donderdag 2 september 2010

Ledenaantal bibliotheken groeit: persbericht

Een integraal overgenomen persbericht van de VOB:


PERSBERICHT

Den Haag, 2 september 2010


Ruim 100.000 nieuwe leden voor bibliotheken

Kinderen én volwassenen vaker lid van de bieb

Bibliotheken hebben vorig jaar ruim 100.000 nieuwe leden mogen verwelkomen. Een flinke groei nadat jarenlang de ledentallen afnamen.

De helft van de bibliotheekleden bestaat uit kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Het aantal van deze jeugdleden is vorig jaar met bijna 2,5 procent gestegen. Bij de volwassenen was de stijging nog groter met 2,8 procent. In totaal waren in 2009 ruim vier miljoen Nederlanders lid van een openbare bibliotheek (4.073.813) tegenover 3.969.000 het jaar daarvoor. Bezoekerstellingen laten bovendien zien dat naast de vier miljoen leden nog twee miljoen anderen de bibliotheek bezoeken. De bibliotheek wordt steeds meer een openbare ‘browseplek’ voor cultuur en informatie.

‘Een duidelijk teken’ noemt directeur Ap de Vries van de Vereniging van Openbare Bibliotheken de stijging van de ledentallen: ‘Zeker in een tijd dat veel gemeenten fikse bezuinigingen op hun bibliotheken hebben gepland is dit geen ontwikkeling om over het hoofd te zien. Blijkbaar is er veel behoefte aan de diensten die de bibliotheek te bieden heeft.’

Het uitlenen van spannende boeken, romans en jeugdboeken is nog steeds de core business van bibliotheken. Toch daalde het aantal uitgeleende boeken (inclusief studieboeken) met 7,5 procent. Voor het lidmaatschap spelen dan ook andere motieven mee. Bibliotheken hebben via klantonderzoek steeds beter in het vizier hoe ze mensen in hun omgeving het beste kunnen bereiken en bedienen. Nieuwe inrichtings- en presentatieconcepten maken bijvoorbeeld dat mensen zich graag met de bibliotheek verbinden. Zo had bibliotheek Almere, die vorig jaar een nieuwe centrale vestiging opende, te maken met een ledengroei van bijna 8,5 procent.

Blogarchief