donderdag 26 augustus 2010

Mediawijsheid en de bibliotheek

Stukje tekst uit dit document van het SIOB:
"Lokaal ondernemerschap én uitrol van bewezen initiatieven Bibliotheken blijken ondernemend te zijn als het gaat om het bedenken en uitvoeren van mediawijsheidprojecten. De afgelopen jaren zijn te duiden als een pionierfase waarin vele projecten zijn opgestart. Tegelijkertijd breekt het moment aan waarop die pionierfase plaats moet maken voor een fase van professionalisering, van standaardisering en van uitrol van datgene dat succesvol blijkt
te zijn. Succesvolle initiatieven moeten breder worden uitgerold dan in het bedieningsgebied waar de initiatiefnemer toevallig werkzaam is. Dat is doeltreffend omdat het bewezen initiatieven betreft.
Dat is doelmatig omdat de investeringskosten vaak in de ontwikkeling zitten en niet zozeer in de (landelijke) uitrol daarvan.
Daarvoor is nodig dat er nog meer zicht ontstaat op de initiatieven die bibliotheken op het terrein van mediawijsheid al ontplooien. De huidige weergave van initiatieven op het gebied van mediawijsheid (bijvoorbeeld op de website Mediawijsheidkaart.nl) is een stap in de goede richting, maar omdat niet alle bibliotheken hier gebruik van maken en hun initiatieven toevoegen, voldoet dit nog niet aan de wens. Dat vergt aandacht.
Mediawijze medewerkers Om door de buitenwereld gezien te worden als een logische aanbieder van ‘mediawijsheid’, is het van belang dat bibliotheken zich meer en meer profileren als een instituut dat toegang biedt tot alle media en niet alleen tot boeken.
Daarvoor is het van belang dat er binnen elke bibliotheek(vestiging) medewerkers zijn met diepgaande kennis over mediawijsheid. Daarnaast is het van belang om de basiskennis over mediawijsheid bij alle front-office bibliotheekmedewerkers meer vanzelfsprekend te maken"

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Blogarchief