zaterdag 25 september 2010

Ga ik het zo nog beleven?

Bericht op InformatieProfessional

Uitwisseling expertise provinciale organisaties moet bibliotheeksector versterken.

Bibliotheekhuis Limburg en het Brabantse Cubiss hebben op 23 september jl. een handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst gezet. Uitgangspunt is een versterking van de bibliotheeksector in beide provincies door de bundeling van kennis, kunde en ervaringen.

Henk Snier (directeur/bestuurder Cubiss) en John Creusen (directeur Bibliotheekhuis Limburg) onderstrepen het belang van een gelijkwaardige samenwerking. De meerwaarde van de samenwerking wordt gezocht op uitvoerend vlak door inhoudelijk expertise uit te wisselen. De provinciale subsidies worden gewoon ingezet voor de eigen provincie.

Op beperkte schaal werd al samengewerkt en kennis uitgewisseld. Onder andere projecten rond dataverzameling en leesbevordering maken al gebruik van de expertise van de partnerorganisatie. “Het gezamenlijk optrekken richting de landelijke ontwikkelingen en in de uitvoer van projecten, waaronder een kennisbank, zijn zaken die we voor ogen hebben”, aldus Henk Snier in een persbericht.

Blogarchief