zaterdag 25 september 2010

Ga ik het zo nog beleven?

Bericht op InformatieProfessional

Uitwisseling expertise provinciale organisaties moet bibliotheeksector versterken.

Bibliotheekhuis Limburg en het Brabantse Cubiss hebben op 23 september jl. een handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst gezet. Uitgangspunt is een versterking van de bibliotheeksector in beide provincies door de bundeling van kennis, kunde en ervaringen.

Henk Snier (directeur/bestuurder Cubiss) en John Creusen (directeur Bibliotheekhuis Limburg) onderstrepen het belang van een gelijkwaardige samenwerking. De meerwaarde van de samenwerking wordt gezocht op uitvoerend vlak door inhoudelijk expertise uit te wisselen. De provinciale subsidies worden gewoon ingezet voor de eigen provincie.

Op beperkte schaal werd al samengewerkt en kennis uitgewisseld. Onder andere projecten rond dataverzameling en leesbevordering maken al gebruik van de expertise van de partnerorganisatie. “Het gezamenlijk optrekken richting de landelijke ontwikkelingen en in de uitvoer van projecten, waaronder een kennisbank, zijn zaken die we voor ogen hebben”, aldus Henk Snier in een persbericht.

dinsdag 14 september 2010

Dag van de Alfabetisering 2010

Einde krakerscompetitie

Internetzoekwedstrijd Nationale Krakercompetitie stopt

In de loop der jaren hebben de zoekmachines steeds meer van het betere zoekwerk overgenomen.

Na zeven jaar stopt internetzoekwedstrijd De Nationale Krakercompetitie. De zoekwedstrijd was een initiatief van de VOB en is bedacht en uitgevoerd door René van der Have, beleidsmedewerker bij de Overijsselse Bibliotheek Dienst (OBD). De oorspronkelijke opzet van de Nationale Krakerscompetitie - mensen vertrouwd te maken met het zoeken op internet - raakte op de achtergrond. De competitie groeide uit tot een wedstrijd voor doorgewinterde zoekers die hoge eisen stelde aan de krakervragen, een uitdaging voor de redactie.

In de loop der jaren hebben de zoekmachines steeds meer van het betere zoekwerk overgenomen. Dat leidde tot vragen waarbij het aankwam op het goed doorlezen van veel tekst en in mindere mate op inventief zoeken en handigheidjes. De groep deelnemers die met een dergelijke competitie bereikt wordt, is te klein om voor sponsors aantrekkelijk te zijn.


Bron: Informatie Professional

Nu nog de kinderen. Klik op deze hoofdtitel en de brochure komt in pdf tevoorschijn

Dat geldt ook voor het vorige bericht

Pubers opYouTube en Kinderen Online

Bericht op bibliotheek 2.0
Het toeval wil dat ik gisteren 2 grootouders met een vraag hierover aan de infobalie had.
Er zijn boeken over geschreven maar deze actuele informatie komt, naast alles wat er op het internet te vinden is, heel goed van pas.

donderdag 9 september 2010

Dag van de Alfabetisering 2010. Klik op de eerste foto voor een diavoorstelling

Week van de Alfabetisering 6 tot en met 12 september

Gisteren heb ik De Dag van de Alfabetisering 2010 bijgewoond, die als thema had:"Taal smaakt naar meer" en plaats vond in het Jheronimus Bosch Art Center in ’s-Hertogenbosch. De organisatie was in handen van CINOP.

Prinses Laurentien sloot in een toespraak aan bij het thema van de Week van Alfabetisering: "Samen werken aan geletterdheid draait om twee letters: NU". Zij ontmoette ookeen aantal Taalambassadeurs (ex-laaggeletterden) die werkzaam zijn in de voedingsmiddelenbranche. Zij kregen een taaldiploma en zij nam het eerste exemplaar van het boek "Dit is pas het begin" van taalambassadeur Koos Vervoort in ontvangst.
In 1966 heeft VN-organisatie UNESCO 8 september uitgeroepen tot Internationale Dag van de Alfabetisering. Ook dit jaar zijn op deze dag de Nationale Alfabetiseringsprijzen uitgereikt. De prijzen worden toegekend aan organisaties met projecten en activiteiten die op een bijzondere wijze bijdragen aan de bestrijding van laaggeletterdheid. De prijzen zijn een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Staatssecretaris Van Bijsterveldt reikte de Nationale Alfabetiseringsprijs uit aan het project De VoorleesExpress. In het project lezen vrijwilligers in tien steden een half jaar lang voor aan laaggeletterde gezinnen. Het project heeft een extra voordeel waardoor het in de prijzen is gevallen. Door het voorleesinitiatief komen stadsgenoten met verschillende culturen bij elkaar over de vloer. De prijs, die dit jaar voor de zesde keer wordt uitgereikt, wordt elk jaar op de Dag van de Alfabetisering weggegeven.

De Week van de Alfabetisering vindt plaats van 6 tot en met 12 september. Tijdens deze week organiseren diverse organisaties zoals gemeenten, bedrijven en onderwijsinstellingen activiteiten met betrekking tot alfabetisering. Prinses Laurentien is oprichter en voorzitter van Stichting Lezen & Schrijven en Speciaal Gezant Geletterdheid voor UNESCO. In deze rol zet zij zich in voor de aanpak van laaggeletterdheid wereldwijd.

Kortom: een erg inspirerende dag. Om al deze gepassioneerde en betrokken mensen te zien en te horen, geeft moed om vanuit de bibliotheekwereld, een instelling met een hoge drempel voor de doelgroep, verder te gaan.

Want onze bibliotheek gaat de groep laaggeletterden ondersteunen.
Er is een beleidsplan in de maak waarin ook de ondersteuning wordt omschreven die we aan deze doelgroep gaan geven.
Ondertussen hebben we al de contacten gelegd met de ROC's in ons werkgebied in Helmond en Eindhoven. Het ROC uit Helmond bezoekt deze week onze vestiging in Mierlo om de bezoekers daar te attenderen op laaggeletterden in hun omgeving en hoe hiermee om te gaan. Ook in Geldrop wordt op een informatiemarkt in De Hofdael op deze manier de omgeving op laaggeletterdheid geattendeerd.

maandag 6 september 2010

De eerste berichten over bezuinigingen verschijnen al. Lees ook de reacties

Bibliotheek De Kempen heeft tekort van half miljoen euro
donderdag 02 september 2010 | 15:27 | Laatst bijgewerkt op: vrijdag 03 september 2010 | 08:51

BERGEIJK/WAALRE - Als niet snel een oplossing wordt gevonden voor het tekort bij Bibiotheek De Kempen dreigt het doek te vallen voor de 13 aangesloten bibliotheken en 19 ondersteuningspunten.

Dan stevent de bieb volgend jaar al af op een faillissement. Dat stelt het bestuur van de bibliotheek in een brandbrief aan gemeenteraden en colleges van B en W. In 2011 kampt de bibliotheek met een tekort van ruim 520.000 euro.

In totaal zijn de kosten voor Bibliotheek De Kempen - actief in Bergeijk, Bladel, Cranendonck, Eersel, Heeze-Leende, Oirschot, Reusel-De Mierden, Valkenswaard en Waalre - in 2011 begroot op bijna 4,17 miljoen euro. De betrokken gemeenten hebben dit jaar echter bij elkaar opgeteld een subsidie verstrekt van ruim 3,64 miljoen euro. Daarmee wordt het tekort ruim een half miljoen euro. Volgens het bestuur zijn de huidige subsidies in Bergeijk, Waalre en Heeze-Leende ontoereikend voor de meest minimaal bibliotheekfunctie.

zondag 5 september 2010

E-books in Nederland:veel Nederlandse uitgeverijen zijn huiverig voor digitale uitgaven."online lezen is beter te beveiligen tegen illegaal kopieren"

Blijkbaar hebben de uitgevers zich al neergelegd bij het illegaal downloaden van e-books.
Lees hier het artikel van zaterdag uit de NRC van Vera de Lange:


Aan e-readers geen gebrek, aan Nederlands talige e-books des te meer. Waarom zijn er niet meer digitale e-books in Nederland voorhanden?

Doorbraak e-book laat op zich wachten
Door Vera de Lange
Amsterdam, 4 SEPT. „Het grootste struikelblok bij het uitgeven van e-books zijn de uitgeverijen zelf, ze blijven achter doordat ze niet marktgericht zijn”, zegt Joop
Boezeman, directeur van AW Bruna.Zijn uitgeverij geeft bijna alle boeken die gaan verschijnen ook uit als e-book. Dat is uitzonderlijk. Afgaand op de aanbiedingsfolders van de uitgeverijen zal het nieuwe boekenseizoen, dat vandaag begint met het boekenfestival Manuscripta, pnieuw niet de doorbraak van het e-boek te zien geven. Aan e-readers geen gebrek, aan Nederlandstalige e-books des te meer. Marktleider Bol.com biedt 1400 digitale romans aan, een fractie van de 80.000 papieren exemplaren. Waarom zijn er niet meer digitale boeken in het Nederlands voorhanden?
Daniël Ropers, algemeen directeur van Bol.com, zegt dat uitgevers, auteurs en verkopers laveren tussen angst voor piraterij en opportunisme, waarbij de partijen
vooral hun eigen winstgevendheid scherp in het oog houden.
„Niemand durft als eerste een stap te zetten. Met als gevolg dat de lezer zijn heil meer en meer zoekt op piratensites.”
Er zijn wel uitgeverijen die graag hun gehele aanbod willen digitaliseren, maar zij zeggen tegen problemen met auteursrechten aan te lopen. „Het regelen hiervan zorgt bij ons voor het meeste oponthoud”, zegt Jürgen Snoeren, digital manager bij Meulenhoff Boekerij. Bij deze uitgeverij staat de teller op 250 e-books, tegenover 1500 leverbare papieren boeken.Bij Bruna loopt het digitaliseren gesmeerd. „Het regelen van de rechten levert bij ons eigenlijk vrijwel nooit problemen op. Het
afgelopen half jaar hebben we 75 nieuwe romans uitgegeven, en daarvan is 90 procent ook als ebook uitgekomen.”
Wat maakt dat het Bruna zo weinig moeite kost om auteurs te overtuigen van een uitgave als ebook?
„Ze krijgen bij ons 25 procent van de netto-opbrengst van het e-book. Dat is niet meer dan bij andere uitgeverijen. Wij zijn zeer open in onze uitleg aan auteurs en
duidelijk over wat het voor hen betekent en welke prijs ze ervoor krijgen. Dat schept vertrouwen. Ik denk dat veel uitgevers een moeilijk gezicht trekken en een te ingewikkeld verhaal vertellen aan de auterus. ”
Boezeman meent ook dat zijn collega-uitgevers te veel bezig zijn met de consequenties van het bestaan van e-books. „Ze denken dat hun hele businessmodel verandert door het e-book, maar dat is feitelijk helemaal niet zo. Bij ons vormen
e-books ook maar 2 procent van de omzet.”
Uitgeverijen die een voorbehoud maken, zijn bijvoorbeeld Podium en Lemniscaat. „Ik vind het belangrijk om na te denken voordat je titels voor de digitale wolven
gooit,” aldus Joost Nijsen, directeur van Podium. Hij ‘experimenteert’ met vijf e-boeken, waaronder de hit Komt een vrouw bij de dokter van Kluun. „Ze worden nauwelijks verkocht. Wij wachten af tot er een goed verdienmodel is, voor ons en de auteurs.”
Jean Christophe Boele van Hensbroek van Lemniscaat geeft helemaal geen e-books uit. „Alle belangrijke romans kun je illegaal downloaden. Logisch dat de lezer
hier geen tien euro voor wil betalen.”
E-books uitgeven heeft volgens hem alleen zin als je er maar een paar euro voor vraagt. „Ik zie meer in een google-model, waarbij je de boeken niet downloadt maar
online leest. Dat is beter te beveiligen.”
›Dit weekend vindt de aftrap plaats van het nieuwe boekenseizoen
met de manifestatie Manuscripta in Amsterdam.

donderdag 2 september 2010

Ledenaantal bibliotheken groeit: persbericht

Een integraal overgenomen persbericht van de VOB:


PERSBERICHT

Den Haag, 2 september 2010


Ruim 100.000 nieuwe leden voor bibliotheken

Kinderen én volwassenen vaker lid van de bieb

Bibliotheken hebben vorig jaar ruim 100.000 nieuwe leden mogen verwelkomen. Een flinke groei nadat jarenlang de ledentallen afnamen.

De helft van de bibliotheekleden bestaat uit kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Het aantal van deze jeugdleden is vorig jaar met bijna 2,5 procent gestegen. Bij de volwassenen was de stijging nog groter met 2,8 procent. In totaal waren in 2009 ruim vier miljoen Nederlanders lid van een openbare bibliotheek (4.073.813) tegenover 3.969.000 het jaar daarvoor. Bezoekerstellingen laten bovendien zien dat naast de vier miljoen leden nog twee miljoen anderen de bibliotheek bezoeken. De bibliotheek wordt steeds meer een openbare ‘browseplek’ voor cultuur en informatie.

‘Een duidelijk teken’ noemt directeur Ap de Vries van de Vereniging van Openbare Bibliotheken de stijging van de ledentallen: ‘Zeker in een tijd dat veel gemeenten fikse bezuinigingen op hun bibliotheken hebben gepland is dit geen ontwikkeling om over het hoofd te zien. Blijkbaar is er veel behoefte aan de diensten die de bibliotheek te bieden heeft.’

Het uitlenen van spannende boeken, romans en jeugdboeken is nog steeds de core business van bibliotheken. Toch daalde het aantal uitgeleende boeken (inclusief studieboeken) met 7,5 procent. Voor het lidmaatschap spelen dan ook andere motieven mee. Bibliotheken hebben via klantonderzoek steeds beter in het vizier hoe ze mensen in hun omgeving het beste kunnen bereiken en bedienen. Nieuwe inrichtings- en presentatieconcepten maken bijvoorbeeld dat mensen zich graag met de bibliotheek verbinden. Zo had bibliotheek Almere, die vorig jaar een nieuwe centrale vestiging opende, te maken met een ledengroei van bijna 8,5 procent.

Blogarchief