maandag 15 juni 2009

19 Sociale netwerken

Regelmatig ben ik al actief, vooral in bibliotheek 2.0. Een mooi initiatief van Edwin Mijnsbergen, die ongelooflijk actief is op web 2.0. Vandaag kwam ik via bibliotheek 2.0 het onderstaande bericht over een workshop tegen.
Misschien ook een idee om de kennis en vaardigheden die zijn opgedaan in 23 dingen in onze basisbibliotheek in te zetten. Of is dit concurrentie voor Rob? Indien ja, dan bewerk ik dit bericht.
Hyves wordt veel door jongeren gebruikt. Misschien inzetten op onze website voor deze doelgroep?
Heb me laten verleiden om een account aan te maken in Plaxo. Ik denk dat ik nu maar eens ophoud. Ik heb niet echt een idee meer wat de gevolgen zijn van deelnemen. Via google is te zien dat veel naamgenoten in de hele wereld actief zijn. Dus ik ben tamelijk anoniem(er komt zelfs een foto van Annie te voorschijn).


Kennis delen met web 2.0-tools in de organisatie
Duur: 1 dag
Docent: Alexander Stierman (Kenta) en Karolien Selhorst (Essentials)
Datum: 19 november 2009
Locatie: WTC Rotterdam
Prijs per deelnemer: € 495
Web 2.0 brengt tientallen handige tools zoals wiki’s, blogs, microblogging tools en collaborative bookmarking binnen het handbereik van iedereen. Steeds meer organisaties overwegen om web 2.0-toepassingen – dé kennisdelingstools bij uitstek – intern in te zetten. Daarbij ontstaan heel wat vragen: hoe spoor ik medewerkers aan om bij te dragen aan een wiki of een blog? Hoe optimaliseer ik de toegevoegde waarde van web 2.0-tools en hoe link ik het gebruik ervan aan de bedrijfsdoelstellingen? Deze workshop maakt u wegwijs in zinvolle web 2.0-tools binnen de organisatie, zodat u nieuwe mogelijkheden voor kennis delen kunt realiseren. De deelnemers gaan naar huis met voldoende bagage om web 2.0-tools strategisch in te zetten in de eigen organisatie.
Uit de inhoud
• Welke web 2.0-tools zijn voorhanden?
• Welke organisaties passen web 2.0-tools toe en hoe?
• Hoe link je web 2.0-tools aan de bedrijfsdoelstellingen?
• Tips voor het implementeren van web2.0-tools in de eigen organisatie.
• Do’s and don’ts.
• Een vooruitblik op web 3.0.
Doelgroep en vereiste voorkennis
Professionals die binnen de eigen organisatie beleidsmatig bezig zijn met web 2.0-toepassingen of de ambitie hebben ermee aan de slag te gaan: (HR-)managers, beleidsfunctionarissen, recruiters, kennismanagers, informatiespecialisten. Basiskennis pc en internet; basiskennis van web 2.0.
Vereiste voorkennis
Geen specifieke voorkennis vereist.
Direct inschrijven


Blogarchief