vrijdag 25 juni 2010

Naast de boeken uit de DBNL nu ook 8,5 tijdschriftpagina's

Bij het inlichtingenwerk help ik sommigen al regelmatig met het verwijzen naar de gedigitaliseerde boeken waar geen auteursrechten meer op rusten. De komende tijd worden nu dus ook in deze databank 1000 tijdschriften gedigitaliseerd.

Voor alle informatie lees het artikel:

Meer dan zestig bestaande literaire, culturele en wetenschappelijke tijdschriften gaan samen met de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) hun oude jaargangen digitaliseren. Literaire tijdschriften als Tirade, Hollands Maandblad en De Revisor doen mee, naast algemeen culturele tijdschriften als De Gids, DW B en Ons Erfdeel, en wetenschappelijke tijdschriften als TNTL en Spiegel der Letteren. Het digitaliseringsproject maakt onderdeel uit van een nog omvangrijker project waarin uiteindelijk ten minste duizend oudere tijdschrifttitels digitaal worden gemaakt. Het gaat om een van de grootste literaire digitaliseringsoperaties in Nederland en Vlaanderen. Het deel met de lopende tijdschriften omvat bijna anderhalf miljoen pagina’s en wordt binnen drie jaar voltooid.

Volgens DBNL voorzien de digitale tijdschriften in een behoefte. De verschillende jaargangen die nu al op de DBNL-site beschikbaar zijn, worden veelal honderden en niet zelden duizenden keren per maand geraadpleegd. Met als gevolg dat vergeten gedichten, verhalen, essays en artikelen weer gevonden worden en een tweede leven beginnen. "Niemand overziet nu al welke schatten binnenkort digitaal gedolven kunnen worden, maar dat de opbrengst van culturele digitaliseringsprojecten als deze groot is, staat vast. Nog belangrijker is dat tijdschriften ontdekt worden door nieuwe lezers en daardoor aan vitaliteit winnen", aldus DBNL.

Enkele cijfers
* daarnaast worden of zijn ruim 900 oudere tijdschriften gedigitaliseerd: 7.000.000 pagina's
* aantal auteurs dat heeft bijgedragen: ten minste 50.000
* gemiddelde vertraging voor online brengen oude jaargangen: twee à drie jaar
* het oudste periodiek dat deelneemt is: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (verschijnend sinds 1766)
* meest omvangrijke deelnemende tijdschrift: De Gids, verschijnend sinds 1837, met een totale omvang van 300.000 pagina's
* jongste tijdschriften die deelnemen zijn ZL (verschijnend sinds 2001), Awater (2002) en Het Liegend Konijn (2003)

Verschillende tijdschriften zullen hun recente jaargangen zonder enige vertraging online willen brengen, zoals Lava, Gierik, Brakke Hond, De Zeventiende Eeuw, Tiecelijn en Queeste. Andere tijdschriften kiezen voor een vertraging van vijf jaar, zoals Tirade, Kort Verhaal en Vonk. Veruit de meeste tijdschriften zitten daar tussenin met een vertraging van twee à drie jaar.

Eenvijfde van de deelnemende tijdschriften heeft laten weten graag te willen experimenteren met e-books en printing on demand. Daartegenover is het opvallend dat niet één van de deelnemende tijdschriften serieus overweegt om de papieren uitgave geheel te stoppen. Wel zal ongeveer een derde van de tijdschriften ertoe overgaan om een deel van de actuele inhoud alleen op internet raadpleegbaar te maken.

In het DBNL-project wordt het auteursrechtenprobleem in een gecoördineerde actie collectief aangepakt. DBNL vraagt bij iedere auteur in één keer toestemming namens alle tijdschriften.

Eén gezamenlijke informatie-infrastuctuur: artikel Bibliotheekblad

Blogarchief