zoekmachine Bing) is verlieslijdend. En de Entertainment & devices-divisie waar de Xbox onder valt haalde dit kwartaal maar 11 procent van de totale omzet. De softwaremaker moet het hebben van zakelijke producten, zoals de nieuwe versie van Microsoft Office 2010. Zelfs de goede verkoopcijfers van Windows 7 (240 miljoen licenties) zijn met name te danken aan een opleving in de zakelijke markt: bedrijven die nu nieuwe computers voor hun werknemers kopen. De vorige Windows versie, Vista, is in het bedrijfsleven nooit een succes geweest.

Op de mobiele telefoon, waar concurrenten Apple en Google succes oogsten, begint Microsoft weer achteraan in de rij. Vorige maand kwam Windows Phone 7 uit, een besturingssysteem voor smartphones. Ondertussen brengen Google en Apple nieuwe tv-producten naar de huiskamer.

Aandeelhouders verbazen zich over de koers van Microsoft, die amper verandert, terwijl Google en met name Apple snel groeien. De vraag is hoelang topman Steve Ballmer nog kan aanblijven. Hij verkocht vorige week wel 12 procent van zijn aandelenpakket, goed voor een uitbetaling van 1,3 miljard dollar (930 miljoen euro). Volgens een verklaring was dit om belastingtechnische reden. Ballmer zegt nog steeds alle vertrouwen in Microsoft te hebben, maar hebben beleggers nog vertrouwen in Ballmer?

Met succes voor Kinect, Windows Phone 7 en Bing.com zou Microsoft weer een hip consumentenmerk kunnen worden.

Kinect is in ieder geval innovatief. Het zou de elektronische wereld om ons heen kunnen veranderen, zoals de pc veranderde toen de muis z'n intrede deed. Futurologen verwachten dat we straks ons hele huishouden met handbewegingen en spraakcommando's kunnen besturen. Daarvoor moet wel eerst een nieuwe bewegingstaal geleerd worden. Om te 'klikken' op een knop houd je je hand een tijdje stil in de lucht. Om in de Xbox door een reeks foto's of video's te bladeren moet je met je hand een veegbeweging maken. De sensor is gevoelig genoeg om ook een klein veegje te herkennen terwijl je languit op de bank ligt: bewegen is leuk maar het mag niet te veel moeite kosten.

maandag 8 november 2010

Kleuren eReader op komst. Bericht van ereaders.nl

Martijn Joosse
08-11-10

De Chinese ereaderfabrikant Hanvon zal in maart 2011 een ereader lanceren die gebruik maakt van een kleurenscherm van E Ink. Daarmee is Hanvon de eerste die een dergelijk kleurenscherm op de markt brengt. De zwart-witschermen van E Ink worden op dit moment in het grootste deel van de verkrijgbare ereaders gebruikt.

Het kleurenscherm wordt gemaakt door voor het standaard zwart-witscherm een kleurenfilter te plaatsen. Hierdoor verschilt het batterijgebruik nauwelijks van dat van nu verkrijgbare ereaders. Hoewel de helderheid van het scherm door de extra laag iets minder wordt, is het scherm in tegenstelling tot LCD-schermen in zonlicht goed leesbaar. De kleuren in het scherm zijn te vergelijken met kleuren in een gedrukte krant. Het is met de huidige techniek nog niet mogelijk de kleuren zo scherp en helder te krijgen als in LCD-schermen.

Hanvon brengt de ereader in maart 2011 voor ongeveer 440 dollar eerst in China op de markt. Daarna zal het apparaat mogelijk ook in andere delen van de wereld te koop zijn. De kleurenereader krijgt een 9,7-inch scherm en heeft onder meer wifi- en 3G-verbinding.

De verwachting is dat ook andere grote ereaderfabrikanten een kleurenscherm in hun producten zullen verwerken. Of dat een eInkscherm zal zijn of een concurrerende techniek is nog onduidelijk. Sony en Amazon hebben eerder al laten weten te kijken naar dergelijke mogelijkheden maar er pas mee te willen komen wanneer de techniek er klaar voor is.

woensdag 3 november 2010

"Vincent van Gogh - de brieven" Lezing door Hans Luijten

Eind 2009 verscheen een zesdelige unieke uitgave van de brieven van Vincent van Gogh,bezorgd door Leo Jansen, Hans Luijten, Nienke Bakker.

In het voorjaar van 2010 is voor de 2e keer met een aantal collegabibliotheken en het Regionaal Historisch Centrum een thema bepaald: Brabant Beeldkrachtig. Het eerste beeld dat in me opkwam voor een activivteit in de Nuenense vestigingvan bibliotheek dommeldal was Van Gogh en daarna legde ik de link naar hierboven genoemde uitgave "Vincent van Gogh - de brieven" waarover de media in superlatieven spraken.
Na contact met het Van Gogh Museum werd toegezegd dat Hans Luijten een lezing wilde komen verzorgen.
Gisteren, 2 november, vond die plaats.
Wat zijn we achteraf blij met deze enthousiaste en professionele spreker. Omdat Nuenen veel Van Gogh-liefhebbers heeft was er ook een groot publiek op de lezing afgekomen. Dit hing aan zijn lippen.Naar iemand die goed verhalen kan vertellen wordt goed geluisterd en dat was ook bij Hans Luijten het geval. Hij heeft iedereen geinspireerd.
Hij vertelde ook over de digitale versie van de brieven. Een prachtige website waar veel op te ontdekken valt. Sinds deze in de lucht is wordt die dagelijks ca. 200.000 keer per dag bezocht. Kijk maar eens hoe goed die in elkaar zit (tekst is ook in het Nederland) en hoeveel er te ontdekken valt (lijkt een beetje op de aquabrowser van de bibliotheken):

Onlangs is Nuenen omgedoopt tot Van Gogh Village. Aanleiding was de opening in juli 2010 van het zogenaamde Vncentre. In het Vincentre kan de bezoeker ontdekken hoe Vincent van Gogh leefde en schilderde gedurende zijn 2 Nuenense jaren. Met gebruikmaking van moderne middelen waan je je in dit centrum in die tijd.maandag 1 november 2010

Filmpje Senioren in beweging. Themadag en deelname bibliotheek

Senioren in beweging was het thema van deze zondag.
Ook de bibliotheek deed mee: demonstratie van de wii.
Collega Emy en ik, die de ouderen als doelgroep in ons takenpakket hebben waren erbij.
Aanvankelijk wilde ik niet het filmpje op mijn weblog plaatsen met daarin 2 bewegende oudere bibliotheekmedewerkers. Noem het ijdelheid. Echter om te laten zien dat de bibliotheek bij de tijd blijft met bewegen voor ouderen via de wii, heb ik mijn schroom laten varen.
We kregen vooral belangstelling van de "jongere"ouderen. Een groot deel van (de vooral oudere mannen) bleef biljarten en de oudere vrouwen hadden belangstelling voor balspelletjes en de meer traditionele bewegingsleer.
Degenen die zich lieten verleiden om een spelletje te spelen op de wii waren snel enthousiast.

p.s.: je moet wel geduld hebben om de wii in beeld te krijgen...

thumbnail

Blogarchief