donderdag 30 december 2010

Regels voor spatiegebruik en nog veel meer. Mijn zus, onderwijzeres, attendeerde haar siblings erop ...

Regels
Een samenstelling is een woord dat is opgebouwd uit twee of meer woorden die ieder zelfstandig kunnen voorkomen. Denk aan woorden als tuinbroek (tuin+broek) en badslippers (bad+slippers). Samenstellingen worden in het Nederlands altijd aan elkaar geschreven, om zo aan te geven dat de woorden van de samenstelling bij elkaar horen. Eventueel kan een koppelteken worden gebruikt om de opbouw van de samenstelling duidelijker te maken, maar het gebruik van een spatie in het samengestelde woord is altijd fout.

Maar wat als het woord te lang wordt?
Waarom zou je 'theepot' aan elkaar schrijven en 'hagelslagverpakking' niet? Het maakt niet uit uit hoeveel delen het woord is samengesteld. Ook samenstellingen die bestaan uit drie of meer delen worden aan elkaar geschreven. Het is dus 'waterkrachtcentrale', 'vijfsterrenhotel', 'derdewereldland' en 'langetermijnplanning'. Hoewel het vaak helemaal niet nodig is, geldt ook hier dat het eventueel is toegestaan om de structuur van de samenstelling met een koppelteken te verduidelijken. Maar nooit met een spatie! Wees dus niet bang om lange woorden te schrijven; het is 'langetermijnplanning' (of eventueel 'langetermijn-planning') en dus niet 'langetermijn planning' of 'lange termijnplanning'.

Zijn er uitzonderingen waarbij het gebruik van een spatie wel correct is?
Bij een samenstelling met een eigennaam - zoals 'Marco Borsato', 'Tweede Kamer' of 'Albert Heijn' - wordt die naam als eenheid opgevat, en daarvan wordt de spelling in een samenstelling niet veranderd. Eventuele spaties blijven daarbij dus gehandhaafd, en dat is dan ook meteen de enige uitzondering. In principe worden de eigennaam en de rest van de samenstelling aaneengeschreven. Het is vaak duidelijker om tussen de eigennaam en de rest van de samenstelling een koppelteken te plaatsen, om aan te geven waar de eigennaam ophoudt. Zo wordt het dus 'Marco Borsato-fanclub', 'Tweede Kamer-lid' en 'Albert Heijn-filiaal'.

Zijn er verder nog voorbeelden waarin het gebruik van een spatie juist is?
Nee, samenstellingen worden verder altijd aan elkaar geschreven. Het is echter niet gezegd dat een combinatie zoals 'lange afstandsloper' altijd fout is. Als niet de afstand lang is maar de loper zelf, dan is 'lange' een bijvoeglijk naamwoord bij 'afstandsloper' en wordt het dus als twee woorden geschreven. Maar dat is wat anders dan een 'langeafstandsloper'! Dit onderscheid is overigens precies de reden dat een samenstelling helemaal aan elkaar geschreven moet worden, zonder spaties.

Oké, geen spaties dus. Maar wat met het koppelteken?
Je mag het koppelteken dus eventueel gebruiken als je denkt dat dat de leesbaarheid van het woord ten goede komt. Maar er zijn ook nog een paar gevallen waarin je verplicht bent een koppelteken te gebruiken.
Bijvoorbeeld bij samenstellingen met een afkorting (cd-doosje), een symbool (@-teken) of een cijfer (60-jarige).
Of in gevallen van 'klinkerbotsing' waarbij in de samenstelling twee klinkers achter elkaar komen te staan die als één klank gelezen kunnen worden. Om te voorkomen dat de 'o' en de 'e' als 'oe' worden gelezen, schrijf je 'macro-economie' met een streepje. Iets dergelijks geldt ook bij 'milieu-inspecteur'.

Samengevat
Er zijn best wat situaties waarbij je in lange samengestelde woorden een koppelteken mag of moet gebruiken. Maar gebruik in samengestelde woorden dus nooit een spatie!

Bron:
http://www.spatiegebruik.nl/index.php

Deze links verwijzen naar drukbezochte websites. Nu al bijna 60.000 bezoekers.

En op deze website kun je je basiskennis weer ophalen

Nog een voor verveelmomenten maar het werkt wel

woensdag 29 december 2010

Ouderen en social media in de VS. Bericht van Matthijs van den Broek

Social media gebruik ouderen (55 - 64) rijst de pan uit in VS


Matthijs van den Broek (Marketingfacts.nl)
@mgvandenbroek

Social media marketing,

Het gebruik van social networks onder alle Amerikaanse volwassenen liet in de periode van 2008 tot 2010 al een enorme stijging zien (van 35 naar 61 procent). In de leeftijdscategorie van 55 - 64 (deze groep wordt door de onderzoekers bij PEW (via MC) ‘older boomers’ genoemd) is de stijging in gebruik de afgelopen twee jaar nog veel sterker: van 9 procent naar 43 procent. Ook de stijging bij de ‘younger boomers’ (45 - 55) is sterk (van 20 procent naar 50 procent).
Hieronder het plaatje met alle leeftijdsgroepen en het gebruik (klik er op, dan is het te lezen (Antonia):De groeipercentages in de besproken leeftijdsgroepen zijn indrukwekkend en laten een interessante trend zien. Ook heel belangrijk en voer voor marketeers: de relatieve groei die je ziet bij de ‘GI generation’ van boven de 74 jaar. Amerikaanse opa’s en oma’s gaan ook online. Steeds meer.

donderdag 23 december 2010

Laatste nieuws over eBooks en bibliotheken en thuisgebruik digitale content. met o.a. aanbod pilot auteursrechtelijk beschermd aanbod

VOB, SIOB en Bibliotheek.nl hebben gezamenlijk een stuurgroep ingesteld voor met als doel het verwerven van een strategische positie voor openbare bibliotheken in de markt voor eBooks waardoor de gebruiksmogelijkheden voor bibliotheekleden en de sterke maatschappelijke positie van de bibliotheken nu en in de toekomst gewaarborgd blijven.

Project ELMO
Vanuit de Stuurgroep eBooks is het project ELMO (E-books Library Made Operational) gestart om vorm te geven aan de realisatie van de eBook propositie.

TNO-rapport
In april 2010 is het rapport eBooks in de bibliotheek verschenen. Het onderzoek werd verricht door TNO, in opdracht van Stichting Bibliotheek.nl.

Rechtenvrij aanbod eind 2010 beschikbaar

De stuurgroep maakt onderscheid tussen het realiseren van een rechtenvrij en een auteursrechtelijk beschermd aanbod. Het rechtenvrije aanbod komt aan het einde van dit jaar beschikbaar. Begin 2011 gaat een pilot van start voor het auteursrechtelijk beschermde aanbod. Meer in de update van september 2010 van de stuurgroep.

Nog geen thuisgebruik in 2011
Het realiseren van het gewenste thuisgebruik blijft een lastig punt. De problemen concentreren zich op de volgende vier punten: 1. benodigde technische infrastructuur; 2. beschikbare rechten; 3. bestaande doorlevering aan het onderwijs; 4. de prijs die de rechthebbenden hiervoor in rekening willen brengen. Als gevolg hiervan constateert de Inkoopcommissie dat in 2011 helaas nog geen thuisgebruik zal plaatsvinden.

Thuisgebruik literaire content
De Inkoopcommissie krijgt de laatste tijd veel vragen van bibliotheken naar aanleiding van de aankondiging van NBD/ Biblion met individuele bibliotheken afspraken te willen maken over het thuisgebruik van de literaire bestanden. De commissie raadt bibliotheken af om hierop in te gaan, in een mail die op 20 juli aan de bibliotheekdirecties is verstuurd.Laatst gewijzigd op: 10 november 2010Stuur pagina door!Print deze pagina

woensdag 22 december 2010

De VOB heeft besloten:

21 december 2010


Basispakket digitale content 2011
Omslaggeld gaat omlaag

De algemene ledenvergadering van de VOB heeft op 9 december in Maastricht het bedrag van de omslag voor het basispakket digitale content voor het jaar 2011 vastgesteld op € 0,20 per inwoner van het werkgebied. In 2010 was dat € 0,22.

Bekijk de presentatie (pdf) die na afloop van de ledenvergadering is uitgereikt.

Veranderingen in het basispakket t.o.v. 2010 (per leverancier)

NBD/ Biblion

Uit het basispakket:

•Fictierom
•Actuele Documentatiebank Jeugd
•Gezondheidsloket Plus

Nieuw in het basispakket:

•Actuele Documentatiebank
•Digitale Grote Almanak

LexisNexis
De Tijdschriftenbank gaat uit het basispakket. Deze zal dus ook niet meer worden doorgeleverd aan scholen.

De Krantenbank blijft wel in het basispakket, maar zal met ingang van juli 2011 niet meer worden doorgeleverd door bibliotheken aan de scholen. LexisNexis zal de Krantenbank in het vervolg rechtstreeks aan de scholen aanbieden.


Virtumedia

Keesings Historisch Archief gaat uit het pakket. Het thuisgebruik en de doorlevering naar scholen zal daarmee ook per 1 januari 2011 komen te vervallen.


MuziekWeb/CDR

Deze dienst gaat van het aanvullend pakket naar het basispakket. Het betreft het hosten van MuziekWebpagina’s in alle lokale/ provinciale Aquabrowsers. Leden zien hierbij de aanvraagknop voor het digitaal lenen van muziek. De belangrijkste wijziging houdt in dat bibliotheken voor deze dienst vanaf 2011 niet meer individueel betalen. Het is in feite landelijk afgekocht.


Uitgeverij Unieboek/ Het Spectrum

Nieuw in het basispakket is de encyclopedie WinklerPrins Online, de versies Jeugd, Studie en Groot. Deze wordt niet opgenomen in de Aquabrowser, maar zal via een linkje toegankelijk zijn binnen de muren van de bibliotheek.

Bibliotheken moeten er dus zelf voor zorgen dat toegang wordt geboden tot de WinklerPrins Online in de publiekstoegang die de bibliotheken daarvoor gebruiken. Nadere berichtgeving hierover volgt.

Overzicht basispakket digitale content per 1 januari 2011 (pdf)


Onderzoek MetrixLab

In opdracht van de Inkoopcommissie heeft MetrixLab onderzoek gedaan onder eindgebruikers en bibliotheekmedewerkers naar de relevantie en kwaliteit van de digitale bestanden uit het basispakket 2010. De uitkomst van dit onderzoek diende mede als uitgangspunt voor de onderhandelingen van de Inkoopcommissie met de leveranciers. Bekijk het Onderzoeksrapport (pdf)Meer informatie

Voor meer informatie over het basispakket digitale content, zie de achtergrondpagina Digitale content.

mobiele apps spelen gegeven door naar adverteerder. NRC 21 december

zondag 19 december 2010

Nog nooit gezien beeld: vanuit het slaapkamerraam zie ik 7 mannen (:-)) hun straatje schoonvegen. Willen glijbaan zoals de afgelopen dagen voorkomen. Ook ouders met kinderen op de slee komen voorbij. Er vindt social meeting plaats.

Verschillende bronnen melden dat de politiek de bibliotheken wil ontzien bij de bezuinigingen. Hopen dat het lukt.

Uit de nieuwsbrief van Wim Keizer:


“Bibliotheken ontzien”

De Voortouwcommissie van OCW in de Tweede Kamer heeft zich 13 december van 11.00 tot 17.00 uur bezig gehouden met de cultuur-begroting van OCW. Het voornemen bibliotheken zo veel mogelijk te ontzien, werd positief gewaardeerd. SP-Kamerlid Jasper van Dijk diende een motie in om invloed aan te wenden dit ook te laten gelden voor de andere overheden. Stemming over de moties (er werden op andere cultuuronderdelen ook moties ingediend) vindt donderdag 16 december plaats.

Op de VOB-site:
Tweede Kamer voor ontzien bibliotheken SP-motie: overleg Rijk en VNG gewenst

Bibliotheken moeten zoveel mogelijk worden ontzien bij de bezuinigingen door gemeenten en provincies. Dat voorstel van SP-Kamerlid Jasper van Dijk is donderdag 16 december aangenomen door de Tweede Kamer. ‘Bibliotheken zijn de toegangspoort tot informatie en literatuur voor jong en oud en rijk en arm. Daar moeten we zuinig op zijn’, aldus Van Dijk.
De motie van Van Dijk roept de regering op om met de VNG in overleg te gaan met als inzet dat bibliotheken zoveel mogelijk worden gespaard. ‘De regering stelt in het regeerakkoord dat bibliotheken belangrijk zijn, maar dat is een lege huls zolang het vooral een lokale kwestie is. Vandaar dat ik heb voorgesteld om de daad bij het woord te voegen’, stelt Van Dijk.


Motie

De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het voortbestaan van bibliotheken zwaar onder druk staat vanwege bezuinigingen door lokale overheden; constaterende, dat de regering bibliotheken zoveel mogelijk wil ontzien bij de bezuinigingen op cultuur; verzoekt de regering in overleg te gaan met de VNG met als inzet dat bibliotheken zoveel mogelijk worden ontzien bij de bezuinigingen,en gaat over tot de orde van de dag.
Jasper van Dijk

zaterdag 18 december 2010

Weekafsluiting: afgelopen week de 1e prijs geincasseerd (lekkere lunch) van de dialogo-wedstrijd van de Brabantse Netwerk Bibliotheek. Eerst de foto waarmee we wonnen, daarna een impressie van de (prijs) lunchMet deze foto wonnen we de 1e prijs. Met dank aan de beeldhouwers van Beeldhouwerscollectief Passie
 


De cateraar, door Cubiss gestuurd
 

Het Nuenense team
Fotograaf
Het was gezellig en lekkerLekkere broodjes en quiche en ook nog wat gezonds

Overheerlijke taart toe


dinsdag 14 december 2010

Gelezen en gezien in NRC van 14 december. Helaas voor mij: te kleine oplage en te duur

s ontwerpster Le-Tan.

Gelezen op InformatieProfessional: "Nederlanders zijn niet internetvaardig" Werk aan de winkel voor bibliotheken.

Onderzoeker: 'Proefpersonen gebruikten informatie van scholierensite als ze informatie over de rijksoverheid zochten.'


Het niveau van internetvaardigheden van Nederlanders is zorgwekkend. Dit stelt communicatiewetenschapper Alexander van Deursen van de Universiteit Twente naar aanleiding van een onderzoek onder 300 proefpersonen. Van Deursen keek in zijn onderzoek onder meer naar de verschillen in internetvaardigheden tussen jong en oud. Hij promoveert op 17 december a.s. aan de faculteit Gedragswetenschappen.

Steeds meer informatie en diensten worden tegenwoordig (uitsluitend) aangeboden via internet. Hiermee wordt internet een steeds belangrijker onderdeel van ons dagelijks leven. Het niet beschikken over de juiste vaardigheden om met computers en internet om te gaan plaatst mensen in een achterstandspositie.

Alexander van Deursen van het onderzoeksinstituut IBR van de Universiteit Twente onderzocht het niveau van internetvaardigheden van de Nederlandse bevolking. 300 proefpersonen moesten taken op internet uitvoeren, zoals een PDF-bestand opslaan, navigeren in verschillende webdesigns, een tweesterrenrestaurant in Amsterdam opzoeken en uitvinden hoe je het goedkoopst naar Amsterdam kunt reizen, met de trein of met de auto. Tijdens de taken werden alle schermacties van de proefpersonen opgeslagen.

Op basis van zijn onderzoek concludeert Van Deursen dat het niveau van de internetvaardigheden van veel Nederlanders zorgwekkend is. "Bij relatief eenvoudige taken maakten deelnemers veel fouten. Zo hebben veel mensen moeite met het kiezen van de juiste zoekwoorden en werd gevonden informatie in meer dan 90 procent van de gevallen niet geëvalueerd. Proefpersonen gebruikten bijvoorbeeld informatie van spreekbeurt.nl, een site voor scholieren, als ze informatie over de rijksoverheid zochten."

In zijn onderzoek maakt Van Deursen onderscheid tussen mediumgerelateerde vaardigheden en inhoudelijk gerelateerde vaardigheden. Bij mediumgerelateerde vaardigheden gaat het om de technische vaardigheden die nodig zijn om gebruik te maken van internet, de zogenoemde 'knoppenkennis'. Bijvoorbeeld het bedienen van internetbrowsers en zoekmachines en het navigeren op het internet. Bij inhoudelijke vaardigheden gaat het onder meer om het zoeken naar informatie en hoe je bepaalde voordelen uit internetgebruik kan halen, zoals het goedkoop aanschaffen van een product of het vinden van het ziekenhuis met de kortste wachtlijst.

Uit het onderzoek komt naar voren dat het bij ouderen schort aan de mediumgerelateerde vaardigheden. Veelgemaakte fouten zijn het aan elkaar typen van zoekwoorden, het intypen van zoekwoorden in de menubalk en het verliezen van het overzicht als iets in een nieuw venster opent.Bij jongeren is het beter gesteld met de mediumgerelateerde vaardigheden, maar blijven de inhoudelijk gerelateerde vaardigheden achter op die van de ouderen. Dit uit zich onder andere in veel te algemene zoekwoorden en een te sterke focus op het eerste zoekresultaat. De verassende conclusie is dat ouderen die de techniek van internetten beheersen inhoudelijk hun weg beter vinden dan jongeren. De grootste verschillen bij alle soorten vaardigheden zijn echter waar te nemen tussen lager en hoger opgeleiden.

Alexander van Deursen voerde zijn onderzoek uit binnen het onderzoeksinstituut IBR en de vakgroep Media, Communicatie & Organisatie (MCO) van prof. dr. Jan van Dijk. Het onderzoek is financieel mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en ECP-EPN.

zaterdag 11 december 2010

Persoonlijk verslag van de bibliotheektweedaagse 2010 door stories Guy

zaterdag 11 december 2010
Bibliotheektweedaagse 2010

Maastricht was even de biebhoofdstad van Nederland. Honderden medewerkers van bibliotheken uit heel het land verzamelden zich op 9 en 10 december in congrescentrum het MECC. Er werd gepresenteerd, gesproken, geworkshopt, gefeest en vooral veel kennis gedeeld. Doel: de balans opmaken en vooruit kijken naar de toekomst.

'Meer bereiken', luidt het motto van dit eerste nationale bibliotheekcongres. Meer bereiken, maar wel met minder geld. Dagvoorzitter Quirijn van den Hoogen waarschuwt ons alvast: 'We weten allemaal wat er op dit moment speelt, maar het "B"-woord is de komende twee dagen absoluut verboden.' Crisis of niet: we gaan ons focussen op de mogelijkheden, niet op de beperkingen.


Het programma bestaat uit vele plenaire sessies, workshops, en paneldiscussies. Het boeiendst is de keynote van Francisco van Jole. De internetgoeroe legt uit dat het papieren boek, en daarmee de traditionele bibliotheek, zijn langste tijd heeft gehad. Dat komt omdat kwaliteit het altijd heeft afgelegd tegen gemak. Waarom nog naar de bieb gaan, een boek uit de kast trekken, de pagina's nalopen om dat ene stukje informatie te vinden... als je het in no time op je scherm kan krijgen?


Die ontwikkeling zie je overal, zegt Van Jole. Waarom zou je nog naar de videotheek gaan als je via het web permanent toegang hebt tot alle films? Muziek idem dito. Van Jole betoogt dat zelfs de traditionele musea op den duur zullen verdwijnen. Nu al is het mogelijk om het Prado te bezoeken via Google Earth. Dankzij hoge resolutie scans zijn de schilderijen beter te bekijken dan wanneer je ze met het blote oog, in Madrid, zou zien. 'In de toekomst zullen mensen alleen nog naar fysieke musea gaan om te kunnen zeggen dat ze "het echte werk van de kunstenaar" hebben gezien.'


Met andere woorden: het idee dat alles maar blijft bestaan is onzin. Van Jole ziet nieuwe kansen voor de bieb in de fysieke ruimte, als plek van ontmoeting. En slim inspelen op al die nieuwe (digitale) ontwikkelingen. Gebeurt dat al? Op het innovatieplein zie ik een gemengd beeld. Hier presenteren bibliotheken hun nieuwe diensten en producten. Lopend over het plein zie je soms dingen waarvan je je kunt afvragen of daar de toekomst van de bieb wel ligt. Cosmetische oplossingen die de bibliotheek zoals ie nu is misschien nog even draaiend houden, maar die op de lange duur niet kunnen concurreren met diensten van derden (Bol.com, Google, Spotify, etc).
Gelukkig zie je ook initiatieven die duidelijk naar de nieuwe meerwaarde van de bieb zoeken. Zo presenteert DOK Delft de Boekenkast van Nederland, een platform waar leesliefhebbers boeken, recensies en leestips met elkaar uitwisselen. Nu bestaan er al soortgelijke platformen, zoals Shelfari en LibraryThing. Maar uniek aan dit project is dat mensen daadwerkelijk boeken aan elkaar kunnen uitlenen. De bieb beschikt immers over een gebouw waar je makkelijk ruilbeurzen kunt organiseren.

Oud-directeur van DOK, Eppo van Nispen tot Sevenaer, zei ooit: 'Niet boeken, maar mensen zijn de collectie.' Die filosofie zie je ook in twee andere projecten van de Delftse bibliotheek terug. Verhalen loskrijgen bij de gebruiker, daar draait het om. Stel je voor is een gebruikersonderzoek, 'een zoektocht naar het gezicht achter de bezoeker'. 'Stel, er wordt een fotoreportage van uw huis gemaakt voor het Volkskrant / Parool magazine. Wat wilt u graag vertonen en vertellen?' Het andere project is een multitouch tafel waarbij mensen foto's (en zelfs voorwerpen) kunnen inscannen en kunnen taggen. Ook kunnen ze op reeds ingescande afbeeldingen reageren. Het gaat telkens om het verbinden van mensen, met elkaar, met hun omgeving, met media.

Dan komt de tweedaagse tot een eind. Thuis crash ik op mijn bed. Uitgeput. Zo moet G.J. Dröge zich hebben gevoeld na een aflevering Glamourland. Wat zei hij dan ook alweer? O ja. 'Benieuwd wat er volgend jaar weer te genieten valt in bibliotheekminnend Nederland.'

Geschreven door Stories Guy.

vrijdag 10 december 2010

Nieuwe iPad in 2011? Bericht van ipadsense

iPad 2 heeft betere camera en scherm, komt wellicht begin 2011
Geschreven door Amrish Gayadien | 10 dec, 2010 15:46

De geruchten rondom de zogenaamde iPad 2 zien we vrijwel overal. Zo gaan de geruchten dat de iPad geen Retina-scherm krijgt maar een speciaal LCD-scherm. En tevens dat de iPad 2 nog ergens in begin 2011 in de winkels zal liggen. De iPad die op dit moment in de winkels ligt doet het erg goed in de verkoopcijfers en staat daarom ook op het verlanglijstje van iedereen voor deze kerst.

De geruchten dat de iPad 2 een betere scherm zal krijgen, twee camera’s en misschien nog veel andere kleine aanpassingen blijken steeds meer dichter bij de waarheid te komen. Nu meldt de website Reuters namelijk dat de iPad 2 twee camera’s zal bevatten, een betere scherm, dunner, lichter en nog veel meer. Tevens melden ze dat de iPad 2 binnen nu en een maand al in de fabrieken geproduceerd zal worden. Dit betekent dat we heel misschien al wat uitgelekte foto’s zullen kunnen verwachten.

Gelezen op iPad-sense

Duidelijke taal van Eindhovense wethouder. Toekomst: alle kleine bibliotheken in verzorgingshuizen, scholen en wijkcentra?

De kleine biebvestigingen, zoals deze aan de Roostenlaan in Eindhoven gaan verdwijnen als het wethouder Schreurs ligt.

EINDHOVEN - De bibliotheek in Eindhoven staat voor een flinke ommezwaai, als het aan cultuurwethouder Mary-Ann Schreurs (D66) ligt. De filialen gaan dicht. De hoofdvestiging in de Witte Dame aan de Emmasingel blijft, maar niet meer als het Kulturhaus met tal van evenementen dat directeur Thijs Torreman er de laatste jaren van maakte.

•Schreurs breekt met beleid biebdirecteur
•12.262 handtekeningen onder petitie bieb

"Ik wil een bibliotheek zonder franje", zegt Schreurs. Ze wil terug naar de 'kerntaken van de bibliotheek' en de functie in wijken onderbrengen in gebouwen waar toch al mensen komen, zoals bejaardenhuizen, wijkhuizen en vooral scholen. Dat sluit beter aan bij de behoeften en is veel goedkoper dan de huidige organisatie, meent de wethouder.

Van de huidige gemeentelijke subsidie van 6,6 miljoen euro zal in 2013 nog 3,6 miljoen over zijn. Dat maakt het college van burgemeester en wethouders vrijdag 10 december bekend aan de raad, in een presentatie van het bezuinigingspakket voor de komende jaren. Eindhoven wil tot 2014 structureel 55 miljoen besparen.

Nu zijn er nog 10 filialen verspreid over de stad die beperkte openingstijden hebben.

Bron: Eindhovens Dagblad 10 december.

Uitgevers en ebooks

woensdag 8 december 2010

Gelezen op bibliotheek 2.0. Leuk bedacht spel voor jongeren

Serious game Expeditie Deventer heeft bibliotheek als middelpunt.

Het spel Expeditie Deventer van Bibliotheek Deventer heeft gisteren de Digitaal Erfgoedprijs 2010 gewonnen op de DE Conferentie in Rotterdam. Tien erfgoedinstellingen presenteerden gisteren op de conferentie innovatieve voorbeelden van 'serious erfgoedgames' die de afgelopen twee jaar zijn ontwikkeld. De genomineerde games zijn geselecteerd door een jury op basis van inzending. Bibliotheek Deventer ontvangt één toegangsticket (inclusief reis en verblijf) voor een internationale erfgoedconferentie naar keuze: Webwise 2011, Museums and the Web 2011 of PICNIC 2011.

Expeditie Deventer, bedacht en gerealiseerd door Fabrique, is een kennisspeurtocht voor jongeren. Het spel maakt gebruik van van de mobiele Augmented Reality browser Layar. Het spel speelt zich af in de stad Deventer met de bibliotheek als middelpunt. Vragen en opdrachten over verleden, heden en toekomst van een plek leveren munten op. Voor de antwoorden is hulp nodig van een deel van het team dat in de bibliotheek zit en de collectie en internet kan doorzoeken.

vrijdag 3 december 2010

eBook CPNB in NRC. Volgens mij heeft Van Nispen een punt

CPNB verbiedt actie ebookin Boekenweek
Nee, een deurwaarder van de CPNB was nog niet bij hem langs geweest, zegt schrijver en e-bookondernemer Peter de Ruitervanaf Marken. Hij kondigde
deze week aan dat Lydia Rood en e-bookgeschenk gaat maken voor de komende Boekenweek.Het wekte de toorn van de organisator van de officiële Boekenweek.„Wij zijn een warm voorstander van alle initiatieven die
lezen en het boek ondersteunen”,zegt CPNB-directeur Eppo van Nispen. „Maar wij kunnen niet toestaan dat anderen met de term Boekenweek aan de haal
gaan.”De CPNB waakt traditiegetrouw streng over het ‘merk’
Boekenweek.De Ruiter zegt dat hij juist allerlei pogingen heeft gedaan om
de CPNB bij het project te betrekken. „Ik heb samenwerking voorgesteld, maar kreeg geen antwoord. Toen ben ik het zelf maar gaan doen.”
Zijn idee is simpel: boekverkopers reiken vanaf begin maart
aan hun klanten, bijvoorbeeld als die een e-reader kopen, een ‘krasboek’
uit. Daarin staat een inlogcode waarmee ze het boek van
Rood, De kop van de pauw, gratis kunnen downloaden. „Het is mijn bedoeling om mensen de boekwinkel in te krijgen.”
Dat wil Van Nispen ook, maar hij wil dat een CPNB-actie met een digitaal boekenweekgeschenk "groots en meeslepend”is. En tijd om op alle post te antwoorden, heeft de CPNB niet. De vorige directeur, Henk Kraima,
stond sceptisch tegenover het digitale boek, maar volgens Van
Nispen is de organisatie „enorm gas aan het geven om iets te maken
dat technisch en inhoudelijk goed is”.
Arjen Fortuin

donderdag 2 december 2010

Leerlingen Plein College Nuenen, Bibliotheek Nuenen en Vincent van Gogh

De opening van het Vincentre, het nieuwe Van Gogh-centrum aan de Berg in Nuenen., is voor Pleincollege Nuenen aanleiding  geweest voor een bijzonder project. Tweede- en derdejaars leerlingen krijgen enkele maanden lang de kans nader kennis te maken met Van Gogh-thema's op een unieke manier. Ze deden namelijk alles zelf. Ze bouwden schildersezels, maakten eigen kunstwerken met diverse technieken en materialen en richtten daarmee in de openbare bibliotheek een expositie in en openden die met verrassende acts.


De expositie werd officieel geopend door Paul de Witte, wethouder van Onderwijs van de gemeente Nuenen, op donderdag 2 december, in de bibliotheek om 14.00 u.

De tentoonstelling is de hele maand december te bezichtigen in bibliotheek dommeldal, vestiging Nuenen.

Het was gezellig druk door de aanwezigheid van alle  jongeren, ouders, opa's en oma's. Iedereen heeft ontzettend zijn/haar best gedaan en er een mooie middag van gemaakt met toneel, dans, beat, inclusief de catering die leerlingen verzorgden.
We hebben gezien hoe een school jongeren motiveert door ze kennis op allerlei manietren kennis te laten maken met een kunstenaar en hoe creatief ze vervolgens aan de slag gaan.
Een impressie:

woensdag 1 december 2010

Gelezen op Digitale Bibliotheek

In Digitale Bibliotheek nr 7-2010

De omstandigheden waarin de openbare bibliotheek opereert, veranderen snel. Daarom in dit nummer van DB veel aandacht voor de actualiteit – daarmee zet DB ook de toon voor 2011.

•Een derde deel van de openbare bibliotheekvestigingen wordt bedreigd met sluiting. Inkrimpen en gelijktijdig innoveren, dat is een lastige combinatie. Edwin Mijnsbergen zoekt naar de balans tussen hoop en vrees en had een gesprek met Frank Huysmans (onder meer SIOB).

•Met honderdduizenden gratis en betaalde apps, een groeiend aanbod aan e-books, tijdschriften en games wordt de tablet een belangrijk medium, zo lijkt het. Moet de bibliotheek afwachten totdat de hype is overgewaaid of juist direct aanhaken op de iPad-hype - zonder dat er nu al concrete toepassingen zijn?

•In de VS is outsourcing van bibliotheekbeheer al aan de orde sinds 1997. Marshall Breeding laat zien dat outsourcing in de VS weliswaar tot discussies leidt, maar nog geen standaardkeuze is voor bibliotheken – die net als in Nederland te maken hebben met ernstige financiële druk.

•Ook Helene Blowers besteedt aandacht aan het outsourcingmodel. Bibliotheken besteden al meer uit dan ze beseffen. Met cloudcomputing en het delen van data en toepassingen dienen zich nieuwe kansen aan.

•Zijn bibliotheken bereid kritisch naar hun eigen beleid te kijken? Edwin Mijnsbergen legt de vinger op de zere plek: snijden in eigen vlees is een gevoelig onderwerp en een lastige opgave.

•EBSCO voerde onderzoek uit naar de inzet van social media door bibliotheken. Delphine Dufour constateert tot haar ontzetting dat 86 procent van de bibliotheken geen enkel onderzoek doet voorafgaand aan de implementatie van social media.

•Er wordt veel geschreven over digitalisering binnen de bibliotheeksector. Merkwaardig genoeg nooit over de gevolgen daarvan voor de grafische industrie, terwijl die bedrijfstak al dat papier produceert. DB ging daarom op bezoek bij de ‘eigen’ drukkerij, om te vragen hoe die de toekomst ziet. De inzet van papier zou in tien jaar tijd wel eens kunnen afnemen met 90 procent. Met video-interviews door Wilma van den Brink

Blogarchief